1-daagse cursus

€ 595,-

Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten


 • Cursus voor ambtenaren die recent voor het eerst zijn gaan werken bij een gemeente
 • Rol van de gemeente in het staatsrecht
 • Welke rollen vervullen raad, college en burgemeester?
 • Wat is de rol van de ambtenaar?
 • Hoe komt een gemeente tot besluiten?
 • Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht
 • In één dag een goede start maken

Inleiding

De gemeente zoekt voor diverse beleidsterreinen ter zake deskundige ambtenaren. Om effectief te zijn in een gemeente is het van belang kennis te hebben van de taken en rollen van de gemeente in relatie tot andere overheden en om inzicht te hebben in de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Het is van belang te weten wat de verhoudingen zijn tussen de gemeenteraad, het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie. Wat betekent het om in een politiek aangestuurde organisatie te werken en wat wordt er dan van de ambtenaar verwacht?

In het middaggedeelte wordt ingegaan op de wijze waarop de overheid juridische besluiten neemt ten aanzien van de inwoners. De indeling van de Algemene wet bestuursrecht is daarbij de basis, gevolgd door een inhoudelijke verdieping over beslissingen die ten aanzien van individuele burgers worden genomen (beschikkingen). Er wordt ook stilgestaan bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze ééndaagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het feit dat een gemeente een politiek aangestuurde organisatie is.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Dit kan een beleidsambtenaar zijn, maar ook een uitvoerende ambtenaar.

Programma

 • Plaatsbepaling gemeente in het Nederlandse Staatsrecht
 • Gemeente als de eerste overheid
 • Relatie gemeente-inwoner
 • De in de gemeente aanwezige bestuursorganen, hun onderlinge verhoudingen en juridische bevoegdheden
 • Besluitvorming in het college en in de gemeenteraad
 • Rol van de ambtenaar binnen de gemeente
 • Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Het nemen van beslissingen door ambtenaren namens bestuursorganen (voorbereiding, inrichting en motivering van besluiten)
 • Rechtsbescherming voor inwoners (bezwaar en beroep)

Docenten

Paul van Ruitenbeek, Gemeente Hilversum
griffier
 
Paul was raadslid in de gemeente Appingedam van 2002 tot 2006 en maakte van zijn hobby zijn werk door per 2003 raadsgriffier van Winsum te worden. Daarnaast was hij actief als parttime docent bij de Hanzehogeschool in Groningen en als trainer voor (aspirant) raadsleden bij een politieke partij. Van Ruitenbeek was griffier in de gemeente Houten tot eind 2012 en werd griffier van de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn in de periode 2013-2014. Sinds 2015 is hij werkzaam als griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek is reeds zes jaar bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers.
 
mr. Olaf Schuwer
zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Professionaliseringsfonds VvG
Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag, dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren6

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Laure Kuijpers Berghauser Pont Academy
Laure Kuijpers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Laure Kuijpers via 06 48 033 663 of via laurekuijpers@berghauserpont.nl