1-daagse training

€ 595,-

Asbest: juridische aspecten

26 september 2019

Utrecht
 • Juridische aspecten asbest
 • Alle wet- en regelgeving rond asbest
 • De hele keten in beeld
 • Vele actoren actief
 • Toezicht en handhaving (inclusief nieuwe Bouwbesluit 2012)

Inleiding

Asbest is nog steeds een probleem in Nederland. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid zijn er stringente regels voor bijvoorbeeld slopen, gebruiken en verwijderen. Hoewel deze regels er al jaren zijn, blijft toezicht en handhaving hierop nog steeds gebrekkig, met als gevolg grote gezondheidsrisico’s. De oorzaak van het achterblijvende toezicht is onduidelijk. Komt dit door de grote verscheidenheid aan regelgeving, de frequente wijziging hiervan of bijvoorbeeld door de vele actoren in de asbestketen? Recent zijn er weer grote wijzigingen doorgevoerd op het gebied van toezicht en handhaving. Hierdoor is het nog moeilijker om door alle bomen het bos te blijven zien.

Een cursus waarbij een helder bestuursrechtelijk overzicht wordt gegeven van de asbestketen, de positie van de actoren en de systematiek van toezicht en handhaving, is in deze roerige tijd dan ook onmisbaar.

Inhoud en resultaat

De meeste cursussen rond asbest hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten. Deze cursus richt zich juist op de juridische aspecten. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die van belang zijn voor de gehele asbestketen. Na deze cursus heeft u onder meer inzicht in:
 • De opbouw van de asbestketen
 • De onderlinge samenhang van toepasselijke wet- en regelgeving
 • De vindplaatsen en toepassing van de belangrijkste wet- en regelgeving
 • De actoren binnen de asbestketen, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met name in het kader van toezicht en handhaving

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor juristen handhaving en vergunningverlening, handhavers, beleidsmedewerkers milieu en bouwen bij gemeenten, asbestbedrijven, gebouweigenaren, maar ook dienstverleners en advocaten

Programma

Wet- en regelgeving voor de asbestketen
 • Wettelijke regelingen
  • Asbestverwijderingsbesluit
  • Bouwbesluit
  • Bouwverordening
 • Vergunningplicht
  • Bouwbesluit 2003
  • melding Bouwbesluit 2012
 • Privatisering
  • certificering
  • certificatieschema's
 • Arbo-regelgeving: Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Wet milieubeheer
 • Regeling in Omgevingswet

Toezicht en handhaving
binnen de asbestketen
 • Actoren
  • Gemeenten
  • Inspectie SZW
  • Inspectie leefomgeving en transport
  • CI's
  • RvA
  • Openbaar Ministerie
 • Toezicht en handhaving niet gecertificeerde verwijderaars/gecertificeerde bedrijven
 • Bestuurlijke boete
 • Bestuursdwang / last onder dwangsom
 • Kostenverhaal
 • Intrekking van het certificaat
 • Toezicht en handhaving jegens CI/ schorsing certificeringsbevoegdheid
 • Toezicht en handhaving jegens laboratoria (klachtrecht bij RvA)
 • Specifiek probleem: asbest in scholen

Docenten

mr. J.A. (Jelle) Bekke
advocaat, LXA the Law Firm
 
Jelle maakt sinds 1 april 2014 deel uit van het team Overheid & Vastgoed. In zijn masterstudie heeft het accent gelegen op bestuursrechtelijke vakken, waaronder het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht. Tevens heeft Jelle bijzondere kennis op het gebied van openbaarheid van bestuur en de juridische aspecten van asbest.
 
 
mr. T. (Tim) Segers
advocaat, LXA the Law Firm
 
Tim is sinds 2004 advocaat en werkzaam in de bestuursrechtpraktijk. Naast het algemeen bestuurs(proces)recht heeft hij jarenlange ervaring op het milieurecht. In dit kader adviseert en procedeert hij zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk over asbestgerelateerde kwesties.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Asbest, toezicht en handhaving

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 26 september 2019
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Goed uitgebreid overzicht van de relevante wetgeving en jurisprudentie.

Prima cursus, veel geleerd!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl