In Company


Energietransitie in de gebouwde omgeving-voor programmamanagers en beleidsadviseurs-alleen incompany


 • Specifiek voor beleidsmakers en programmamanagers
 • Hoe kom je tot een warmteplan? Welke wijken ga je kiezen?
 • Energietransitie staat niet los, maar heeft vele relaties
 • Alles spelers en belangen op een rij
 • Zowel techniek als proces

Inleiding

‘We gaan van het aardgas af’, ‘#VanGasLos’ of ‘de wijkaanpak’; dan weet u wat u te doen staat, toch? Of misschien toch nog niet helemaal?

Ambities als ‘aardgasvrij in 2040’ horen we pas een jaar of vier. In heel Nederland gonst het van de visietrajecten en van de plannen. In het (concept) Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Daarin is in ieder geval duidelijk wat het alternatief is voor aardgas voor díe wijken die voor 2030 van het aardgas zouden moeten.

Wat de alternatieven zijn, hoe je komt tot een ordening van wijken en buurten en waar we tegenaan lopen in het proces om tot antwoorden te komen, daarover gaat deze cursus. Deze transitietrajecten staan bovendien niet op zichzelf. De warmtetransitie vindt plaats te midden van een groot aantal andere uitdagingen en beleidsdoelen; van gebiedsontwikkeling en de implementatie van de Omgevingswet tot de behoefte om met draagvlak- en participatietrajecten bewoners nadrukkelijker te betrekken bij de keuzes die de gemeente maakt.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus leert u zin van onzin, feiten van fictie en feiten van emotie scheiden. De energietransitie is immers een transitie die ingrijpt tot achter ieders voordeur, dus daar heeft iedereen ook een mening over. Op basis van een heldere ordening worden verschillende energieconcepten behandeld en uitgediept, zodat u daar op beleidsniveau uitspraken over kunt doen en u tot een transitievisie kunt komen.

Daarnaast is de transitie een opgave waar niet één partij voor verantwoordelijk is. Er zijn veel spelers, met verschillende belangen. Na deze cursus heeft u daarvan een goed overzicht.

Tot slot is de energietransitie in de gebouwde omgeving een opgave die raakt aan veel verschillende beleidsdomeinen, binnen een politiek-bestuurlijke omgeving, terwijl een wettelijk kader (nog) ontbreekt. Dat betekent dat het proces, afstemming, samenwerking en draagvlak belangrijk zijn. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u hoe daarmee om te gaan.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsadviseurs en programmamanagers die een coördinerende rol hebben bij de energietransitie en die nog een basale kennis hebben van de inhoud van de energietransitie. Met name zijn zij werkzaam bij gemeenten en woningcorporaties , maar ook voor netbeheerders en andere betrokken partijen is de cursus interessant.

Aparte cursus voor projectleiders wijken

Naast deze cursus is er voor het uitvoeringsniveau een cursus voor de projectleiders die daadwerkelijk de wijken ingaan en de gesprekken aangaan met bewoners en alle andere stakeholders. Deze cursus heeft een andere insteek. Zie hier voor meer informatie.

 

Programma

Dag 1 Energieconcepten – waar hebben we het over?

Aanleiding

 • Opening en inventarisatie leerdoelen
 • Van Parijs tot de voordeur
 • Gemeentelijke ambities

Alternatieven voor aardgas

 • Warmte, gas en elektriciteit
 • Temperatuur
 • Ordening en relevantie
 • Woningtypen

Klimaatwinkelen

 • Een spelvorm die snel inzicht biedt in de aard en de bijdrage van maatregelen

Kosten van maatregelen

 • Maatschappelijke kosten versus kosten aan de woning
 • Concreet maken van kosten

Logica van fasering van maatregelen

 • Beleidsuitgangspunten
 • In 10 stappen van ambitie naar uitvoering

Dag 2 Proces – hoe gaan we daar mee om?

Korte terugblik op Dag 1

 • Eventueeltechnisch vragen(v)uurtje n.a.v. Dag 1

Spelers en belangen: wie heeft welke rol?

 • Kennismaking met verschillende spelers
 • Rollen en belangen

De wijkaanpak, hoe werkt dat?

 • Verleiden of verplichten
 • Ambities verbinden
 • Kiezen van wijken

Op zoek naar een logische aanpak

 • Waar te beginnen en waarom
 • Uitgangspunten en afwegingscriteria

Betrekken van politiek, partners en bewoners

 • Beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming
 • Communicatie en participatie


DWA - DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR GEBOUWEN VAN DE TOEKOMST

DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Bij DWA werken zo’n 120 professionals met een hart voor duurzame oplossingen, die elke dag bezig zijn met slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. We koppelen hele woonbuurten los van het aardgasnet, we ontwerpen energiezuinige en comfortabele kantoren waarin mensen productiever zijn en we verminderen CO2-uitstoot. Onze ingenieurs verduurzamen Nederland. We praten niet, we dóén. Kijk maar eens bij onze projecten op www.dwa.nl.

Docenten

Dick van 't Slot
Senior adviseur bij DWA
 
Dick is altijd op zoek naar de toepassing van nieuwe ontwikkelingen. Hij haalt zijn energie uit projecten waarvan de uitkomst van te voren nog niet te voorspellen is. Dick wordt enthousiast van het behalen van resultaten in nauwe samenwerking met stakeholders en het realiseren van energiebesparing. Dit vertaalt zich onder andere in het formuleren en uitvoeren van praktisch haalbare projecten. Als senior adviseur houdt Dick zich bezig met projecten die te maken hebben met de concrete verduurzaming van woningen en gebouwen. Verder geeft Dick regelmatig diverse in company-trainingen aan gemeenten en bedrijven. Daarnaast was hij werkzaam als TVVL-docent en als docent van de trainingen ‘Succesvol toepassen van warmtepompen (Lente-akkoord)´, ‘Zonnige huurwoningen’ Ook verzorgde hij de cursus ‘EPA-U adviseur’ van FedEC en was hij gastdocent aan de Hogeschool van Amsterdam.
 
 
Martijn Koop
Senior adviseur bij DWA
 
Martijn kenmerkt zich door zijn passie voor groei en ontwikkeling, zowel maatschappelijk als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Hij is hierbij gericht op contact met anderen, omgevingsbewust en transparant. Kernbegrippen in zijn werkwijze: flexibel in denk- en gedragsstijl, authentiek en energiek. Hij heeft veel affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Als senior adviseur bij DWA werkt Martijn vooral als procesmanager aan projecten rond de opgave ‘aardgasvrij ’. Eerder werkte hij als bestuursadviseur en als beleidsadviseur voor de provincie Noord-Holland, als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam, maar ook als trainer bij de Bestuursacademie Nederland.
 
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties

 
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl