1-daagse cursus

€ 595,-

Bodemenergie in de energietransitie


 • Wat is bodemenergie en welke vormen van bodemenergie zijn er?
 • Hoe past bodemenergie binnen de energietransitie?
 • Hoe werkt bodemenergie in de praktijk?
 • Waarmee moet je rekening houden bij een bodemenergieproject?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van individuele en collectieve bodemenergiesystemen?
 • Met welke instrumenten kun je sturing geven aan een optimale toepassing van bodemenergie?

Inleiding

De energietransitie is in volle vaart ingezet. Bodemenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van de ambities. Bodemenergie heeft de potentie om het primaire energieverbruik in de gebouwde omgeving met 12% te verminderen.
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik in Nederland.

Maar hoe zet je bodemenergie in? Waar moet je allemaal rekening mee houden als je hiermee aan de slag gaat? En hoe kun je bodemenergie stimuleren dan wel reguleren?

Deze techniek heeft raakvlakken met het energievraagstuk, de gebouwde omgeving en het zorgvuldig gebruik van de ondergrond. Binnen gemeenten zijn diverse afdelingen en medewerkers verantwoordelijk voor deze deelaspecten. Het is van belang dat deze aspecten op elkaar worden afgestemd om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het beschikbare potentieel aan bodemenergie.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft inzicht in welke bijdrage bodemenergie kan leveren aan de landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsambities. Hierbij wordt ingegaan op:
 • de verschillende vormen van bodemenergie en de impact van bodemenergie op de duurzaamheidsambities van (lokale) overheden,
 • de aandachtspunten bij het ontwikkelen van bodemenergieprojecten,
 • de rol die je als overheid kunt aannemen en
 • welke tools en instrumenten je als gemeente tot je beschikking hebt om de toepassing van bodemenergie te stimuleren en eventueel te reguleren.

De theorie wordt in de praktijk gebracht aan de hand van een casus.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor projectleiders of beleidsmedewerkers duurzaamheid / energietransitie binnen (lokale) overheden. Ook is de cursus zeer interessant voor projectleiders RO, bouwen en milieu die meewerken aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevings-diensten, waterschappen en rijksdiensten. Daarnaast is de cursus van waarde voor medewerkers van adviesbureaus die met duurzaamheidsbeleid van overheden te maken krijgen.

Programma

Inleiding bodemenergie

 • Wat is bodemenergie
 • Verschillende typen bodemenergie
 • Voor- en nadelen van de verschillende technieken
 • Bodemenergie in combinatie met andere technieken

Bijdrage bodemenergie aan energietransitie

 • Mogelijkheden en potentie van bodemenergie
 • Wat betekent bodemenergie voor de klimaatdoelstellingen
 • Wat betekent bodemenergie voor de gebouweisen (EPC, BENG, bestaande bouw)

De praktijk van bodemenergie

 • Wat moet je uitzoeken: (bodem)technisch en juridisch
 • Wat moet je regelen: melding, vergunningaanvraag
 • Waar moet je verder op letten

Stimuleren en reguleren van bodemenergie

 • Rol van lokale overheden
 • Op welke subsidies kan aanspraak op worden gemaakt
 • Individueel versus collectief: de mogelijkheden en aandachtspunten
 • Beleidsinstrumenten: interferentiegebieden, bodemenergieplannen, warmte-plannen
 • Toekomstproof: van Regionale Energie Strategie naar Omgevingsplan

Praktijkcasus

 • Hoe past bodemenergie binnen een voorbeeldwijk

Docenten

Stijn Verplak
IF Technology senior adviseur energie
 
Sinds 2004 is Stijn werkzaam bij IF. De afgelopen jaren is hij betrokken bij grootschalige gebiedsgerichte ontwikkelingen welke zich met name in de ontwikkelingsfase bevinden. Met zijn ervaring is Stijn in staat om de juiste focus aan te brengen in het energievraag-stuk en hiermee op een efficiënte manier tot een oplossing te komen. Hierbij is zowel oog voor de financiële, organisatorische als milieutechnische kant van het vraagstuk. Naast de inhoudelijke afweging van duurzame concepten, adviseert Stijn veelal lokale overheden op welke wijze beleidsmatig omgegaan kan worden met de toepassing van bodemenergie binnen nieuwbouw/transformatie en bestaande gebieden.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts
€ 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch, excl. btw
aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar. 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl