Incompany cursus


Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan - alleen als incompany


 • Van Bouwbesluit naar BBL
 • Maatwerkregels, wat mag wel en niet?
 • Samenwerking tussen bouwen en RO
 • Praktijkcases

Inleiding

Door de komst van de Omgevingswet kruipen ruimtelijke ordening en de technische bouwregelgeving steeds dichter tegen elkaar aan in het omgevingsplan. Er is voor een gemeente ruimte om lokale technische regels vast te stellen. Maar dat moeten planmakers en technische specialisten in een gemeente wel samen gaan doen.

Het Bouwbesluit wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving, het BBL, dat een aantal wijzigingen van de systematiek bevat. Nieuw is dat het BBL voor diverse onderwerpen ruimte geeft voor decentrale beleidskeuzes. Gemeenten kunnen maatwerkregels opnemen in het omgevingsplan, die zowel strenger als soepeler kunnen zijn dan het BBL. Zij gelden voor een bepaalde locatie of gebied. Wat precies mag is wel afgebakend.

Inhoud en resultaat

Dit alles betekent dat bij de totstandkoming van een omgevingsplan vroegtijdig technische kennis betrokken moet worden. Planmakers moeten dus gaan samenwerken met technische bouwmensen om dergelijke maatwerkregels op te stellen. Met als bijkomend voordeel dat ook de omgeving beter bij het aspect brandveiligheid wordt betrokken.

In deze cursus wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan. Daarna wordt de samenwerking tussen bouwen en RO gezocht: hoe kom je samen tot goede en realistische maatwerkregels?

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor twee groepen binnen gemeenten:
 • Planmakers, beleidsmedewerkers RO en RO-juristen
 • Technische beleidsmedewerkers en vergunningverleners bouwen

Ook is de cursus interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven en advocatuur.

Programma

Kort: doelen en instrumenten Omgevingswet
 • Doelen Omgevingswet
 • Opzet en systematiek
 • Kerninstrumenten
 • Instructieregels
 • Omgevingswaarden
 • AMvB’s op hoofdlijnen

Van Bouwbesluit naar BBL
 • Samenvoeging gebouw gerelateerde eisen
 • Uitgangspunt decentraal tenzij
 • Indeling Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 • Maatwerkvoorschriften: projectgericht
 • Grootste inhoudelijke verschillen met Bouwbesluit 2012
 • Waar zitten de relaties met ruimtelijke ordening en de omgeving?
 • Praktijkcases

Omgevingsplan
 • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het opstellen van een omgevingsplan?
 • Wat zijn de verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan?
 • Op welke wijze kan het ‘ja mits’ principe verankerd worden in het omgevingsplan?
 • Welke modellen omgevingsplan zijn er?
 • Welke ruimte biedt de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen aan het omgevingsplan?
 • De zorgplicht, delegatiebesluit, maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Vergunningvrij (wat mag je in het omgevingsplan nog regelen)
 • Hoe formuleer je omgevingswaarden, wat zijn programma’s en wat zijn open normen
 • Werken met beleidsregels
 • Integratie van diverse regels
 • Rechtszekerheid en flexibiliteit
 • Hoe gaat het er digitaal uitzien?
 • Handhaving en toezicht

Maatwerkregels voor bouwen in het Omgevingsplan

 • Gebiedsgericht
 • Verschil maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Mogelijkheden afgebakend in BBL
  • strengere energieprestatie
  • strengere milieuprestatie
  • ontheffing bruikbaarheid
  • aantal personen voor gebruiksmelding
 • Invulling maatwerkregels per onderdeel
 • Brandveiligheid als bijvangst

Praktijkworkshop
Aan de hand van een aantal praktijkcases gezamenlijk een aantal maatwerkregels voor het omgevingsplan formuleren. Hierin verkennen we welke inhoud de maatwerkregels zouden kunne krijgen, maar ook het proces daarnaar toe: hoe vertaal je gemeentelijke beleidsambities (als die er op dat gebied al zijn) tot werkbare maatwerkregels ? Daarnaast gaan we met elkaar in op wat dit betekent voor de wijze van samenwerken. Het gegeven dat technische kennis bij de totstandkoming bij omgevingsplannen betrokken moet worden betekent een nieuwe dynamiek in het proces. Hoe bereid je de organisatie daarop voor en hoe krijg je de planologische en technische cultuur met elkaar in gesprek ?

Docenten

Dirk van de Rijdt
Adviseur Omgevingsrecht bij KuiperCompagnons
 
Dirk heeft zowel een juridische, bestuurskundige als een planeconomische achtergrond. Binnen KuiperCompagnons wordt hij met name ingezet voor het opstellen van omgevingsplannen en de strategische advisering Omgevingswet. Dirk is binnen KuiperCompagnons de specialist op het gebied van omgevingsplannen, gebiedsontwikkeling en grondbeleid.
 
Johan van der Graaf
Senior adviseur bouwregelgeving,
 
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl