Cursus


Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet - alleen als incompany


 • Vormgeven aan de cultuurverandering
 • Combinatie van inhoud en vaardigheden: toegevoegde waarde!
 • Werken in de geest van de Omgevingswet
 • Competenties nodig om doelen Omgevingswet te behalen: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, flexibiliteit en improvisatievermogen, overtuigingskracht, dienstverlenend
 • Zelf aan de slag met oefeningen en praktijkcases

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

De Omgevingswet vraagt naast inhoudelijke kennis ook vaardigheden om op een goede manier invulling te geven aan de instrumenten. Want bij deze wet bent u er niet met alleen kennis. Het gaat om een andere houding en gedrag bij zowel initiatiefnemers als bestuurders en ambtenaren die past bij de doelen van de Omgevingswet. Bestaande werkwijzen zijn vaak ingeslepen en hebben vaste patronen. De uitdaging is hoe te komen tot werkwijzen, houding en gedrag die passen bij de Omgevingswet.

De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden voor maatwerk. Voor inhoud en eigen beleid. Daarbij vraagt de Omgevingswet wel om:
 • integraal denken en handelen
 • meer samenwerking binnen en tussen organisaties en
 • meer meedenken met initiatiefnemers en uiteraard de omgeving waar het initiatief plaatsvindt.

Het gaat straks van:
 • een “nee tenzij” naar “ja mits” benadering
 • sectorale naar integrale afwegingen
 • intern naar extern gericht werken
 • vasthouden aan regels naar loslaten
 • van wantrouwen naar vertrouwen
 • omgevingsvergunningen naar algemene normen
 • toetsing vooraf naar toetsing achteraf
 • het vooropstellen van een activiteit boven een norm

Hoe pakt u dit aan?

Inhoud en resultaat

In deze training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden van de Omgevingswet centraal. Aan de hand van enkele inhoudelijke onderwerpen worden de deelnemers meegenomen in inhoudelijke thema’s en instrumenten en in vragen wat dit voor houding en gedrag van de medewerkers betekent.

Tijdens de training worden deze vragen gezamenlijk beantwoord en worden de deelnemers getraind in het zoeken naar voor hen geschikte oplossingen binnen de doelstellingen van de Omgevingswet en van de eigen organisatie. De training wordt gegeven vanuit de basisgedachte dat de combinatie van inhoud en vaardigheden gezamenlijk het succes van uw implementatie van de Omgevingswet bepaalt. Inhoud en vaardigheden kunt u nu eenmaal niet los van elkaar zien. U heeft beide nodig om klaar te zijn voor de Omgevingswet. Door alleen meer inhoud veranderen werkwijzen en methoden niet. Hiervoor zijn competenties en vaardigheden nodig. Een goede mix van inhoud en competenties en/of vaardigheden leidt tot de gewenste veranderingen binnen de eigen organisatie. En natuurlijk het bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet.

Door de interactieve invulling van de training met veel casuïstiek en oefenen, ontstaat een mooie dynamiek in een omgeving van “leren en ontwikkelen”. De resultaten van uw investering zijn vernieuwende inzichten, concrete handreikingen en stof tot nadenken voor verdere ontwikkeling van u en uw organisatie in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. 

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die wil gaan werken in de geest van de Omgevingswet en daarvoor handvatten wenst. Dit kunnen zijn beleidsmedewerkers, adviseurs, projectmanagers, juristen, vergunningverleners, managers werkzaam bij overheden, adviesbureaus en initiatiefnemers.

Programma

 • Kort: doelen Omgevingswet
 • Cultuurverandering, houding en gedrag
 • Welke competenties zijn nodig voor welk instrument (interactief, werkgroepjes) en welke doelen van de Omgevingswet
 • Belangrijke competenties intern: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, flexibiliteit en improvisatievermogen, overtuigingskracht, dienstverlenend
 • Belangrijke competenties extern: keten (provincie, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s), maar ook burgers en bedrijven in het kader van participatie
 • Managen van veranderingen
 • Competenties ontwikkelen
 • Praktijkcases: begeleiden van aanvragers om een omgevingsvergunning, het integraal werken, het opstellen van een omgevingsplan, het invulling geven aan participatie, loslaten in vertrouwen bij het stellen van regels
 • Tijdens de dag zelf aan de slag met oefeningen

Docenten

Aart de Boon
Zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching
 
Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.
 
Jur van der Velde
Partner/vennoot, Adviesbureau Interra
 
Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG. .
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties

Het was erg interessant en verhelderend!

Leuke mix en afwisseling in onderwerpen.


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl