1-daagse cursus

€ 595,-

Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen


Aandachtspunten en urgenties
 • Specifiek gericht op griffiers
 • Taken, acties en documenten
 • Praktische opzet (inclusief checklist)
 • Klaar voor uw gemeenteraadsverkiezingen!

Aanleiding

Op 21 maart 2018 vinden de periodieke gemeenteraadsverkiezingen plaats: in alle gemeenten waar geen herindeling actueel is wordt de gemeenteraad gekozen voor de periode 2018 – 2022.

Voor raadsgriffiers en hun griffie zijn dit hectische tijden waarin niets aan het toeval mag worden overgelaten. Dit vierjaarlijkse hoogtepunt in de lokale democratie betekent voor de griffier (en griffie) alle hens aan dek. Alles luistert zeer nauw en moet in betrekkelijk korte tijd worden uitgevoerd. Zowel voorafgaand aan de verkiezingen als in de periode direct daarna wachten de griffier tal van activiteiten en handelingen die moeten worden verricht naast het normale dagelijkse raadswerk. Het is begrijpelijk dat enige onzekerheid kan ontstaan.

Inhoud en resultaat

Om de griffiers goed op de verkiezingsperiode voor te bereiden, is een speciale 1-daagse cursus ontwikkeld, die de deelnemer faciliteert om goed toegerust aan de periode van de raadsverkiezingen te beginnen.

Deze cursus is geschikt voor elke griffier, ook die in verband met herindeling een afwijkende verkiezingsdatum heeft en daarnaast rekening moet houden met de nodige bepalingen uit de Wet Arhi.

Alle aandachtspunten tot en met de raadsvergadering waarin de wethouders voor de raadsperiode 2018 – 2022 worden benoemd. Alles wordt behandeld vanuit het perspectief van de griffier in zijn rol van spil in het proces en belangenbehartiger van de lokale democratie en gemeenteraad. Daarbij wordt ook het wetsvoorstel Veegwet Gemeentewet meegenomen.

Doelgroep

Griffiers en medewerkers van de griffie van gemeenten.

Programma

 • Werkverdeling griffier – afdeling Burgerzaken
 • Aanpak onderzoek geloofsbrieven
 • Agenda laatste raadsvergadering in “oude” samenstelling
 • Agenda eerste raadsvergadering in “nieuwe” samenstelling
 • Afleggen eed of belofte
 • Positie wethouder die gekozen is als raadslid in “nieuwe” raad
 • Vergaderquorum, stemquorum en beslisquorum raadsvergadering installatie nieuwe raad
 • Idem raadsvergadering benoeming wethouders nieuwe raadsperiode
 • Belangenverstrengeling en stemmen
 • Nieuw vast te stellen documenten raadsperiode 2018 – 2022 (reglement van orde, gedragscode)
 • Juridische do’s en don’ts voor raadsleden, in en buiten de raadsvergadering
 • Aandachtspunten integer handelen als raadslid en de rol van de griffier hierin
 • Praktische toepassing opgave nevenfuncties (artikel 12 Gemeentewet)
 • Praktische toepassing verboden handelingen, en de gevolgen bij overtreding hiervan
 • Behandeling vragen van deelnemers

Docenten

mr. Olaf Schuwer
zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Concreet uitgelegd met voorbeelden, veel geleerd, opgefrist. Sta weer ‘op scherp’

Veel informatie, praktische tips, nuttig, prettig, wat ik wilde weten

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Laure Kuijpers Berghauser Pont Academy
Laure Kuijpers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Laure Kuijpers via 06 48 033 663 of via laurekuijpers@berghauserpont.nl