Cursussen Financieel Recht / Wwft

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit meer dan 10 Wwft en financieel recht cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. Denk hierbij aan een cursus speciaal voor advocaten en notarissen of een cursus speciaal voor de vastgoedsector. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.
Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector
27 oktober 2020
Online
Deze middagcursus speciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
3 november 2020
Online
Deze online middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Financieel toezicht in vogelvlucht
10 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.
Meer informatie >
Basis Wwft
17 november 2020
Utrecht
Deze middag cursus biedt inzicht in de verplichtingen die in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft) gelden.
Meer informatie >
Privacy-aspecten in fusies en overnames in vogelvlucht
19 november 2020
Online
Tijdens deze online cursus Privacy-aspecten in fusies en overnames in vogelvlucht wordt u uitgelegd wat de specifieke privacy-aandachtspunten zijn in de diverse fasen van een fusie of overname.
Meer informatie >
Sancties en Wwft
24 november 2020
Utrecht
Deze middag cursus biedt inzicht in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk.
Meer informatie >
Privacy voor Finance Professionals
26 november 2020
Utrecht
In deze interactieve cursus behandelen wij een aantal belangrijke vraagstukken die de AVG met zich brengt binnen de financiële sector.
Meer informatie >
Governance en financieel toezicht
26 november 2020
Utrecht
De cursus governance en financieel toezicht geeft juristen, financieel specialisten, corporate secretaries en advocaten inzicht in het financieel toezichtrecht in verhouding tot de governance van een financiële onderneming.
Meer informatie >
Themamiddag Business & Human Rights
1 december 2020
Utrecht
Deze themamiddag biedt inzicht in de verplichtingen die op het gebied van Business & Human Rights gelden voor het bedrijfsleven.
Meer informatie >
Verdieping Wwft
10 maart 2021
Amsterdam - Utrecht
Met deze verdiepingscursus Wwft krijgt u dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen
Meer informatie >
Zekerheden in concernverband en MKB
30 maart 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Zekerheden in concernverband en MKB biedt een intensieve behandeling van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in de handels- en financiële praktijk in concernverband en het MKB
Meer informatie >
Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden
25 mei 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt een intensieve behandeling van de meest gebruikte zekerheidsinstrumenten in de nationale en internationale handels- en financiële praktijk
Meer informatie >
Clearing en Settlement
24 juni 2021
Utrecht
Deze cursus Clearing en settlement zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Persoonsgegevens in faillissement
Onbekend
In deze online cursus wordt u meegenomen in de privacyregels en de belangenafweging om een klantbestand te kunnen overdragen in faillissement.
Meer informatie >
Toezicht en handhaving door AFM en DNB - alleen nog als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.
Meer informatie >
Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht en geeft u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Begrijpelijke taal in de financiële sector - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Begrijpelijk informeren in de fianciële sector beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in het belang van begrijpelijke informatie en dit vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen.
Meer informatie >

Inleiding Wwft/financieel recht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De Wwft is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers hiervan zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek. Ook zal het UBO-register openbaar worden. Daarnaast is sinds de financiële crisis het vakgebied Financieel Recht steeds belangrijker geworden. De regelgeving en vele richtlijnen zijn verder aangescherpt.

Waarom een cursus Wwft/financieel recht?

Om volledig aan de slag te kunnen met de Wwft of het financieel recht is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek? Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie? Wie is cliënt voor de Wwft? Bij welke cliënten moet je opletten? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten behoeve van het financieel recht? Wat is een ongebruikelijke transacties? Wat kan u doen voor de naleving van de Wwft? Hoe ziet het UBO-register eruit? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Wwft cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt met de Wwft en het financieel recht.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van de Wwft of financieel recht. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Daarnaast voldoet u met het volgen van een Wwft cursus aan de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Wwft cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers (kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek) en mr. Jurjan Geertsma (advocaat bij JahaeRaymakers). Voor onze financieel recht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Roeland Bertrams (advocaat bij AKD), mr. Noëlle Wijnstekers (advocaat bij Hart Advocaten), mr. Floortje Nagelkerke (partner bij Norton Rose Fullbright LLP), mr. Rosemarijn Labeur en mr. Pien Kerckhaert (beide advocaat bij Finnius Advocaten).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl