Cursussen Ruimtelijke ordening

Ben je op zoek naar een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kunt kiezen uit meer dan 30 ruimtelijke ordening cursussen, op deze pagina zie je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Wonen onder de Omgevingswet
3 juli 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Wonen onder de Omgevingswet geven we een helder overzicht van de nieuwe instrumenten en regelgeving om woningbouw te plannen en te realiseren.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
18 juli 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
27 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
ABW1 Omgevingswet (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht)
10 september 2024
Utrecht
Met deze 6-daagse hybride opleiding ABW1 Omgevingswet wordt de benodigde kennis aangereikt over de juridische systematiek van ruimtelijke ordening en bouwen, de bouwtechnische aspecten en worden communicatie-skills getraind, die nodig zijn om aan de slag te kunnen bij Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten.
Meer informatie >
Omgevingsrecht
12 september 2024
Utrecht
Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht up to date met de Omgevingswet KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Energietransitie: doelen halen onder de Omgevingswet
24 september 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Meer informatie >
Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten
24 september 2024
Utrecht
De 8-daagse opleiding Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten geeft een breed inzicht in de stikstofmaterie, zowel inhoudelijk, juridisch als beleidsmatig. Na afloop beschik je over de kennis en kunde om de stikstofproblematiek aan te pakken, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien.
Meer informatie >
Vitaal platteland: gebiedsgericht aan de slag
1 oktober 2024
Utrecht
In deze 3-daagse training Vitaal platteland leer je gebiedsgericht en interdisciplinair werken, je kan daarna breder en integraler leren kijken naar de verschillende belangen en doelstellingen van betrokkenen en je kan nieuwe instrumenten van de Omgevingswet effectief inzetten
Meer informatie >
Bopa of wijziging omgevingsplan?
10 oktober 2024
Utrecht
Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Meer informatie >
Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl
15 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Netcongestie: handelingsperspectieven voor (lokale) overheid
15 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Netcongestie geeft inzicht in de manieren waarop (lokale) overheden een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van oplossingen voor netcongestie, inclusief stappenplan.
Meer informatie >
Actualiteiten en verdieping nadeelcompensatie in de Omgevingswet
17 oktober 2024
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten en verdieping nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen, nieuwe Omgevingswet, en jurisprudentie over planschade en nadeelcompensatie
Meer informatie >
Basiscursus Natuurregelgeving Omgevingswet en ecologie
4 november 2024
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Natuurregelgeving Omgevingswet en ecologie gaat over de beginselen van natuurregelgeving in de Omgevingswet, soorten- en gebiedsbescherming en ecologisch onderzoek.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht
5 november 2024
Utrecht
De 3-daagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening zoals die geldt onder de Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Milieueffectrapportage
5 november 2024
Utrecht
Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief mer
Meer informatie >
Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen
5 november 2024
Utrecht
In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Meer informatie >
Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling
7 november 2024
Utrecht
In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Meer informatie >
Basiscursus Nadeelcompensatie (planschade) onder de Omgevingswet
7 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Nadeelcompensatie (planschade) onder de Omgevingswet brengt je in één dag op de hoogte van de juridische grondslag voor nadeelcompensatie, de procedure, hoe je verzoeken kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie
Meer informatie >
Explosies en omgevingsveiligheid
11 november 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leer je te doorgronden hoe een explosie werkt, en hoe die informatie gebruikt kan worden om sturing te geven aan jouw werkzaamheden in de ruimtelijke ordening of juist als beheerder van de risicobron.
Meer informatie >
Duurzame energie en ruimte: kansen voor gebiedskwaliteit
18 november 2024
Utrecht
Deze twee daagse cursus Duurzame energie en ruimtelijke inrichting gaat over goede ruimtelijke inpassing van duurzame energie zonder klimaatdoelen en kwaliteit van leefomgeving uit het oog te verliezen.
Meer informatie >
Omgevingstafel: strategie en vaardigheden
19 november 2024
Utrecht
Na deze 2-daagse cursus Omgevingstafel ken je de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een intake- en omgevingstafel en heb je de tools in handen om succesvol plaats te nemen aan een Omgevingstafel. Je kunt jouw kennis en kunde daar doeltreffend overbrengen door middel van de juiste vaardigheden, die je tijdens de cursus aangereikt hebt gekregen en waarmee je hebt geoefend in een praktijkcasus.
Meer informatie >
Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting
21 november 2024
Utrecht
In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Meer informatie >
Wet collectieve warmtevoorziening in de praktijk
3 december 2024
Utrecht
Bereid je voor op de transitie naar een duurzaam Nederland zonder aardgas met de Wcw-cursus, waarin je leert over gemeentelijke verantwoordelijkheden, strategische positionering en praktische stappen voor de publieke overname van warmte-infrastructuur en de uitrol van warmtenetten.
Meer informatie >
Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader
10 december 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsplan - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Oplossingsrichtingen stikstofaanpak
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Meer informatie >
Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en tricks
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de die van de nieuwe Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet
Onbekend
Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Meer informatie >
Trainee opleiding Omgevingswet - alleen incompany
Onbekend
Deze meerdaagse hybride trainee opleiding Omgevingswet biedt jullie starters of trainees inzicht in het nieuwe systeem van de Omgevingswet, zodat ze klaar zijn om met veel actuele kennis in de geest van de Omgevingswet te gaan werken. Alleen incompany.
Meer informatie >
Bruidsschat in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Meer informatie >
Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling
Onbekend
De 6-daagse leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten en gebiedsprogramma’s. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie.
Meer informatie >
Greep op bewonersbijeenkomsten - alleen als incompany
Onbekend
De tweedaagse cursus ‘Greep op bewonersbijeenkomsten’ helpt je in vier stappen naar succesvolle bijeenkomsten. Tips over strategie, werkvormen en communicatie.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie - alleen als Incompany
Onbekend
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Toepasbare regels geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Meer informatie >
E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet - alleen als incompany
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
E-college Ruimtelijke Ordening
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit online actualiteitencollege!
Meer informatie >
Regie op omgevingskwaliteit in steden
Onbekend
Deze 6-daagse leergang geeft inzicht in en kennis over omgevingskwaliteit en de veranderopgaven die in de ruimte samenkomen. Belangrijke vraag hierin is hoe we de wens tot verdichting kunnen combineren met de urgentie om de leefomgeving aantrekkelijker, gezonder en klimaatbestendiger te maken en hoe we dit als gemeente praktisch kunnen realiseren.
Meer informatie >
Maken volkshuisvestingsprogramma
Onbekend
Met deze 1-daagse cursus Maken volkshuisvestingprogramma geven we je als beleidsadviseur wonen, sociaal of ruimte de bouwstenen mee om zelf aan de slag te gaan met het volkshuisvestingsprogramma, in welke rol dan ook.
Meer informatie >
Nationale windturbinebepalingen: kansen voor maatwerk
Onbekend
In deze 1-daagse cursus Nationale windturbinebepalingen brengen wij u volledig op de hoogte van de ins en outs van het concept van de nieuwe windturbinebepalingen en schetsen de consequenties voor de uitvoeringspraktijk.
Meer informatie >
Flexwoningen realiseren
Onbekend
In deze 1-daagse cursus Flexwoningen realiseren geven we inzicht in de procedurele en materiële ruimtelijke afwegingen die moeten worden gemaakt om versnelling te realiseren bij (flex)woonprojecten.
Meer informatie >
E-cursus Grondbeleid Omgevingswet
Onbekend
In deze e-cursus leer je alles over grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
E-cursus Basis Klimaatadaptatie
Onbekend
Word een pionier in klimaatadaptatie en leer effectieve strategieën om jezelf en omgeving te beschermen tegen een veranderend klimaat. De weg naar een klimaatbestendige toekomst begint hier.
Meer informatie >
Praktijkdagen Verdieping Omgevingswet
Onbekend
Met deze 4 praktijkdagen Verdieping Omgevingswet ga je dieper in de nieuwe stof duiken op interactieve wijze, waarbij je kunt kiezen uit omgevingsplan, omgevingsvergunning, handhaving en juridische verdieping. De basis Omgevingswet wordt verondersteld bekend te zijn.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 2-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Met deze middagcursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als Incompany
Onbekend
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Omgevingsplan milieuthema’s
Onbekend
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke ordening - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >

Inleiding Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening is een vakgebied in beweging. Door de Wabo zijn ruimtelijke ordening en bouwen verder geïntegreerd. Daarnaast hadden ook de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Crisis- en herstelwet flinke consequenties. Binnenkort volgt de Omgevingswet, waarin ruimtelijke ordening integraal wordt benaderd met alle omgevingsaspecten meegewogen. Welke consequenties zal dit voor jou met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening?

Om volledig aan de slag te kunnen met Ruimtelijke Ordeningsrecht is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Welke zaken kunnen onder een omgevingsvergunning vallen? Wat is de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening? Hoe zijn gewenste transformaties van de grond te krijgen? Wat zijn relevante beschermingsbepalingen? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze Ruimtelijke Ordening cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kan met het Ruimtelijk Ordeningsrecht.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met jouw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze cursussen ruimtelijke ordening werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Janike Haakmeester (advocaat bij Haakmeester Advocatuur), mr. Selma van Velsen (juridisch adviseur omgevingsrecht), mr. Roeland Mathijsen, Wanda Blommensteijn en mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk (allen adviseur bij BRO).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.