Cursussen Vastgoed / Grondzaken

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Vastgoed en/of Grondzaken om uw kennis up-to-date te brengen? Of zoekt u een cursus in het kader van uw hercertifcering voor onder andere Vastgoedcert, het NRVT of de NVR? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer dan 20 cursussen op het gebied van Vastgoed en/of Grondzaken die wij op dit moment aanbieden of die wij in de toekomst gaan aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Basis- of Verdiepingscursus Erfpacht, Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld, een cursus die ingaat op Planschade (nadeelcompensatie) onder de nieuwe Omgevingswet of een 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed.

Onze cursussen zijn terug te vinden in de hercertificeringsoverzichten van NRVT, Vastgoedcert en NVR. U kunt op onze website precies zien welke cursussen aan welke hercertificering voldoen. Voor meer informatie hierover klik hier.

Verjaring voor vastgoedprofessionals
16 mei 2019
Utrecht
Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Meer informatie >
Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling
23 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer informatie >
Toerisme, recreatie en ruimte
23 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Toerisme, recreatie en ruimte wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
27 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
6 juni 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Versnellen woningbouw
18 juni 2019
Amsterdam
Op 18 juni vindt het middag-seminar Versnellen woningbouw plaats. Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door een aantal verschillende stakeholders aan het woord te laten, waardoor u een goed beeld krijgt van de complexe materie, maar ook de mogelijke aanpak om daadwerkelijk tot versnelling van woningbouw te komen.
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
24 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
17 september 2019
Utrecht
Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
24 september 2019
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
26 september 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Grondeigendom in de Omgevingswet
8 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
10 oktober 2019
Utrecht
Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Meer informatie >
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
5 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Meer informatie >
Verdieping Erfpacht in de praktijk
19 november 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke ordening
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Inleiding Vastgoedcontracten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Inleiding Vastgoedcontracten geeft u inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld
Meer informatie >
Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Organische gebiedsontwikkeling is een introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.
Meer informatie >
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal geeft u alle ins-and-outs over de keuze tussen de aankoop van bakstenen (asset) óf de verwerving van aandelen (share).
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Wet BIBOB en vastgoed - IC
Locatie nader te bepalen
Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Morele dilemma's in de vastgoedwereld - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus is gericht op het versterken van de morele competentie van mensen werkzaam in de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Grondexploitatie: BBV en Vpb - aleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze basiscursus Grondexploitatie: BBV en Vpb geeft u inzicht in de effecten van de wet Vpb en richtlijnen BBV op uw grondbedrijf nu en de komende jaren.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
Locatie nader te bepalen
Na het volgen van deze 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Rekenen bij (her)ontwikkeling van vastgoed
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Rekenen bij vastgoedtransformatie geeft inzicht in hoe u vastgoedtransformatie fiscaal gunstig kan structureren en zorgt ervoor dat u meer grip op de complexe materie krijgt.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Vastgoed/Grondzaken

Nu de crisis over is, gonst het weer van de ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt weer onteigend, de vraag naar bouwgrond stijgt, de huizenmarkt is oververhit. Dit betekent weer veel vraag naar kennis over zaken die spelen in het vastgoed-domein. Berghauser Pont Academy heeft een speciaal pakket ontwikkeld. Naast cursussen over grondzaken worden ook de vastgoeddoelgroepen als makelaars, taxateurs, projectontwikkelaars en rentmeesters bedient met een speciaal cursuspakket, dat bovendien recht geeft op PE-punten in het kader van de hercertificering. Onze cursussen zijn terug te vinden in de hercertificeringsoverzichten van onderstaande registers. U kunt op onze website precies zien welke cursussen aan welke hercertificering voldoen.

Waarom een cursus Vastgoed/Grondzaken?

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Genoeg reden om weer eens even helemaal bijgepraat te worden op dit onderwerp. De cursus Verdieping Erfpacht in de praktijk is dan erg geschikt. In deze 1-daagse worden de juridische actualiteiten rondom erfpacht en het waarderen hiervan besproken. Ook worden dilemma’s bij het taxeren van erfpacht uitvoerig behandeld. Bent u projectleider, medewerker grondbeleid, projectontwikkelaar of vastgoedjurist en betrokken bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling? Dan is onze cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet wellicht iets voor u. In deze 2-daagse cursus hoort u wat de nieuwe Omgevingswet voor uw werk gaat betekenen. Hoe past het nieuwe grondbeleid in de Omgevingswet? Welke ruimtelijke instrumenten heeft de Omgevingswet? Welke vormen van grondbeleid kunnen ingezet worden? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens deze cursus.

Waarom een cursus Vastgoed/Grondzaken bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Vastgoed en/of Grondzaken. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren. Veel van de vastgoedcursussen zijn geaccrediteerd door Vastgoedcert, het NRVT en de NVR in het kader van de hercertificering voor makelaars en taxateurs.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Vastgoed cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Hendrik van Sandick (adviseur bij Sandick Advies), Joop van den Brand (adviseur bij diverse overheden), Theo van der Heijde (directeur Van der Heijden Grondbeleid), ir. Michiel de Koe RICS (rentmeester bij Noorderstaete), mr. Willem Bosma (advocaat bij Van der Feltz Advocaten), mr. en Allard Knook (advocaat bij Pels Rijcken).