Over Berghauser Pont Academy

Berghauser Pont Academy

Berghauser Pont Academy (BPA) is een innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Als onderdeel van uitgeverij Berghauser Pont Publishing verzorgt BPA voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen binnen de markt waarin ook de uitgeverij zich beweegt, namelijk: omgevingsrechtbestuursrechtRO-rechtmilieurecht, bouwrecht, vastgoed, gemeenterecht, arbeidsrecht en privacyrecht. Deze diverse vakgebieden worden stapsgewijs uitgebreid met nieuwe cursussen.

BPA is opgericht in 2010 door Ronald Koppers. Hij heeft 20 jaar bij Geoplan gewerkt. Hierdoor heeft hij veel kennis opgebouwd over de markt, de soorten doelgroepen en de inhoud. Ook heeft hij een groot netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd die hij kan raadplegen of inzetten bij cursussen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Werkwijze

BPA levert een totaalpakket, dat breder is dan de cursus. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding, zelf werken in de digitale kennisbank en communiceren met uw medecursisten en docenten in een ruime periode rond de cursus. Op die wijze blijft hetgeen u geleerd heeft op de cursus het best geborgd. En daar gaat het tenslotte om.
In de cursus zelf wordt kennisoverdracht afgewisseld met praktijkcases en interactieve werkvormen, zodat u actief kennis opneemt en uw begrip toeneemt. Na afloop kunt u hiermee direct aan de slag in de praktijk. Direct handelingsperspectief! Er wordt enkel gebruik gemaakt van ervaren docenten die hun sporen in de praktijk verdiend hebben.

Erkende cursusorganisatie

Een groot deel van onze cursussen/opleidingen zijn gecertificeerd bij verschillende beroepsorganisaties en registers. Door het volgen van deze cursussen kunt u aanspraak maken op PE-punten.

Dit zijn onder andere:

  • NOvA Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vastgoedcert
  • NRVT Nederlands Register voor Taxateurs
  • NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
  • NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
  • NEVOA Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs
  • KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Per cursus is aangegeven indien voor de cursus PE-punten verkregen kunnen worden.

Daarnaast zijn er overzichten waarin per accreditatie de cursussen staan aangegeven.

Berghauser Pont Publishing

BPA is een kennispartner van Berghauser Pont Publishing (BPP). BPP is opgericht door uitgevers Ruben Berghauser Pont en Monique Boer. De uitgeverij biedt de drukbezette juridische professional snel de juiste en actuele informatie. Naast wettenbundels (printing on demand) en actuele boeken is BPP ook eigenaar van drie digitale kennisbanken: Omgevingsweb, Sociaalweb en Privacyweb. Deze drie unieke portals bieden jurisprudentie, actuele wetgeving, nieuws, artikelen en handboeken.

Aanmelding, deelname, annulering

Aanmelding
U kunt zich voor de cursus opgeven via het aanmeldingsformulier op de website. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Direct na aanmelding ontvangt u een bericht van bevestiging. Twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u alle logistieke gegevens over de cursus (locatie, intake, materiaal).
U wordt verzocht pas na ontvangst van de factuur de deelnamekosten over te maken.

Optie
U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een optie nemen. Aan opties kunnen geen rechten worden ontleend. Directe inschrijvingen gaan altijd voor opties.

Graag vernemen wij een aantal weken voor aanvang van de cursus per mail of u uw optie definitief wil maken.

Deelname
Deelname is persoonlijk.
Deelnamekosten zijn inclusief cursusmateriaal, lunches en consumpties. Indien aangegeven krijgt u bij de cursus tijdelijke toegang tot de kennisbank Omgevingsweb. Verder ontvangt u een Certificaat van Deelname.
De deelnamekosten zijn exclusief BTW.
Als gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid de BTW terug te vorderen via het BTW compensatiefonds. Informeer bij uw boekhouding hierover.

Annuleren
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met Berghauser Pont Academy.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij u € 75,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij u het volledige deelnemersbedrag in rekening.
Berghauser Pont Academy behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Klachtenregeling

Klachten over geleverde cursusdiensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Berghauser Pont Academy. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Graag ontvangen wij de klacht schriftelijk of per e-mail naar academy@berghauserpont.nl.