Workshop

€ 295,-

Kruimelregeling

24 november 2020

Regio Utrecht
 • De regels nog eens kort op een rij en in context
 • Alle recente jurisprudentie en knelpunten
 • Zowel juridisch als beleidsmatig
 • Hoe gaat u er mee om?
 • Praktijkgericht en interactief met vragen, cases en discussie

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Aanleiding

De kruimelregeling dateert al weer van 2014. Van meet af aan bestonden er vele vragen over hoe bepaalde zaken nu geïnterpreteerd moesten worden? Inmiddels is een stroom aan jurisprudentie en literatuur over deze regels ontstaan waarmee nadere duiding is gegeven aan de inhoud en mogelijkheden van deze kruimelregeling. Houdt u het nog bij?

Voor de kruimelregeling geldt dat de categorie projecten waarvoor op relatief eenvoudige wijze kan worden afgeweken van bestemmingsplannen per 2014 fors is verruimd. Een verruiming die ertoe leidt dat de naam “kruimelregeling” geen recht meer doet aan de mogelijkheden die dit artikel 4 biedt. Zo zijn vierkante meter-beperkingen vervallen, is de beperking tot het niet vergroten van het aantal woningen voor een groot aantal projecten vervallen en is een ruimere afwijkingsmogelijkheid voor tijdelijke activiteiten gecreëerd.
Dat levert vragen op als:
 • Bijbehorende bouwwerken bij bestaande gebouwen kunnen altijd via een kruimel worden vergund, ook gelijktijdig met de aanvraag om omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw zelf. Maar zit daar dan geen enkele beperking op?
 • Het transformeren van leegstaande kantoorpanden tot (studenten)woningen was een van de aanleidingen tot het verruimen van de kruimelregeling, maar provinciale verordeningen kennen vaak beperkingen in aantallen toe te voegen nieuwe woningen. Spelen die beperkingen nog een rol of mag de gemeente onbeperkt woningen toevoegen?
 • De verschillende onderdelen uit artikel 4 mogen gelijktijdig worden gehanteerd, maar met een uitspraak van 21 maart jl. lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak hier toch grenzen aan te stellen. Hoe zit dit nu precies?
 • In Bijlage II bij het Bor is een uitzondering gemaakt voor MER-beoordelingsplichtige activiteiten. Maar om welke gevallen gaat het dan?
 • Voor tijdelijke afwijkingen geldt niet meer de beperking van “een tijdelijke behoefte”. Betekent dit dat het in een aanvraag stellen dat het gaat om een tijdelijke activiteit van maximaal 10 jaar voldoende is voor een reguliere procedure? En vanaf welk moment gaat de eventuele periode van 10 jaar in?


Inhoud en resultaat

In deze workshops worden allereerst de regels nog even kort toegelicht en in context gezet. Vervolgens zullen alle actuele uitspraken van verschillende rechters de revue passeren. Daarna wordt door gegaan naar de uitvoering in de praktijk.

De workshops is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases in brengen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:
 • Beleidsmedewerkers / coördinatoren ruimtelijke ordening
 • Juristen ruimtelijke ordening en handhaving
 • Vergunningverleners bouwen (Wabo) / bouwplantoetsers / casemanagers
Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten / RUD’s

Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en advocatuur.

Programma

 • Korte recapitulatie van de wijzigingen per 1 november 2014
 • Uitbreiding hoofdgebouw, grenzen op basis van jurisprudentie
 • Beperking uitbreiding aantal woningen, hoe te duiden en wanneer relevant
 • Combinatie van onderdeel 1 en 9, in beginsel toegestaan maar wel begrensd
 • Tijdelijk afwijken, hoe ziet de Afdeling bestuursrecht de tijdelijkheid
 • Kruimel en toch uitgebreide procedure dankzij inbreng provincie, een mogelijkheid
 • Discussie over grenzen en mogelijkheden, mede aan de hand van enkele casusposities

Docenten

Hans Barendregt
Jurist / adviseur
 
Hans is als hoofdjurist adviseur op het gebied van het omgevingsrecht binnen de gemeente Rotterdam, betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe regels voor het vergunningvrije bouwen en de kruimelafwijkingen en betrokken bij een groot scala aan bouwprojecten op de grenzen van het vergunningvrije bouwen en het toe kunnen passen van de kruimelregeling . Daarnaast geeft Hans trainingen en cursussen op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen en ruimtelijke ordeningswetgeving.
 

Materiaal

Naast een map met de hand-outs van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 24 november 2020
 • 13:30 - 17:00
 • Regio Utrecht
 • € 295,-
 • Cursusprijs is incl. koffie/thee
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe workshop, nog geen referenties beschikbaar. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl