Middagcursus

€ 295,-

Nieuwe Omgevingswet


 • In één middag inhoudelijk op de hoogte van de hoofdlijnen
 • Inzicht in de nieuwe systematiek
 • Omgevingswet is een grote omwenteling
 • Overzicht van instrumentarium en regels
 • Wat is handig om nu al te weten
 • Door Jan van den Broek

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De honderden AMvB’s en ministeriele regelingen komen in vier AMvB’s. Dit is de meest omvangrijke stelselwijziging met grote gevolgen voor de praktijk.

Inmiddels is de Omgevingswet met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer, zijn de eerste teksten van de aanvullingsbesluiten, aanvullingswetten en invoeringswet verschenen. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Doel cursusmiddag

Het doel van deze cursusmiddag is om u in kort bestek:
 • inzicht te bieden in de systematiek van de nieuwe wet
 • een overzicht te geven van de nieuwe regels en instrumenten en
 • een doorkijkje te geven naar de nieuwe uitvoeringsregelingen.

De Omgevingswet treedt pas in 2019 of later in werking, maar als u kennis heeft over wat er in de nieuwe wet komt, heeft u beter inzicht waarmee u nu al rekening moet en kunt houden en waarmee niet.

Andere cursussen

Deze cursus is echt gericht op de hoofdlijnen. Als u verdere verdieping wil, kijk dan naar het uitgebreide cursuspakket, zie hier.

Doelgroep

Deze cursusmiddag is bedoeld voor medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, projectontwikkelaars, bouwsector, advocatenkantoren, woningcorporaties en bedrijven die op de een of andere manier in aanraking komen met het omgevingsrecht en inzicht willen krijgen in de nieuwe Omgevingswet.

Programma

Doelstellingen Omgevingswet
 • Fysieke leefomgeving
 • Aanleiding
 • Maatschappelijke doelen
 • Verbeterdoelen
 • Reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Aanvullingswetten
 • Invoeringswet
 • Toekomstige integratie omgevingsrecht
 • Overgangsrecht
Algemene onderwerpen
 • Begrippen
 • Taken en bevoegdheden bestuursorganen
 • Handhaving, toezicht en strafrecht
 • Experimenteerbepaling
Omgevingswaarden en instructie(regels)
 • Omgevingswaarden
 • Instructieregels
 • Instructies
Kerninstrumenten
 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
Procedures
 • Houdbaarheid onderzoeksgegevens
 • Advies en advies met instemming
 • Totstandkomingsprocedures
 • Milieueffectrapportage
 • Beslistermijn
 • Inwerkingtreding besluiten
 • Beroep
Systematiek uitvoerings-AMvB’s
 • Omgevingsbesluit; inhoud en proces, inclusief aanwijzing vergunningplichtige activiteiten, m.e.r., grondexploitatie, projectbesluit, procedurele vereisten
 • Besluit kwaliteit leefomgeving; alle kwaliteitsnormen: milieu, water, erfgoed, bouwen, mijnbouw, etc.
 • Besluit activiteiten leefomgeving; oude Activiteitenbesluit
 • Besluit bouwwerken leefomgeving; oude Bouwbesluit
Ondersteunende instrumenten
 • Gedoogplichten
 • Grondexploitatie
 • Financiële bepalingen
 • Digitalisering
 • Adviesorganen en adviseurs
 • Bijzondere omstandigheden
 • Monitoring en informatie

Docenten

mr.dr. Jan van den Broek
Senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland
 
Jan is naast zijn werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland voorzitter van de redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 295,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl