Cursussen Bouwen

Ben je op zoek naar een cursus op het gebied van Bouwen? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om je kennis volledig up-to-date te brengen. Je kan kiezen uit meer dan 25 Bouwen cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vind je basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina zie je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
13 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
20 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
27 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet
9 september 2024
Utrecht
Deze basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet belicht uitgebreid de essentie van de omgevingsvergiunning zodat cursisten begrijpen waarom bepaalde handelingen op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd.
Meer informatie >
ABW1 Omgevingswet (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht)
10 september 2024
Utrecht
Met deze 6-daagse hybride opleiding ABW1 Omgevingswet wordt de benodigde kennis aangereikt over de juridische systematiek van ruimtelijke ordening en bouwen, de bouwtechnische aspecten en worden communicatie-skills getraind, die nodig zijn om aan de slag te kunnen bij Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
10 september 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Meer informatie >
Beleidsmedewerker VTH
12 september 2024
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.
Meer informatie >
Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten
19 september 2024
Utrecht
In deze hybride cursus Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten, combinatie e-cursus en praktijkmiddag, leert u het nieuwe systeem van de Wkb kennen en welke consequenties dat heeft voor voor bouw- en woningtoezicht.
Meer informatie >
Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten
24 september 2024
Utrecht
De 8-daagse opleiding Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten geeft een breed inzicht in de stikstofmaterie, zowel inhoudelijk, juridisch als beleidsmatig. Na afloop beschik je over de kennis en kunde om de stikstofproblematiek aan te pakken, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien.
Meer informatie >
Vitaal platteland: gebiedsgericht aan de slag
1 oktober 2024
Utrecht
In deze 3-daagse training Vitaal platteland leer je gebiedsgericht en interdisciplinair werken, je kan daarna breder en integraler leren kijken naar de verschillende belangen en doelstellingen van betrokkenen en je kan nieuwe instrumenten van de Omgevingswet effectief inzetten
Meer informatie >
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
3 oktober 2024
Utrecht
Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Kwaliteitsborging bouwen
7 oktober 2024
Utrecht
Deze 5-daagse opleiding Kwaliteitsborging bouwen stoomt je klaar om als coördinator/plantoetser, maar ook controleur op de bouwplaats, bij een kwaliteitsborger te gaan werken, waarbij je inzicht krijgt in de regelgeving, het bouwproces, borgingsplannen en kwaliteitsborging als geheel.
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
8 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
8 oktober 2024
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Geluid bij evenementen
8 oktober 2024
Utrecht
In deze middagcursus Geluid bij evenementen wordt u geleerd hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, juiste regels kunt stellen en deze handhaven.
Meer informatie >
Bopa of wijziging omgevingsplan?
10 oktober 2024
Utrecht
Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Meer informatie >
Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven
15 oktober 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leer je over de gevolgen en mogelijkheden van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Omgevingswet voor bouwbedrijven en woningcorporaties, inclusief het Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit.
Meer informatie >
Netcongestie: handelingsperspectieven voor (lokale) overheid
15 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Netcongestie geeft inzicht in de manieren waarop (lokale) overheden een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van oplossingen voor netcongestie, inclusief stappenplan.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
17 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
5 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Brandveiligheid binnen de Omgevingswet
5 november 2024
Utrecht
De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Meer informatie >
Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen
5 november 2024
Utrecht
In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
7 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
Omgevingswet voor de Front Office
11 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet voor de Front Office geeft inzicht in de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet en wat de verschillen zijn met de Wabo. Je weet wat je anders moet gaan doen en wat je aan de balie kan vertellen.
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaam Bouwen
13 november 2024
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Duurzaam bouwen geeft inzicht in trends en ontwikkelingen, geldende wet- en regelgeving en beschikbare meetmethodieken, gebracht met veel praktijkvoorbeelden.
Meer informatie >
Natuurinclusief bouwen
19 november 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus maak je kennis met het concept ‘natuurinclusief bouwen’ en de concrete toepassing daarvan. Ook behandelen we op macroniveau de toekomstige wet- en regelgeving en richten we ons op praktijkcasussen, zodat je de benodigde tools kunt inzetten binnen jouw functie om stad en natuur bij elkaar te brengen.
Meer informatie >
Omgevingstafel: strategie en vaardigheden
19 november 2024
Utrecht
Na deze 2-daagse cursus Omgevingstafel ken je de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een intake- en omgevingstafel en heb je de tools in handen om succesvol plaats te nemen aan een Omgevingstafel. Je kunt jouw kennis en kunde daar doeltreffend overbrengen door middel van de juiste vaardigheden, die je tijdens de cursus aangereikt hebt gekregen en waarmee je hebt geoefend in een praktijkcasus.
Meer informatie >
Basiscursus Bouwregelgeving
21 november 2024
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen, handhaving en kwaliteitsborging, zoals die geldt onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-daagse opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de die van de nieuwe Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Trainee opleiding Omgevingswet - alleen incompany
Onbekend
Deze meerdaagse hybride trainee opleiding Omgevingswet biedt jullie starters of trainees inzicht in het nieuwe systeem van de Omgevingswet, zodat ze klaar zijn om met veel actuele kennis in de geest van de Omgevingswet te gaan werken. Alleen incompany.
Meer informatie >
E-college Kwaliteitsborging voor het bouwen
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt?
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
E-college BENG
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer?
Meer informatie >
Masterclass Leiderschap binnen VTH - alleen nog als Incompany
Onbekend
In deze Masterclass VTH gaan we op basis van een aantal actuele ontwikkelingen behandelen we wat u te doen staat op weg naar een robuuste uitvoering van het VTH-beleid die adequaat handelt en die opgavegericht denkt en werkt.
Meer informatie >
E-cursus Handhaving Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Meer informatie >
E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving
Onbekend
Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Meer informatie >
Flexwoningen realiseren
Onbekend
In deze 1-daagse cursus Flexwoningen realiseren geven we inzicht in de procedurele en materiële ruimtelijke afwegingen die moeten worden gemaakt om versnelling te realiseren bij (flex)woonprojecten.
Meer informatie >
E-cursus Grondbeleid Omgevingswet
Onbekend
In deze e-cursus leer je alles over grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
BBL in beeld
Onbekend
In deze 2-daagse cursus wordt met tekeningen, visualisaties en verbeeldingen duiding gegeven aan de meest relevante regels voor de nieuwbouw (hoofdstuk 4 BBL).
Meer informatie >
Praktijkdagen Verdieping Omgevingswet
Onbekend
Met deze 4 praktijkdagen Verdieping Omgevingswet ga je dieper in de nieuwe stof duiken op interactieve wijze, waarbij je kunt kiezen uit omgevingsplan, omgevingsvergunning, handhaving en juridische verdieping. De basis Omgevingswet wordt verondersteld bekend te zijn.
Meer informatie >
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd - alleen als Incompany
Onbekend
Bouw- en sloopveiligheid: Hoe gebruik je de risicomatrix en Van gevaarlijk naar risico gestuurd.
Meer informatie >
BENG en MPG
Onbekend
In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet - alleen als incompany
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >

Inleiding Bouwen

Met het aannemen van de Wet kwaliteitsborging is het veld Bouwen flink in ontwikkeling. Daarbij geldt dat de Omgevingswet grote aanpassingen in het beleid ten gevolge heeft. Welke consequenties zal dit voor je met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Bouwen?

Om volledig aan de slag te kunnen op het gebied van Bouwen is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat is bouwkwaliteit? Wat zijn de gevolgen van de Wkb voor de bouwpraktijk en bevoegd gezag? Hoe wordt de wetgeving geïmplementeerd? Wat is de relatie van de Wkb met de nieuwe Omgevingswet? Op welke manier gaat de kwaliteitsborger te werk? Welke vaardigheden zijn er nodig voor de nieuwe rol: BWT-er 4.0? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Ruimtelijke Ordening cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kunt.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Bouwen. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van  jou casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in je vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze cursussen Bouwen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Ronald Bloemsma (zelfstandig adviseur), Michael Graafhuis (juridisch adviseur, Gemeente Sittard-Geleen), Hajé van Egmond (zelfstandig adviseur), Johan van der Graaf (senior adviseur bouwregelgeving), mr. J.A. (Jelle) Bekke en mr. T. (Tim) Segers (beiden advocaat, LXA the Law Firm).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.