Workshop

€ 345,-

Relatie Omgevingsplan en Omgevingsvisie


 • In één middag de samenhang
 • Wat moet je waar regelen?
 • Welke keuzemogelijkheden heb je?
 • Hoe is de verhouding met programma’s?

Inleiding

Onder de Omgevingswet zijn het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie twee centrale instrumenten voor gemeenten. De relatie tussen deze twee instrumenten is belangrijk. Die relatie wordt vaak in één richting weergegeven namelijk dat vanuit er omgevingsvisie een omgevingsplan kan worden opgesteld. Het is maar de vraag of dat zo is. Afhankelijk van de keuze voor vormgeving en inhoud van beide instrumenten beïnvloeden zij elkaar. Het gevaar van overlap ligt op de loer.

Inhoud en resultaat

Het doel van deze middag is de relatie tussen beide instrumenten goed in beeld te krijgen. Dit gebeurt vanuit een breed perspectief waarbij de inhoud van beide instrumenten centraal staat. Vanuit dat perspectief wordt bezien hoe beleid en regels zich tot elkaar verhouden en wat in welk instrument het beste tot z’n recht kan komen.

Bij de deelnemers moet aan het eind van de middag een beeld verkregen zijn van de keuzes die er zijn om inhoud te geven aan beide instrumenten en wat nodig is om deze en andere instrumenten goed te laten ‘samenwerken’. Ook andere kerninstrumenten, met name het programma, krijgen daarbij aandacht.

In de workshop wordt een praktijkcase behandeld aan de hand waarvan uw inzicht wordt vergroot ten aanzien van wat er komt kijken bij het werkelijk vorm geven aan een omgevingsvisie en omgevingsplan.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:
 • Opstellers van omgevingsvisies en omgevingsplannen
 • Planologen/juristen
 • Vergunningverleners en beleidsmedewerkers
 • Projectleiders/coördinatoren omgevingswet
 • Adviseurs met een relatie tot het terrein van de fysieke leefomgeving.

Van de deelnemers wordt tenminste basiskennis van de Omgevingswet verwacht.

Incompany

Deze workshop is zeer geschikt om als incompany te worden gegeven binnen een gemeente, eventueel met daaraan gekoppeld een ochtenddeel waarbij een inleiding wordt gegeven op de Omgevingswet en zijn instrumenten en de ideeën hierachter. Het wordt dan een 1-daagse. Het programma van de incompany kan op maat worden gemaakt.

Programma

 • Kort: kerninstrumenten Omgevingswet
 • Wettelijk kader Omgevingsvisie
 • Huidige praktijk visie
 • Stand van zaken Omgevingsplan
 • Verhouding Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 • Keuzemogelijkheden Omgevingsplan
 • Relatie met programma’s
 • Beleid vaststellen: wat waar

Docenten

Albert Jan Meeuwissen 
jurist, Bugelhajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is  betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Hij is o.a. redactielid van Op dezelfde leest van Platform 31.
 
Janneke Schurer
senior adviseur landschap & ruimtelijke kwaliteit
 
Janneke begeleidt als projectleider overheden bij gebiedsprocessen en visie- en ontwerptrajecten. Ze is opgeleid als ontwerper en verbindt haar creatieve vaardigheden met scherpzinnige analyses van de omgeving. Janneke werkt aan projecten op verschillende schaalniveaus: van erf en buurt tot gemeente en zelfs een hele regio of provincie. Het gedachtegoed van de Omgevingswet speelt een belangrijke rol in de processen die ze begeleidt.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 0 studie-uren rekenen.

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 345,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water
aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe workshop, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl