Cursussen Vastgoed / Grondzaken

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Vastgoed en/of Grondzaken om uw kennis up-to-date te brengen? Of zoekt u een cursus in het kader van uw hercertifcering voor onder andere Vastgoedcert, het NRVT of de NVR? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse cursussen op het gebied van Vastgoed en/of Grondzaken die wij op dit moment aanbieden of die wij in de toekomst gaan aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Basis- of Verdiepingscursus Erfpacht, Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld, een cursus die ingaat op Planschade (nadeelcompensatie) onder de nieuwe Omgevingswet of een 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed.

Onze cursussen zijn terug te vinden in de hercertificeringsoverzichten van NRVT, Vastgoedcert en NVR. U kunt op onze website precies zien welke cursussen aan welke hercertificering voldoen. Voor meer informatie hierover klik hier.

Verdieping Erfpacht in de praktijk
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed
27 maart 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
10 april 2018
Utrecht
Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht gaat in op de juridische aspecten van het volkshuisvestingsrecht uit de Woningwet, inzoomend op de consequenties van de Herzieningswet.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Organische gebiedsontwikkeling is een introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
17 april 2018
Utrecht
Na het volgen van deze 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
17 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
17 april 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Meer informatie >
Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij erfpacht
17 april 2018
Utrecht
Tijdens de cursus Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij erfpacht wordt kort de civiel-juridische eigenschappen van het recht van erfpacht bepsproken om vervolgens het vestigen, overdragen, wijzigen of opzeggen van een recht van erfpacht te duiden in het licht van de omzetbelasting en overdrachtsbelasting.
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
19 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze actualiteitendag gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Wet BIBOB en vastgoed
24 april 2018
Utrecht
Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Grondexploitatie: BBV en Vpb
15 mei 2018
Utrecht
Deze basiscursus Grondexploitatie: BBV en Vpb geeft u inzicht in de effecten van de wet Vpb en richtlijnen BBV op uw grondbedrijf nu en de komende jaren.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
15 mei 2018
Utrecht
"Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring. "
Meer informatie >
Inleiding Vastgoedcontracten
17 mei 2018
Utrecht
Deze middagcursus Inleiding Vastgoedcontracten geeft u inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld
Meer informatie >
De juridische aspecten van gebiedsontwikkeling voor de vastgoedprofessional
31 mei 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespits op de onderwerpen di voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke sturing
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke sturing geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Rekenen bij (her)ontwikkeling van vastgoed
5 juni 2018
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus Rekenen bij vastgoedtransformatie geeft inzicht in hoe u vastgoedtransformatie fiscaal gunstig kan structureren en zorgt ervoor dat u meer grip op de complexe materie krijgt.
Meer informatie >
WWFT: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken
14 juni 2018
Amsterdam
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Grondeigendom in de Omgevingswet
4 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling
11 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
E cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Vastgoed/Grondzaken

Nu de crisis over is, gonst het weer van de ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt weer onteigend, de vraag naar bouwgrond stijgt, de huizenmarkt is oververhit. Dit betekent weer veel vraag naar kennis over zaken die spelen in het vastgoed-domein. Berghauser Pont Academy heeft een speciaal pakket ontwikkeld. Naast cursussen over grondzaken worden ook de vastgoeddoelgroepen als makelaars, taxateurs, projectontwikkelaars en rentmeesters bedient met een speciaal cursuspakket, dat bovendien recht geeft op PE-punten in het kader van de hercertificering. Onze cursussen zijn terug te vinden in de hercertificeringsoverzichten van onderstaande registers. U kunt op onze website precies zien welke cursussen aan welke hercertificering voldoen.

Waarom een cursus Vastgoed/Grondzaken?

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Genoeg reden om weer eens even helemaal bijgepraat te worden op dit onderwerp. De cursus Verdieping Erfpacht in de praktijk is dan erg geschikt. In deze 1-daagse worden de juridische actualiteiten rondom erfpacht en het waarderen hiervan besproken. Ook worden dilemma’s bij het taxeren van erfpacht uitvoerig behandeld. Bent u projectleider, medewerker grondbeleid, projectontwikkelaar of vastgoedjurist en betrokken bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling? Dan is onze cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet wellicht iets voor u. In deze 2-daagse cursus hoort u wat de nieuwe Omgevingswet voor uw werk gaat betekenen. Hoe past het nieuwe grondbeleid in de Omgevingswet? Welke ruimtelijke instrumenten heeft de Omgevingswet? Welke vormen van grondbeleid kunnen ingezet worden? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens deze cursus.

Waarom een cursus Vastgoed/Grondzaken bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Vastgoed en/of Grondzaken. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren. Veel van de vastgoedcursussen zijn geaccrediteerd door Vastgoedcert, het NRVT en de NVR in het kader van de hercertificering voor makelaars en taxateurs.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Vastgoed cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Hendrik van Sandick (adviseur bij Sandick Advies), Joop van den Brand (adviseur bij diverse overheden), Theo van der Heijde (directeur Van der Heijden Grondbeleid), ir. Michiel de Koe RICS (rentmeester bij Noorderstaete), mr. Willem Bosma (advocaat bij Van der Feltz Advocaten), mr. en Allard Knook (advocaat bij Pels Rijcken).