Cursussen Omgevingswet

Ben je op zoek naar een cursus over de nieuwe Omgevingswet? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kunt kiezen uit meer dan 50 Omgevingswet cursussen, op deze pagina ziet je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Cursussen toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s vind je in dit overzicht Omgevingswet cursussen. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Wonen onder de Omgevingswet
3 juli 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Wonen onder de Omgevingswet geven we een helder overzicht van de nieuwe instrumenten en regelgeving om woningbouw te plannen en te realiseren.
Meer informatie >
Energietransitie in juridisch kader
16 juli 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Energietransitie in juridisch kader geeft inzicht en overzicht van het huidige juridische kader van de transitieopgave en wat in de toekomst nog staat te gebeuren.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
18 juli 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
29 juli 2024
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
13 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
20 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Meer informatie >
Omgevingswet 4-daags
3 september 2024
Utrecht - Zwolle
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
ABW1 Omgevingswet (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht)
10 september 2024
Utrecht
Met deze 6-daagse hybride opleiding ABW1 Omgevingswet wordt de benodigde kennis aangereikt over de juridische systematiek van ruimtelijke ordening en bouwen, de bouwtechnische aspecten en worden communicatie-skills getraind, die nodig zijn om aan de slag te kunnen bij Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
10 september 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Meer informatie >
Omgevingsrecht
12 september 2024
Utrecht
Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht up to date met de Omgevingswet KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet: de publieke professional
12 september 2024
AMERSFOORT
Deze 6-daagse Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet gaat niet over de inhoud, maar over de benodigde vaardigheden om de Omgevingswet goed uit te voeren en zo de publieke professional in het omgevingsdomein te worden.
Meer informatie >
Programma’s Omgevingswet
17 september 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u een integrale en samenhangende vertaalslag te maken van het strategische beleid uit de omgevingsvisie en het bestaande (tactisch-operationele) beleid naar uitvoering.
Meer informatie >
Kostenverhaal in de Omgevingswet
19 september 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet
19 september 2024
Utrecht
Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Meer informatie >
Integraal werken onder de Omgevingswet
19 september 2024
Utrecht
Met deze training Integraal werken onder de Omgevingswet leer je in één dag hoe je effectief kan samenwerken en welke mindset, competenties en gedrag hierbij passen, vertaald naar je eigen rol en werksituatie.
Meer informatie >
Enkelvoudige natuurvergunning onder de Omgevingswet
24 september 2024
Utrecht
In deze 1-daagse workshop Enkelvoudige natuurvergunning onder de Omgevingswet wordt aan de hand van een praktijkcasus een aanvraag voor een enkelvoudige natuurvergunning (flora- en fauna-activiteit en Natura2000-activiteiten) en enkele handhavingsvraagstukken behandeld.
Meer informatie >
Vitaal platteland: gebiedsgericht aan de slag
1 oktober 2024
Utrecht
In deze 3-daagse training Vitaal platteland leer je gebiedsgericht en interdisciplinair werken, je kan daarna breder en integraler leren kijken naar de verschillende belangen en doelstellingen van betrokkenen en je kan nieuwe instrumenten van de Omgevingswet effectief inzetten
Meer informatie >
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
3 oktober 2024
Utrecht
Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Kwaliteitsborging bouwen
7 oktober 2024
Utrecht
Deze 5-daagse opleiding Kwaliteitsborging bouwen stoomt je klaar om als coördinator/plantoetser, maar ook controleur op de bouwplaats, bij een kwaliteitsborger te gaan werken, waarbij je inzicht krijgt in de regelgeving, het bouwproces, borgingsplannen en kwaliteitsborging als geheel.
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
8 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
8 oktober 2024
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Geluid bij evenementen
8 oktober 2024
Utrecht
In deze middagcursus Geluid bij evenementen wordt u geleerd hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, juiste regels kunt stellen en deze handhaven.
Meer informatie >
Bopa of wijziging omgevingsplan?
10 oktober 2024
Utrecht
Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Meer informatie >
Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl
15 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven
15 oktober 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leer je over de gevolgen en mogelijkheden van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Omgevingswet voor bouwbedrijven en woningcorporaties, inclusief het Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit.
Meer informatie >
Netcongestie: handelingsperspectieven voor (lokale) overheid
15 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Netcongestie geeft inzicht in de manieren waarop (lokale) overheden een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van oplossingen voor netcongestie, inclusief stappenplan.
Meer informatie >
Actualiteiten en verdieping nadeelcompensatie in de Omgevingswet
17 oktober 2024
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten en verdieping nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen, nieuwe Omgevingswet, en jurisprudentie over planschade en nadeelcompensatie
Meer informatie >
Van beleid naar praktische uitvoering
4 november 2024
Utrecht
In deze 2-daagse training Van beleid naar praktische uitvoering, ga je aan de slag met het maken van overheidsbeleid dat goed werkt in de praktijk, je krijgt handvatten aangereikt op basis van theorie en praktijkervaringen, aangevuld met veel voorbeelden, tips en je gaat aan de slag met het maken van (eigen) casussen.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht
5 november 2024
Utrecht
De 3-daagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening zoals die geldt onder de Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Brandveiligheid binnen de Omgevingswet
5 november 2024
Utrecht
De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid
6 november 2024
Utrecht
In deze tweedaagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Overgangsrecht onder de Omgevingswet
7 november 2024
Utrecht
In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingswet voor de Front Office
11 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet voor de Front Office geeft inzicht in de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet en wat de verschillen zijn met de Wabo. Je weet wat je anders moet gaan doen en wat je aan de balie kan vertellen.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
12 november 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
12 november 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Basiscursus Bodem
13 november 2024
Utrecht
Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
13 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
14 november 2024
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Bal agrarisch
15 november 2024
Utrecht
Met deze 2-daagse cursus wordt u volledig op de hoogte gesteld van de meest relevante veranderingen in de milieuregels voor de agrarische sector door de invoering van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingstafel: strategie en vaardigheden
19 november 2024
Utrecht
Na deze 2-daagse cursus Omgevingstafel ken je de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een intake- en omgevingstafel en heb je de tools in handen om succesvol plaats te nemen aan een Omgevingstafel. Je kunt jouw kennis en kunde daar doeltreffend overbrengen door middel van de juiste vaardigheden, die je tijdens de cursus aangereikt hebt gekregen en waarmee je hebt geoefend in een praktijkcasus.
Meer informatie >
Participatie en Omgevingswet
26 november 2024
Utrecht
Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
28 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet
28 november 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Basiscursus Luchtkwaliteit
3 december 2024
Utrecht
In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader
10 december 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsplan - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-daagse opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
Tijdig beschikken over grond nu en onder de Omgevingswet
Onbekend
Het tijdig beschikken over grond bij gebiedsontwikkelingen door het in samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten nu en onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet maakt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent voor het beheer van grondwaterkwaliteit en hoe overheden samen werk hiervan kunnen maken.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en tricks
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de die van de nieuwe Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet
Onbekend
Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingswet Compleet
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingswet Compleet biedt via theorie, praktijkvoorbeelden, opdrachten en webcolleges een uitgebreid overzicht van de Omgevingswet en de veranderingen die deze wet met zich mee heeft gebracht.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhaver Milieu - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder en Handhaver milieu wil inzicht bieden in toezicht en handhaving onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu - Alleen als Incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu wil inzicht bieden in vergunningverlening onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Meer informatie >
Trainee opleiding Omgevingswet - alleen incompany
Onbekend
Deze meerdaagse hybride trainee opleiding Omgevingswet biedt jullie starters of trainees inzicht in het nieuwe systeem van de Omgevingswet, zodat ze klaar zijn om met veel actuele kennis in de geest van de Omgevingswet te gaan werken. Alleen incompany.
Meer informatie >
Praktijkdag: Risicoanalyse en beheersplan zwembaden
Utrecht
In deze Praktijkdag Risicoanalyse en beheersplan zwembaden, gaat u oefenen met medecursisten om een eerste aanzet te maken voor uw eigen risicoanalyse en beheersplan waar u zelfstandig verder mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Bruidsschat in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie - alleen als Incompany
Onbekend
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsvergunning
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Meer informatie >
PGS15 - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen biedt via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, inzicht in de hoofdlijnen van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s.
Meer informatie >
E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Toepasbare regels geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten wordt u meegenomen in de nieuwe regels in hoofdstuk 15 van het Bal voor zwemmen en baden in badwaterbassins.
Meer informatie >
E-cursus Handhaving Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Meer informatie >
E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet - alleen als incompany
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Utrecht
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor bodem in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor geluid in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Participatie en Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de mogelijkheden voor participatie en de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor milieu in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Bal in de praktijk voor vergunningverleners en toezichthouders - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Bal in de praktijk voor vergunningverleners en toezichthouders laat u kennis maken met de ins en outs van het Besluit Activiteiten leefomgeving, vanuit het perspectief van vergunningverleners of toezichthouders.
Meer informatie >
E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving
Onbekend
Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Meer informatie >
E-cursus Milieu in de Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Milieu in de Omgevingswet richt zicht specifiek op de milieuregels voor bedrijven in de Omgevingswet en geeft een overzicht van instrumentarium, regels, thema’s en procedures.
Meer informatie >
E-cursus Grondbeleid Omgevingswet
Onbekend
In deze e-cursus leer je alles over grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
BBL in beeld
Onbekend
In deze 2-daagse cursus wordt met tekeningen, visualisaties en verbeeldingen duiding gegeven aan de meest relevante regels voor de nieuwbouw (hoofdstuk 4 BBL).
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - alleen als incompany
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
HAMIL – Handhaving Milieu
Utrecht
Een hybride opleiding voor Handhaving Milieu met 9 uur e-cursussen, 14 fysieke lesdagen en op dag 15 een praktijkopdracht met examen. Hiermee kun je een diploma kunt behalen conform de kwaliteitscriteria 2.3 en aan de slag gaan bij een gemeente of Omgevingsdienst.
Meer informatie >
Praktijkdagen Verdieping Omgevingswet
Onbekend
Met deze 4 praktijkdagen Verdieping Omgevingswet ga je dieper in de nieuwe stof duiken op interactieve wijze, waarbij je kunt kiezen uit omgevingsplan, omgevingsvergunning, handhaving en juridische verdieping. De basis Omgevingswet wordt verondersteld bekend te zijn.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 2-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Met deze middagcursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid industrielawaai
Onbekend
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet - alleen nog als incompany
Onbekend
In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Omgevingsplan milieuthema’s
Onbekend
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet - alleen als incompany
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag te gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >

Inleiding Omgevingswet

Op 1 januari 2024 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Tot die tijd zullen diverse consultaties komen van de verschillende aanvullingswetten, invoeringswet en invoeringsbesluit, waardoor het fasegewijs steeds duidelijker zal worden hoe de wet precies zal werken. De regels veranderen, maar het vereist ook een cultuurverandering bij de ambtenaren die de Omgevingswet gaan uitvoeren. Welke consequenties zal dit voor jou met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep: RO, VTH, milieu, juristen, etc., maar ook op thema: RO, handhaving, omgevingsvergunning, omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingskwaliteit, participatie, DSO, bodem, water, externe veiligheid, etc. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Omgevingswet?

Om volledig aan de slag te kunnen met de Omgevingswet is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat verandert er in de Omgevingswet? Hoe gaat de verdeling van taken en bevoegdheden? Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het activiteitenbesluit? Hoe kan je nu al anticiperen op de nieuwe wet? Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet? Op al deze vragen krijgt je antwoord tijdens een van onze Omgevingswet cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kan met de Omgevingswet.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met jouw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Omgevingswet cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Jan van den Broek (VNO-NCW), Tycho Lam (Hekkelman Advocaten), Gerwin Gabry (Kuiper Compagnons), Albert Jan Meeuwissen (Bugel Hajema), Jur van der Velde (Rho/Interra), Marloes Brans (Houthoff Advocaten) en met Twynstra Gudde hebben wij een opleiding Omgevingsadviseur ontwikkeld.

 

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl