Incompany cursus


Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany


2-daagse training voor omgevingsdiensten en gemeenten/ provincies
 • Toegespitst op de relatie met omgevingsdiensten
 • Voor medewerkers binnen de overheid
 • Professionalisering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Samen resultaat behalen!
 • Praktische opzet
 • Incompany is toegevoegde waarde

Verplichte samenwerking levert niet vanzelf een goede samenwerking op

Gemeenten en provincies werken in de Omgevingsdiensten verplicht samen in een gemeenschappelijke regeling. Deze samenwerking is opgelegd omdat de individuele gemeenten en provincies moeite hadden om hun wettelijke taken op milieu- en veiligheidsgebied op voldoende niveau te kunnen uitvoeren. Verplichte samenwerking leidt echter niet vanzelfsprekend tot een goede samenwerking. De directeur bij omgevingsdienst wordt aangestuurd door een dagelijks en algemeen bestuur. Daarnaast worden managers en medewerkers van de omgevingsdienst aangestuurd door accounthouders van de verschillende gemeenten en de provincie. Dit gebeurt in opdrachtgever – opdrachtnemer relaties.

Persoonlijke effectiviteit vergroten

Hoe kan je beter samenwerken in een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en hoe kan je je persoonlijke effectiviteit in deze relatie verbeteren? Bent u opdrachtgever van een omgevingsdienst?
 • Maakt u wel eens mee dat u wordt aangesproken op zaken die de omgevingsdienst anders had moeten doen?
 • Gaat de samenwerking prima met uw contactpersoon, maar uiterst moeizaam met andere medewerkers en onderdelen van de omgevingsdienst?
 • Twijfelt u wel eens over uw beslissingen omdat u kennis tekort komt over de inhoud?
 • Staan in de rapportages van de omgevingsdienst ook de zaken die voor u belangrijk zijn?
Bent u opdrachtnemer bij een omgevingsdienst?
 • Kunt u met dertien van de vijftien gemeenten prima samenwerken, maar lijkt de samenwerking met de andere twee steeds weer te mislukken?
 • Gaan de gesprekken te veel over geld en efficiency?
 • Vragen uw opdrachtgevers steeds meer maatwerk en willen ze tegelijkertijd op hun bijdrage bezuinigen?

Inhoud en resultaat

In de praktijk van de 29 omgevingsdiensten zijn veel goede voorbeelden te vinden over succesvolle samenwerkingen na een moeizame start. Deze best practices zijn ook voor u beschikbaar door deel te nemen aan de training. De sturing op omgevingsdiensten is sterk beïnvloed door de sturing op agentschappen bij het rijk. De trainers nemen u ook mee in de lessen die sinds 1994 in de sturing op agentschappen in Nederland zijn opgedaan.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
 • De eigen rol en positie
 • Verantwoord kiezen voor sturing op input en output
 • Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit
 • Opbouwen van onderling vertrouwen, ook als dingen (nog) niet goed gaan
 • Het afstemmen van de belangen en jaarcycli van de eigen organisatie en de andere organisatie
 • Sturen met vele eigenaren, vele opdrachtgevers en één opdrachtnemer
 • Omgaan om met een ontevreden klant
 • Omgaan met een opdrachtgever die telkens de opdracht wenst aan te passen
Kortom: hoe vullen we gezamenlijk de opdrachtgevers-opdrachtnemersrol in?

Doelgroep

De cursus richt zich op twee groepen:
 • Leidinggevenden en medewerkers binnen gemeenten en provincies die binnen hun organisatie een rol (gaan) vervullen als opdrachtgever / accountmanager richting omgevingsdiensten.
 • Leidinggevenden en medewerkers van omgevingsdiensten die de rol van opdrachtnemer vervullen, zoals accountmanagers, casemanagers en projectleiders.

Juist incompany

De training biedt helemaal toegevoegde waarde als de medewerkers die met elkaar moeten samenwerken de training incompany samen volgen. Op deze wijze leert men elkaar goed kennen en kunnen gezamenlijk, onder begeleiding van de cursusleiders, elkaars standpunten beter worden besproken waardoor het onderling begrip en vertrouwen sterk kan toenemen, terwijl de eigen rol hierdoor ook nog beter en scherper kan worden ingevuld.

Voor nadere informatie, neem contact op met Ronald Koppers, 0611 880859.

Programma

 • Introductie, programma en cursusleiding
 • Kennismaking en verwachtingen
 • Ontwikkeling van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Interactieve reflectie en verdieping
 • Oefening blok 1: Sturen op momenten: opdracht formuleren, faseovergangen, voortgangsrapportage, selectie opdrachtnemer
 • Oefening blok 2: Communicatie: niveaus; aanspreken en effectieve feedback;
 • Oefening blok 3: Situationeel leiderschap en organisatieculturen
 • Wrap up en evaluatie

Docenten

Wil Ronken
Partner/adviseur, McROE Management & Advies
 
Wil bekleedde meer dan 10 jaar de functie van directeur stedelijke ontwikkeling. In die hoedanigheid was hij (tevens) ambtelijk opdrachtgever voor een groot aantal projecten en programma’s op het vlak van ruimte, economie en milieu. Op dit moment adviseert hij overheden over dit onderwerp.
 
Edwin van Dieën
Manager, Gemeente Dordrecht
 
Edwin is naast zijn werk bij de gemeente auteur van het boek “De opdrachtgever, nieuw leiderschap binnen de overheid”. Daarnaast doceert hij over hetzelfde onderwerp.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank.
Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Tevens ontvangt u het boek De opdrachtgevervan Edwin van Dieën

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Goede behandeling van gekozen onderwerpen en enthousiast gebracht.

Leuke en leerzame praktijkvoorbeelden.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl