Cursussen Stedelijk beheer

Ben je op zoek naar een cursus Stedelijk beheer? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Op deze pagina zie je het volledige overzicht van cursussen dat wij momenteel op dit vlak aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Evenementen en omgevingsrecht
27 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet
9 september 2024
Utrecht
Deze basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet belicht uitgebreid de essentie van de omgevingsvergiunning zodat cursisten begrijpen waarom bepaalde handelingen op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
12 november 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet - alleen als incompany
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
E-cursus Grondbeleid Omgevingswet
Onbekend
In deze e-cursus leer je alles over grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >

Inleiding stedelijk beheer

Stedelijk beheer omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden rondom de openbare ruimte. Zo houdt stedelijk beheer zich bezig met onder andere het beheer van bruggen en straten, riolering, water, openbare verlichting, groen en natuur. Er staan veel veranderingen voor de deur, want de regelgeving voor stedelijk beheer zal grotendeels worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat stedelijk beheer steeds meer zal integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp dat voor veel verandering zorgt en nieuwe kansen biedt.

Waarom een cursus stedelijk beheer?

Om stedelijk beheer goed te kunnen organiseren dien je op de hoogte te zijn van de veranderingen die op jou van toepassing zijn. Wat is de impact van de Omgevingswet op stedelijk beheer? Wat is de rol van stedelijk beheer bij het opstellen van het omgevingsplan? Wat gebeurt er met beheerplannen? Welke kansen biedt klimaatadaptatie voor stedelijk beheer?

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het stedelijk beheer. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met je medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze stedelijk beheer cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Pim Nijssen (Twynstra Gudde), mr. drs. Luuk Boerema (Boerema & van den Brink), Hendrik van Sandick (Van Sandick Advies), Peter Roumen (Bureau Horeca Bijzondere Wetten), Sander Pahlplatz (Het GeluidBuro) en mr. Maaike Bekooy (Schoemaker).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.