Cursussen Data&Privacy

Ben je op zoek naar een cursus op het gebied van data en privacy? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kan kiezen uit verschillende data- en privacycursussen en opleidingen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vind je basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina zie je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Privacyaspecten bij gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden
19 juni 2024
Utrecht
Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot voor publieke organisaties om zelf op te lossen. Daardoor zie je dat diverse publieke en private organisaties samenwerkingsverbanden aangaan om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar hoe zit dat privacy technisch? Zal de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden daar mogelijk een oplossing zijn? Wat is de verwachte impact op de praktijk? En hoe ga om met dit thema op dit moment? Tijdens deze cursus krijg je praktische handvatten om gegevensdeling in een samenwerkingsverband vorm te geven en alert te zijn op de belangrijke privacyvraagstukken. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan de nieuwe wetgeving.
Meer informatie >
Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk
19 juni 2024
Utrecht
De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Meer informatie >
Pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens
26 juni 2024
Utrecht
Wanneer is sprake van gepseudonimiseerde persoonsgegevens en wanneer kunnen data als anoniem worden beschouwd, waardoor de AVG niet (meer) van toepassing is? Wat is de rol van verschillende partijen in het verwerkingsproces (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en derde/ontvanger)? In deze cursus worden niet alleen de juridische aspecten besproken van pseudonimiseren en anonimiseren maar wordt ook uitgelegd welke technieken worden gebruikt bij het pseudonimiseren en anonimiseren.
Meer informatie >
NIS2 – Introductie en praktische handvatten
26 juni 2024
Utrecht
De NIS 2-richtlijn is bedoeld om de cyber beveiliging van bedrijven en organisaties in vitale en belangrijke sectoren te verbeteren. Deze organisaties zullen aan een zorgplicht en meldplicht moeten voldoen. Wat moet je doen om jouw organisatie aan de eisen van NIS 2 te laten voldoen? Welke verantwoordelijkheden en risico’s zijn het gevolg van deze nieuwe Richtlijn (denk aan aansprakelijkheid van bestuurders) ? Voor wie gaat NIS2 gelden? Welke beveiligings- en opleidingseisen brengt NIS2 met zich mee
Meer informatie >
Wet open overheid: achtergrond en praktijk
27 juni 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wet open overheid besproken.
Meer informatie >
Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein - 4 daags
12 september 2024
Utrecht
Met deze 4-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie >
DPIA-praktijkdag
25 september 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.
Meer informatie >
E-cursus DPIA en DPIA-praktijkdag
25 september 2024
Utrecht
Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.
Meer informatie >
Cameratoezicht & Privacy
26 september 2024
Utrecht
Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Meer informatie >
De juridische aspecten van AI
26 september 2024
Amsterdam - Utrecht
De recente overeenkomst over de AI Verordening maakt kennis over AI en de (on)mogelijkheden hiervan nog belangrijker. AI kent, naast veel mogelijkheden, ook risico’s en valkuilen op het gebied van intellectueel eigendom, privacy en vertrouwelijkheid en misleidende resultaten. Hoe kan op een verantwoorde manier van AI en LLM’s gebruik gemaakt kan worden zodat deze een hulpmiddel worden om beter en effectiever te werken? Bij deze cursus krijg je gratis het e-college AI/ChatGTP : de praktische en juridische aspecten. Dit e-college kun je waar en wanneer je wilt bekijken.
Meer informatie >
De Nieuwe Privacy Officer: ontwikkel jezelf tot een privacy professional
30 september 2024
Amsterdam
Als privacy professional heb je een cruciale rol binnen jouw organisatie. Ben je volledig op de hoogte van het juridisch speelveld? En weet je hoe je jezelf goed als privacy professional kan positioneren en een effectief privacy beleid kan implementeren? Hoe te handelen bij een datalek? In deze nieuwe 5-daagse opleiding krijg je van gerenommeerde experts les over de voor jouw praktijk belangrijkste onderwerpen.
Meer informatie >
Introductie in AI
1 oktober 2024
Utrecht
AI is voor velen nieuw en -zeker nu in Brussel een akkoord is bereikt over de AI Act- is kennis over AI essentieel. In deze praktijkdag krijg je een introductie in de wereld van AI en de praktische toepasbaarheid. Deze cursus is speciaal ontworpen voor publieke professionals en is ideaal voor degenen die vaak in niet-technische rollen werken en geen of weinig voorkennis hebben van AI of AI-tools.
Meer informatie >
Privacywetgeving in de opsporing
3 oktober 2024
Amsterdam
Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
7 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
De AVG en de basisregistraties van de publieke sector
8 oktober 2024
Utrecht
De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Meer informatie >
Inzicht in privacyrisico's: adviezen van een ethical hacker
8 oktober 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.
Meer informatie >
Inzage- en verwijderverzoeken
17 oktober 2024
Utrecht
Individuen beroepen zich steeds vaker op hun privacyrechten. Ze vragen bijvoorbeeld om een kopie van hun gegevens of eisen juist dat de organisatie al hun gegevens wist. Dat levert complexe vragen op. Voor veel organisaties is het een uitdaging: hoe kunnen zij al deze verzoeken efficiënt maar ook goed inwilligen? Enerzijds is privacy compliance van belang, anderzijds wil je je eigen bewijspositie in een eventuele toekomstige procedure niet benadelen. Lastige materie met veel valkuilen. In deze cursus krijg je handvatten om privacyverzoeken efficiënt én compliant af te handelen. De docent gebruikt veel praktijkvoorbeelden en concrete cases worden samen uitgewerkt zodat jouw praktijkvragen direct aan de orde komen.
Meer informatie >
Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten
17 oktober 2024
Utrecht
Goede contractuele vastlegging van de rechten en verplichtingen die uit de AVG voortvloeien is essentieel op het moment dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Zo moet het voor contractspartijen bijvoorbeeld duidelijk zijn wat zij moeten doen bij een datalek of bij een inzagerecht van een betrokkene. Het opstellen van privacy-overeenkomsten die volledig in lijn zijn met de AVG blijft voor veel organisaties een uitdaging. Deze cursus geeft je een praktisch overzicht van de aandachtspunten bij het opstellen van privacy overeenkomsten, waarbij ook de laatste rechtspraak en aanbevelingen van de toezichthouder worden meegenomen.
Meer informatie >
Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren
6 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.
Meer informatie >
Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein
14 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u kennis en informatie om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U wordt op de hoogte gebracht om werkprocessen in te richten en bent na het volgen van deze cursus deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).
Meer informatie >
Data als ruilmiddel: Juridische en praktische aspecten
27 november 2024
Utrecht
Deze cursus gaat in op de juridische en praktische aspecten van de opkomst van privacy als ruilmiddel. Uiteraard is er aandacht voor het recente HvJ EU-arrest inzake Meta v Bundeskartellamt: wat zijn de gevolgen van deze belangrijke uitspraak? Wat betekent dit voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclames?
Meer informatie >
IT contracten opstellen en beoordelen
28 november 2024
Utrecht
Hoe maak je een goed IT contract? Hoe zorg je voor zekerheid én flexibiliteit? Wat betekent AI voor jouw IT contracten? De (komende) Europese wetgeving, waaronder de AI Act, zal steeds meer eisen gaan stellen aan AI, o.a. met betrekking tot testdata, transparantie en de controle van uitkomsten door natuurlijke personen. In contracten zal daar rekening mee moeten worden gehouden, dit zie je al in de nieuwe vrijwaring van Microsoft. Hoe pas je een NDA aan? Hoe ga je om met AI en privacy/IE ? Tijdens deze cursus krijg je een goed beeld van hoe zo’n ‘goed contract’ er in de werkelijkheid uit moet zien.
Meer informatie >
Nieuwe Europese regels in vogelvlucht
3 december 2024
Utrecht
Vanuit Brussel komen veel nieuwe wetten en regels rond data, privacy, AI en digitale platformen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de DMA (per 2 mei 2023),de DSA (die in 2024 een rol zal spelen) en de recent aangenomen EU AI Act. Belangrijke nieuwe wetgeving: wat is de laatste stand van zaken? In deze cursus gaan we in op de vraag hoe jij je als professional kunt voorbereiden. Je krijgt overzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving en we bespreken de laatste ontwikkelingen.
Meer informatie >
Actualiteiten AVG en Privacy recht
10 december 2024
Utrecht
Er gebeurt veel op privacygebied. Docent Jan Baas praat u in één dag bij over alle ontwikkelingen, in het bijzonder de jurisprudentie van het Hof van Justitie, activiteiten van de toezichthouders en nieuwe nationale en Europese wetgeving.
Meer informatie >
Privacydilemma’s in het publieke domein - alleen als incompany
Onbekend
Met de cursus Privacydilemma's in het publieke domein krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.
Meer informatie >
Inkoop van software (diensten)
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Meer informatie >
Internationale doorgifte van persoonsgegevens - alleen als Incompany
Onbekend
In de cursus ‘Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?’ wordt de huidige stand van zaken besproken met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Privacy op de werkvloer
Onbekend
Het waarborgen van privacy op de werkvloer is een complexe uitdaging geworden. Werkgevers hebben steeds meer mogelijkheden tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van werknemers. Vaak om efficiëntie te vergroten maar in sommige gevallen kunnen beslissingen worden genomen die grote gevolgen hebben voor betrokkenen. In deze cursus wordt, o.a. aan de hand van actuele jurisprudentie, ingegaan op de do’s en dont’s met betrekking tot privacy op de werkvloer. Mag je een werknemer ontslaan bij een datalek? En wat doe je als een werknemer gesprekken heeft opgenomen in verband met een arbeidsconflict? Wanneer weegt het belang van de werkgever zwaarder dan de privacy rechten van een werknemer? Hoe ga je om met AI in sollicitatieprocedures?
Meer informatie >
E-college Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Meer informatie >
E-cursus DPIA
Onbekend
Na voltooiing van de e-learning DPIA heb je een compleet beeld van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Alle facetten komen aan bod, waaronder: wanneer een DPIA verplicht is, wat de inhoudelijke vereisten zijn en welke normen en regels er gelden voor DPIA’s. Je krijgt ook uitleg over praktische DPIA modellen.
Meer informatie >
Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens
Onbekend
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld. Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste issues, recente ervaringen en jurisprudentie en bent u in staat om problemen op dit vlak in de praktijk te onderkennen.
Meer informatie >
Grip op privacyrisico’s van de organisatie
Onbekend
Met deze combinatie van de ‘E-cursus DPIA’ en de twee dagdeel cursussen ‘Inkoop van software’ en ‘Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren’, krijgt u inzicht in de belangrijkste privacy- en beveiligingsrisico’s van organisaties en hoe daarop te anticiperen.
Meer informatie >
Privacybeleid in de praktijk: implementeren, onderhouden, overtuigen
Onbekend
In één dag leer je een privacybeleid uit te rollen en ga je naar huis met een praktisch stappenplan om het zelf te kunnen doen. Hanteer je al een privacybeleid? Je leert hier ook of je alle elementen van jouw privacybeleid op orde hebt.
Meer informatie >
E-college Wel of niet betalen? De dilemma’s rond cybercriminaliteit
Onbekend
Word bijgepraat over de laatste relevante thema’s rond cybercriminaliteit. Over het beleid van wel/geen losgeld betalen vanuit de overheid, verdeling van aanpsprakelijkheid en de behandeling van de zaak Hof van Twente tegen Switch IT solutions.
Meer informatie >
Informatiebeveiliging en Privacyvraagstukken bij de overheid
Onbekend
De toenemende rol van normenkaders en wet- en regelgeving roept nieuwe vragen op. Leer alles over de ontwikkelingen in de cybersecuritysector en maak kennis met beschikbare hulpmiddelen, zoals de BIO en de ISO27001 normenkaders.
Meer informatie >
E-college Nieuwe EU-wetgeving data en privacy
Onbekend
Heb je behoefte aan uitleg over de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van data & privacy én wil je weten welke technische en organisatorische maatregelen jouw organisatie en ketenpartners moeten treffen? In dit e-college wordt alles rondom de nieuwe EU-wetgeving besproken.
Meer informatie >
E-college AI/ChatGPT: praktische werking en juridische aspecten
Onbekend
Wil je weten hoe AI en ChatGPT werkt? Kun je op AI/ChatGPT vertrouwen? Hoe zit het met AI en privacy? Martin Hemmer bespreekt in dit e-college de belangrijkste juridische aspecten van AI/ChatGPT én laat je zien hoe AI/ChatGPT werkt.
Meer informatie >
E-college Cybersecurity: best practices rond cyberincidenten
Onbekend
Leer alles over cybercriminaliteit: Hoe werkt het? Wat te doen bij een cyberaanval? Wat moet je wel én niet doen? Wie moet wat melden? En waar?
Meer informatie >
Privacy & Innovatie: 5 jaar AVG
Onbekend
Het symposium Privacy & Innovatie: 5 jaar AVG is dé plek waar experts en professionals uit het data en privacy veld samenkomen om te discussiëren, te leren en vooruit te kijken naar de toekomst van privacybescherming. Een boeiend programma verzorgd door topsprekers én een unieke netwerk mogelijkheid. Onder voorzitterschap van Joe van Burik, BNR Radio, spreken data- en privacy deskundigen zoals Eva Lammers (AP) Menno Weij (BDO) en Rosalie Brand (Kennedy van der Laan).
Meer informatie >
E-college Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS: de gevolgen van het adequaatheidsbesluit
Onbekend
Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling én de huidige stand van zaken rondom internationale doorgifte naar de VS na het adequaatheidsbesluit d.d. 10 juli 2023? Welke eisen stelt het adequaatheidsbesluit? Kunnen we Schrems III verwachten? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt
Meer informatie >
E-cursus Privacy op de Werkvloer
Onbekend
Het beheren van persoonlijke gegevens, voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, en tegelijkertijd de belangen van jouw medewerkers en organisatie behartigen, kan een complexe uitdaging zijn. Daarom hebben wij speciaal voor jou de E-cursus Privacy op de Werkvloer ontwikkeld!
Meer informatie >
E-cursus en Verdiepingscursus Privacy op de werkvloer
Onbekend
Met dit cursuspakket krijg je een volledig beeld van alle aspecten van Privacy op de werkvloer. Theorie én praktijk komen in dit pakket aan de orde.
Meer informatie >
E-college Cybersecurity in de Zorg
Onbekend
Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot cybersecurity in de zorg én wil je weten welke technische en organisatorische maatregelen jouw organisatie en ketenpartners moeten treffen? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt
Meer informatie >
E-cursus AVG
Onbekend
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt normen voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor elke organisatie en ieder bedrijf is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen die deze wet betekent. In deze e-cursus neemt Mr. Corrie Ebbers, onafhankelijk privacyjurist, u mee in het complexe doch boeiende onderwerp van deze privacywet. Aan de hand van verscheidene praktijkvoorbeelden en toepassingen komen de belangrijkste onderdelen van de AVG en de UAVG (de Uitvoering AVG) aan bod.
Meer informatie >
E-college Privacy Enhancing Technologies
Onbekend
Heb je behoefte aan uitleg over Privacy Enhancing Technologies (PET’s)? In dit e-college wordt alles rondom PET’s besproken. Wat zijn PET’s? Welke functie hebben ze? Verder wordt er kort stil gestaan bij de techniek erachter. Omdat het hierbij gaat om gevoelige data, worden ook opmerkingen geplaatst over de juridische kant ervan. Je krijgt praktische voorbeelden en de spreker deelt ervaringen met toepassingen in de praktijk.
Meer informatie >
E-cursus Privacy in de zorg
Onbekend
Deze cursus behandelt de belangrijkste deelonderwerpen die binnen de zorg op privacygebied spelen. Hoe ga je correct om met persoonsgegevens in de zorg? In 6 lessen krijg je een goed overzicht van de juridisch en praktische aandachtspunten.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >

Inleiding Data en Privacy

Een van de meest actuele rechtsgebieden op dit moment is Privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Deze verordening heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarmee vervangen. Welke consequenties heeft dit met zich meegebracht? Dit zal verschillen per doelgroep en thema. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om jou gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Data en Privacy?

Om volledig aan de slag te kunnen als privacy-expert is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Waar dient een deugdelijke privacy policy aan te voldoen? Hoe beveiligt u de verwerking van persoonsgegevens? Hoe zorgt u voor awareness bij uw medewerkers? Hoe ga je om met de meldplicht datalekken? Hoe streng zal de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP) gaan handhaven? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze Data&Privacy cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kunt als privacy-expert.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van data en privacy. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in je vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze privacy cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Caroline Raat (zelfstandig adviseur), mr. Corrie Ebbers (privacy jurist), mw. mr. A.C. (Melanie) Hermes (advocaat), mr. I Chu Chao (zelfstandig jurist), mr. Martine van de Merwe (oprichter van PrivacyLab). Daarnaast geven wij ook cursussen met mr. Thomas van Essen (partner bij SOLV).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden via e-mail academy@berghauserpont.nl.

Data&Privacyweb

Data&Privacyweb, onderdeel van Berghauser Pont Mediagroep, is een kennisportal dat zich specifiek richt op het meest relevante nieuws over privacyregelgeving, cybersecurity en data. Data&Privacyweb biedt je juridische en praktische vakinformatie die voor de uitvoering van je dagelijkse werkzaamheden relevant is. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over privacy en bescherming van data? Abonneer dan op het ochtendnieuws van Data&Privacyweb.