Cursussen Financieel Recht / Wwft

Ben je op zoek naar een cursus op het gebied van Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kan kiezen uit meer dan 10 Wwft en financieel recht cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. Denk hierbij aan een cursus speciaal voor advocaten en notarissen of een cursus speciaal voor de vastgoedsector. Op deze pagina ziet je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk
19 juni 2024
Utrecht
De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Meer informatie >
ESG: kansen en aandachtspunten
3 oktober 2024
Utrecht
Informatie over ESG-ontwikkelingen zijn in overvloed (online) te vinden. Maar hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot elkaar en hoe veranker je ESG op een praktische manier binnen de onderneming? Wat is een logische volgorde en wie moeten hierbij betrokken worden? Hoe krijg je de organisatie mee en heb je tegelijkertijd inzicht in de verschillende juridische risico’s. Deze tweedaagse cursus biedt een diepgaande verkenning van ESG-ontwikkelingen en je leert hoe je deze praktisch kunt toepassen binnen jouw onderneming.
Meer informatie >
Ubo in de praktijk: vaststellen, identificatie en verificatie
7 november 2024
Amsterdam
In deze praktijkgerichte cursus van 3 uur gaat u aan de hand van casuïstiek aan de slag met het vaststellen, identificeren en verifiëren van de UBO.
Meer informatie >
Verdieping Wwft
14 november 2024
Utrecht
Met deze verdiepingscursus Wwft krijgt u dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector
19 november 2024
Amsterdam
Deze middagcursus speciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Basis Wwft
19 november 2024
Utrecht
Deze middag cursus biedt inzicht in de verplichtingen die in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft) gelden.
Meer informatie >
CSRD in a day
20 november 2024
Amsterdam
In één dag op de hoogte van de in’s en out’s van de CSRD Tijdens deze praktijkdag leer je snel en praktisch alles over de CSRD. Twee ESG-experts geven je inzicht in een essentieel onderdeel de complexe Europese wetgeving; de CSRD inclusief het opstellen van de dubbele materialiteitsanalyse (DMA). Aan de hand van een rollenspel en casuïstiek leer je alles over deze nieuwe regelgeving: voor wie is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van toepassing, welke verplichtingen er onder de CSRD gelden, en hoe je je organisatie kunt voorbereiden en snel compliant kunt worden en blijven.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
21 november 2024
Amsterdam
Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Sancties en Wwft
26 november 2024
Utrecht
Deze middag cursus biedt inzicht in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk.
Meer informatie >
Nieuwe Europese regels in vogelvlucht
3 december 2024
Utrecht
Vanuit Brussel komen veel nieuwe wetten en regels rond data, privacy, AI en digitale platformen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de DMA (per 2 mei 2023),de DSA (die in 2024 een rol zal spelen) en de recent aangenomen EU AI Act. Belangrijke nieuwe wetgeving: wat is de laatste stand van zaken? In deze cursus gaan we in op de vraag hoe jij je als professional kunt voorbereiden. Je krijgt overzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving en we bespreken de laatste ontwikkelingen.
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Toezicht en handhaving door AFM en DNB - alleen nog als incompany
Amsterdam
Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.
Meer informatie >
E-cursus Wwft Advocatuur
Onbekend
Deze e-cursus Wwft advocatuur brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-uurs cursus geeft een grondig inzicht in het gebruik van verschillende typen bankgaranties, de rol van de bank en de risico exposure voor de opdrachtgever en de begunstigde.
Meer informatie >
E-cursus Wwft Notaris
Onbekend
Deze e-cursus Wwft notaris brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Zekerheden in concernverband en MKB - alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-uurs cursus behandelt de kenmerken en voor- en nadelen van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in concernverband en het MKB, zoals bankgaranties, hoofdelijkheid en borgtocht.
Meer informatie >
E-cursus Wwft Accountants
Onbekend
Deze e-cursus brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
E-cursus Wwft Belastingadviseurs
Onbekend
Deze e-cursus brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Financieel toezicht in vogelvlucht - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.
Meer informatie >
Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht en geeft u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Clearing en Settlement - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Clearing en settlement zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen
Meer informatie >

Inleiding Wwft/financieel recht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Wwft is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers hiervan zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek. Ook zal het UBO-register openbaar worden. Daarnaast is sinds de financiële crisis het vakgebied Financieel Recht steeds belangrijker geworden. De regelgeving en vele richtlijnen zijn verder aangescherpt.

Waarom een cursus Wwft/financieel recht?

Om volledig aan de slag te kunnen met de Wwft of het financieel recht is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek? Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie? Wie is cliënt voor de Wwft? Bij welke cliënten moet je opletten? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten behoeve van het financieel recht? Wat is een ongebruikelijke transactie? Wat kan u doen voor de naleving van de Wwft? Hoe ziet het UBO-register eruit? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze Wwft cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kunt met de Wwft en het financieel recht.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van de Wwft of financieel recht. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Daarnaast voldoe je met het volgen van een Wwft cursus aan de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Wwft cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers (kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek) en mr. Jurjan Geertsma (advocaat bij JahaeRaymakers). Voor onze financieel recht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Roeland Bertrams (advocaat bij AKD), mr. Noëlle Wijnstekers (advocaat bij Hart Advocaten), mr. Floortje Nagelkerke (partner bij Norton Rose Fullbright LLP), mr. Rosemarijn Labeur en mr. Pien Kerckhaert (beide advocaat bij Finnius Advocaten).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl