Seminar

€ 299,-

Kwaliteitsborging voor het bouwen: de stand van zaken

17 mei 2018

Utrecht
 • In één middag weer bij
 • Wat kunt u nu al met kwaliteitsborging?
 • Hoe staat het met de wetgeving?
 • Hoe gaat de rol van de gemeente er uit zien?
 • Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots

Inleiding

Ondanks dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld, lijkt het er toch op dat we op termijn ook in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En die ontwikkeling heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht.

U kunt gaan afwachten, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

Inhoud en resultaat

In dit seminar wordt u meegenomen in de stand van kwaliteitsborging, waarbij vragen aan de orde komen als:

 • Hoe staat het met wetgevingsproces? Welke kant lijkt het op te gaan en wat zijn de voors en tegens?
 • Wat kunt u nu al met (private) kwaliteitsborging? Kun je nu al kwaliteitsborgers inschakelen? En hoe dan?
 • Hoe wordt de nieuwe rol van gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn gemeenten al bezig met een transitie?
 • Wat is de relatie met de nieuwe Omgevingswet?
 • Op welke wijze wordt er nu al met kwaliteitsborging gewerkt? Wat zijn goede voorbeelden en welke lessen zijn daar uit te trekken?

In één middag bent u weer helemaal bij en kunt u zelf bepalen wat de gevolgen van deze ontwikkelingen voor u zijn.

Doelgroep

Dit seminar is bestemd voor de overheid/BWT (coördinatoren, teamleiders vergunningverlening bouwen, coördinatoren, teamleiders handhaving bouwen, beleidsmedewerkers/coördinatoren Wabo en juristen bouwen en handhaving) en de markt (bouwers, aannemers en leveranciers). Deze laatsten zijn met name werkzaam bij uitvoerende partijen in de bouw.
Daarnaast is het seminar interessant voor adviesbureaus, architecten en advocatuur.

Programma

13.30 Stand van zaken kwaliteitsborging
 • Proces Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Wat zijn de discussiepunten?
 • Hoe kan de wet er uit komen te zien?
Hajé van Egmond, adviseur Geregeld en tevens middagvoorzitter

14.00 Hoe nu al aan de gang gaan met de kwaliteitsborging?
 • Integrale kwaliteitsketen van ontwerp tot gebruik
 • Borgen van de aantoonbaarheid van voldoen aan het Bouwbesluit
 • Het proces van kwaliteitsborging
 • Ontwikkelingen
 • Praktijkvoorbeelden

Johan van der Graaf, senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

14.30 Hoe kun je private kwaliteitsborging in de praktijk vormgeven? Een praktijkvoorbeeld.

 • Wat moet een aannemer anders gaan doen?
 • Op welke manier gaat de kwaliteitsborger te werk?
 • Wat is de rol van de opdrachtgever bij het hele proces?
 • Welke lessen zijn er te trekken?

Jos Rooijakkers, algemeen directeur BouwQ

15.15     Pauze

15.30     Privatekwaliteitsborging breder bekeken

 • Amendementen van de Tweede Kamer en hun gevolg voor het wetsvoorstel
 • Nieuwe rol van de gemeente bij vergunningverlening
 • Nieuwe handhavingsrol van de gemeent
 • Vergunningverlening en handhaving onder de Omgevingswe
 • Discussie

Peter de Haan, senior adviseur bouwregelgeving bij Rijkswaterstaat, start met inleiding.
Daarna een reactie van Wico Ankersmit, directeur Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht Nederland

 16.30     Vragen en discussie met alle sprekers

17.00     Afsluiting met een borrel

Docenten

Jos Rooijakkers
Directeur BouwQ
 
Jos Rooijakkers geeft leiding aan BouwQ, een kwaliteitsborgingsbureau uit Best en is een gepassioneerd leider als het gaat over het zeker stellen van de kwaliteit van bouwwerken. Naast zijn functie van algemeen directeur van BouwQ is hij ook voorzitter van de Branchevereniging Technical Inspection Service (TIS), Lid van de Raad van Toezicht van het Constructeursregister en heeft zitting in een het College van Deskundige Betonmortel en Mortels en andere colleges of verenigingen op het gebied van het borgen van kwaliteit.
 
 
mr. dr. ing. P.M.J. de Haan
Sr. adviseur bouwregelgeving
 
Peter de Haan is op 2 oktober 2017 gepromoveerd op een onderzoek naar publiek bouwrecht. Hij heeft o.a. onderzocht of het publiekrechtelijke deel van het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen leidt tot een hogere bouwkwaliteit. Momenteel werk hij als senioradviseur bouwregelgeving voor het Informatiepunt Omgevingswet. In het verleden heeft hij gewerkt als advocaatmedewerker omgevingsrecht bij een groot advocatenkantoor en als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Peter heeft veel artikelen over publiek bouwrecht gepubliceerd. Tevens is hij auteur en redacteur voor Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht (zevende, achtste en negende druk).
 
 
Hajé van Egmond
zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 
Wico Ankersmit
directeur, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
 
Wico weet als geen ander in Nederland welke informatiebehoefte er is onder bouwmedewerkers door zijn vele contacten met gemeenten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de wetgeving, waar BWT mee te maken krijgt, zoals kwaliteitsborging en de Omgevingswet.
 
Johan van der Graaf
senior adviseur bouwregelgeving,
 
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren3

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 17 mei 2018
 • 13:30 - 17:00
 • Utrecht
 • € 299,-
 • Donderdagmiddag 17 mei 2018 – 13.30-17.00 uur
  Prijs: € 299
  Utrecht
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl