2-daagse cursus

€ 1.245,-

Basiscursus Geluid industrielawaai


Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai.

 • In 2 dagen de basiszaken op een rijtje
 • Gericht op industrielawaai
 • Praktische insteek
 • Ook doorkijk naar Omgevingswet
 • Introductie op akoestisch rapport  
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor geluid (scholingslijst Omgevingsdiensten)

Inleiding

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Het gebeurt maar al te vaak dat je als vergunningverlener, jurist, handhaver of beleidsmedewerker om tafel zit met geluidspecialisten waarbij je denkt de geluidsituatie van het bedrijf te snappen, blijkt dat er toch weer regels zijn die de interpretatie van de getallen anders maakt. Er zijn dan vele vragen als:
 • Waarom is de ene dB niet de andere?
 • Wat is het verschil tussen geluidbelasting, equivalent geluidsniveau en maximale geluidniveaus?
 • Waarom is dB niet hetzelfde als dB(A)?
 • Waarom wordt industrielawaai vaak berekend en niet gemeten?

De regelgeving is een andere factor. Geluid van een bedrijf op een gezoneerd industrieterrein wordt weer anders beoordeeld dan een bedrijf in het centrum van de stad. En waarom wordt het geluid van bedrijven in het bestemmingsplan weer anders beoordeeld dan in een omgevingsvergunning? Vragen te over.

Inhoud en resultaat

Deze cursus probeert op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze bovenstaande vragen te beantwoorden. U zult na het volgen van deze cursus niet met de geluidmeter op stap gaan of een akoestisch rekenmodel opzetten, maar u kunt wel begrijpen waarom de ene decibel de andere niet is en een volwaardige counterpart zijn voor de geluidspecialisten aan tafel. Er komen een aantal onderwerpen aan de orde:
 • De basisbegrippen van geluid worden uitgelegd
 • Hoe is geluid geregeld in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Bal
 • Een korte introductie op het akoestisch rapport
 • Wat is een gezoneerd industrieterrein en hoe werkt zonebeheer op hoofdlijnen
 • Wat is de rol van geluid in de ruimtelijke ordening (een introductie)
 • Handhaving; een kort stappenplan voor handhaving geluid (de do’s en dont’s)
 • Een doorkijk naar de regeling van geluid in de Omgevingswet

Er wordt gefocust op geluid van inrichtingen: industrielawaai (IL).

Doelgroep

Deze is tweeledig:
 • Juristen en RO-medewerkers bij gemeenten
 • Adviseurs/specialisten (algemeen of anders dan geluid), vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en advocatuur. De cursus is niet bestemd voor geluidspecialisten.

Programma

 • Geluid algemeen (kernbegrippen, dB, rekenen, meten, etc.)
 • Wet- en regelgeving:
  • Wm/Wabo
  • Activiteitenbesluit
  • Wet geluidhinder/zonering algemeen
  • Handreiking/Handleiding/indirecte hinder
 • Activiteitenbesluit/geluiddeel inclusief melding
 • Vergunningverlening inclusief aanvraagvereisten en voorbeeld vergunningvoorschriften
 • Zones rond industrieterrein / zonebeheer
 • Handhaving en het meten van geluid / demo
 • Akoestische maatregelen en beoordelen akoestisch rapport
 • Niet inrichting gebonden geluid:
  • bouwlawaai
  • duiding weg- en railverkeer/vliegtuiglawaai
  • evenementen
 • Geluid in de Omgevingswet: een vooruitblik
 • Praktijkcasus en eindtoets

Docenten

Rick Huizinga
Senior adviseur geluid en vergunningen, Royal HaskoningDHV
 
Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de sanering en beheer daarvan. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen en bij het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.
 
Rein Bruinsma
Docent, adviseur milieu en ruimte bij Royal HaskoningDHV
In zijn advieswerk is Rein Bruinsma zeer veelvuldig bezig met de toekomstige omgevingswet. Die projecten vormen in feite een onophoudelijke ontdekkingsreis door het nieuwe stelsel.
Vanuit deze adviespraktijk is (al jaren geleden) een praktijk van het geven van cursussen voortgekomen, onder meer voor Berghauser Pont, de VNG-academy, Geoplan en de Academie voor openbaar bestuur, op de thema’s Bedrijven en milieuzonering/milieuzonering nieuwe stijl (van beide uitgaves ben ik hoofdauteur), industrielawaai, industriële geur en milieu en RO.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.245,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee  
Aanmelden

Referenties
Mooi op hoofdlijnen door de stof.

Helder gepresenteerd.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Berghauser Pont Academy via 020-8200908 of via academy@berghauserpont.nl