1-daagse cursus

€ 595,-

Basiscursus Bouwregelgeving voor makelaars


 • Voor makelaars wonen en bedrijfsmatig vastgoed
 • Systeem wet- en regelgeving bouwen
 • Vergunningvrij bouwen
 • Hoofdlijnen van het Bouwbesluit
 • Regels asbest
 • Omgevingswet en andere ontwikkelingen

Inleiding

Als makelaar krijg je geregeld te maken met de bouwregelgeving. Met name gaat het dan om vragen over vergunningvrij bouwen, technische regels voor het bouwen en wat de regels zijn voor asbest.

Bouwen is onderdeel van het omgevingsrecht (Wabo). Deze activiteit is in beginsel vergunningplichtig. Daarnaast is het in een toenemend aantal gevallen toegestaan om vergunningvrij te bouwen. Er gelden technische voorschriften voor zowel nieuwe als bestaande bouwwerken. Die regels komen onder meer voort uit de Wabo, Woningwet en het Bouwbesluit.

Het is niet nodig om van de hoed en de rand te weten. Wel is het raadzaam om de hoofdlijnen te kennen en weten waar je zaken kunt vinden. Zo kun je makkelijker vragen beantwoorden van cliënten en ben je een betere gesprekspartner voor gemeenten.

Inhoud en resultaat

De deelnemer doet in deze cursus kennis op over:
 • Systematiek van de bouwregelgeving
 • Vergunningvrij bouwen
 • Bouwbesluit: technische voorschriften op gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, installaties en gebruik bouwwerken/open erven/terreinen
 • Asbest in bouwwerken
 • Nieuwe ontwikkelingen: private kwaliteitsborging bouwen, Omgevingswet

Na deze cursus kent men de hoofdlijnen van de bouwregelgeving.

Doelgroep

De cursus is met name gericht op makelaars wonen en makelaars bedrijfsmatig vastgoed die meer willen weten over de bouwregelgeving. Daarnaast is de cursus interessant voor taxateurs in dezelfde vakgebieden.

Programma

Het wettelijk kader
 • Wat is bouwen?
 • Wabo, Bor en Mor
 • Woningwet, Bouwbesluit en regeling Bouwbesluit
 • Relatie met de Monumentenwet

Vergunningplichtig of vergunningvrij

 • Beoordelen
 • Begrippen kennen en toepassen
 • Focus bijbehorende bouwwerken
 • Praktijkcases

Bouwbesluit leren toepassen (algemeen)

 • Structuur en logica
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijk of rechtens verkregen niveau
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Bruikbaarheid, energiezuinigheid en installaties
 • Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Asbest en bouwen

 • Asbestverwijderingsbesluit
 • Actoren binnen de asbestketen
 • Kostenverhaal
 • Asbestbranden
 • Relatie met milieu en bodem
 • Arbo-regelgeving:
 • Arbeidsomstandighedenbesluit

Wijzigingen in het omgevingsrecht

 • De Omgevingswet
 • Nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in Omgevingswet (vervangt Bouwbesluit)
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Docenten

Hajé van Egmond
zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl