1-daagse cursus

€ 695,-

Geluid in de Omgevingswet

14 november 2023

Utrecht
 • Specifiek gericht op de geluidsaspecten van de Omgevingswet
 • Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid actuele versies (2019)
 • Geluid(regels) in het omgevingsplan
 • Geluid en uitnodigingsplanologie
 • Geluid in de omgevingsvergunning


Inleiding

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanstaande wetswijzigingen

De Omgevingswet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel aan het traject van de Omgevingswet loopt een specifiek traject gericht op de herziening van de geluidregelgeving. Dit traject krijgt vorm door middel van de Aanvullingswet Geluid, het Aanvullingsbesluit Geluid (vervangt materieel de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer) en de Aanvullingsregeling Geluid.

Het is dus steeds duidelijker hoe de geluidsaspecten in de praktijk gaan werken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Algemene geluidregels zoals nu in Activiteitenbesluit vervallen; geluidregels voor activiteiten moeten door gemeenten worden vastgelegd in het omgevingsplan
 • Verdeling van geluidruimte wordt een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
 • Meer ruimte voor gemeentelijk geluidbeleid
 • Veel handreikingen en circulaires worden ingetrokken
 • Geluidproductieplafonds ook voor provinciewegen en industrieterreinen
 • Monitoringssysteem voor gemeentelijke infra
 • Het normenhuis wordt eenvoudiger
 • Geluid wordt volwaardig onderdeel van de integrale besluitvorming

Tijd om te horen welke consequenties de nieuwe wet voor u heeft.

Inhoud en resultaat

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid. De hoofdonderwerpen zijn de volgende:

 • Geluid in de Omgevingswet (inclusief Aanvullingswet geluid)
 • Geluid en ruimtelijke ordening, regels in het omgevingsplan
 • Geluid in de vergunningverlening (milieu en planologisch afwijken omgevingsplan)

Na deze cursusdag:
 • kent u de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie
 • weet u waar de kansen en mogelijkheden van het nieuwe systeem liggen
 • weet u hoe de nieuwe regelgeving kan en moet toepassen in uw eigen praktijk en
 • heeft u inzicht in de veranderende rol van de gemeente.
De nadruk ligt hierbij op het omgevingsplan als belangrijkste instrument om geluidbelastende functies te normeren en geluidgevoelige functies te beschermen.

Doelgroep

Deze cursus wordt georganiseerd voor vergunning­verleners, handhavers, betrokkenen bij geluidzonering en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening. De cursus is ook geschikt voor medewerkers van advies- en milieu­bureaus, advocaten, politieambtenaren en milieuauditoren.

Andere cursussen Omgevingswet

Er is een heel pakket cursussen over de Omgevingswet, zie het overzicht hier

 

Programma

Korte inleiding Omgevingswet

 • Doel, reikwijdte en ontwerpprincipes
 • Paradigmaverandering (uitnodigingsplanologie)
 • Instrumenten
 • Instructieregels voor overheden
 • 4 uitvoerings-AMvB’s, 4 aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Digitale ondersteuning

Inhoud Aanvullingswet en –besluit en -regeling geluid

 • Opzet Aanvullingswet
 • Inhoud
 • Instrumenten
 • Contouren Aanvullingsbesluit en –regeling geluid

Geluid en vergunningverlening

 • Algemeen
 • Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Relatie omgevingsvergunning milieu en omgevingsplan

Geluid en planologie

 • Algemeen
 • Twee gebieden: wegen/spoorwegen/industrieterreinen versus bedrijfsmatige activiteiten
 • Geluidbeleid in Omgevingsvisie en geluidregels in het omgevingsplan
 • Geluidverkaveling/verdeling
 • Integrale afweging: welke methodes te gebruiken?

Varia

 • Geluid en bouwregelgeving: Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Plattelandswoningen
 • Windturbines
 • Transformatie van bestaande bouwwerken

Docenten

mr. Rachid Benhadi
Advocaat bij Hekkelman Advocaten
 
Rachid staat overheden en bedrijven bij bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Chris Weevers
Senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT.
 
Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.
 
Bekijk om Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 14 november 2023
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Beide sprekers zijn kundig en op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Goed tempo, boeiend, veel voorbeelden.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Berghauser Pont Academy via 020-8200908 of via academy@berghauserpont.nl