Cursussen Milieu

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Milieuzaken om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse cursussen op het gebied van Milieu die wij op dit moment aanbieden of die wij in de toekomst gaan aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een basiscursus Milieurecht, een cursus Afvalstoffenrecht, een cursus Bodem in de Omgevingswet, een basiscursus Geluid IL of een cursus Asbest: juridische aspecten.

Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
15 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht
22 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
22 maart 2018
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
MPG en EPC
22 maart 2018
Utrecht
Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. daarnaast staan de EPC-eisen al langer in het Bouwbesluit. In deze workshops MPG en EPC krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing EPC
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
26 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten geeft inzicht en inspiratie hoe je als gemeente of provincie duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en oppakken.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Geluid bij evenementen
10 april 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Geluid bij evenementen leert u hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransiti biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
12 april 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
17 april 2018
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
19 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus, gericht op doelgroep milieumensen, is helemaal toegespitst op de zaken die voor hen van belang zijn
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid IL
31 mei 2018
Onbekend
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai
Meer informatie >
Update PAS
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft een complete praktische update over het PAS, zowel juridisch als technisch, inclusief de meest recente jurisprudentie.
Meer informatie >
Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordening en bouwen voor milieumensen geeft voor de milieumedewerker inzicht in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving om zo de andere kant te leren kennen.
Meer informatie >
Basiscursus Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Onbekend
Deze Basiscursus Activiteitenbesluit biedt inzicht in de regels van het Activiteitenbesluit en relatie met Wabo, Bor, Wet milieubeheer en Bal uit de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update PGS15 - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Inleiding Milieuthema’s - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Inleiding Milieuthema’s behandelt diverse milieu-thema's in kort bestek, zodat niet-specialisten weten wat er speelt.
Meer informatie >
Update Activiteitenbesluit - - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update Activiteitenbesluit brengt u de laatste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de pijnpunten en de regeling in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Slopen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Slopen behandelt de regels met betrekking tot slopen vanuit bouw-, milieu- en waterregels bekeken op integrale wijze.
Meer informatie >
Windenergie voor gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Windenergie voor gemeenten geeft een praktische introductie over windenergieontwikkelingen vanuit een ruimtelijk insteek.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse cursus behandelt de consequenties van de Omgevingswet voor zwembaden, wellness, sauna’s en andere badinrichtingenen.
Meer informatie >
E cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Milieu

Het milieuveld is flink in beweging: Activiteitenbesluit, Waterwet, Wabo en nu de Omgevingswet. En dit heeft weer consequenties voor de plaats van milieu binnen het realiseren van projecten. Milieu heeft steeds vaker een dienende, randvoorwaarden scheppende rol, waarbij de verschillende specialismen belangrijk zijn. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Milieu?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Milieu te volgen. Heeft u recentelijk te maken gehad met een asbestzaak of is het een geheel nieuw onderwerp voor u. Dan is de cursus Asbest: juridische aspecten erg geschikt. In deze 1-daagse cursus krijgt u een helder bestuursrechtelijk overzicht van de asbestketen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de verschillende actoren binnen de asbestketen, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met name in het kader van toezicht en handhaving. Bent u een jurist, beleidsmedewerker, adviseur of advocaat? En heeft u in uw werk veel te maken met milieurecht. Dan is onze Basiscursus Milieurecht wellicht iets voor u. In deze 2-daagse cursus krijgt u de systematiek van de milieuwetgeving uitgelegd, wordt er ingegaan op de Wet milieubeheer en wordt er op dag twee de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Hierbij komen milieu-aspecten als geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid aan bod. Of volg een cursus Update Activiteitenbesluit.

Waarom een cursus Milieu bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Milieu. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Milieu cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Jan van den Broek (VNO-NCW), Wim Numan (procesmanager Veiligheid, Vergunning en Handhaving bij gemeente Haarlem), ing. Mark van Leeuwen (adviseur Wabo-vergunningen), Tjeerd van der Meulen (senior adviseur bij de StAB), mr. Tim Segers en mr. Jelle Bekke (beide advocaat bij XLA the Law Firm).