Workshop

€ 299,-

Afvalstof - Grondstof

28 november 2019

Utrecht
 • Relevante afvalstoffen jurisprudentie op een rij
 • Afvalstof- grondstof
 • Bijproduct - End Of Waste
 • Beslisboom of sprake is van een afvalstof
 • Praktijkvoorbeelden en cases

Aanleiding

Sinds de oorspronkelijke Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) uit 1975 bestaat er al discussie over de interpretatie van het afvalstoffenbegrip. Jurisprudentie van het Europese Hof uit 2000 (Arco/Epon-arrest) maakt duidelijk dat het begrip niet te eng mag worden uitgelegd.
De praktijk ziet echter vooral de nadelen van het predicaat "afvalstof", met name omdat het een nuttige toepassing vaak niet eenvoudiger maakt. Ook na de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98 in de Nederlandse wetgeving met daarbij de introductie van de begrippen "bijproduct" en "End-Of-Waste" is de discussie niet verstomd.
Bij het beantwoorden van de vraag of een stof is aan te merken als afvalstof of grondstof is de (Europese) jurisprudentie nog steeds van groot belang.

Inhoud en resultaat

In één dagdeel wordt u ingevoerd in de criteria die heden ten dage voor de uitvoeringspraktijk relevant zijn en kunt u zelf voor een aantal stoffen beoordelen of er sprake is van een afvalstof, grondstof of bijproduct. U heeft actuele hulpmiddelen aangereikt gekregen om het vraagstuk zelf naar uw praktijk te vertalen. Tijdens de workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij de actuele jurisprudentie rondom het afvalstoffenbegrip.

Bent u op zoek naar de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht, volg dan de Basiscursus Afvalstoffenrecht.

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het afvalstoffenveld en redelijk tot voldoende basiskennis hebben van het afvalstoffenrecht.

Deelnemers kunnen zijn:
 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu
 • beleidsmedewerkers afval
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers bij (afvalverwerkings)bedrijven

Programma

Inleiding
 • Historie afvalstof-grondstofdiscussie en de rol van de KRA
 • Belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie (ABRvS – EU Hof)
 • Stand van zaken End-Of-Waste criteria
 • Criteria om te bepalen of sprake is van een afvalstof
 • Praktijkvoorbeelden en cases
 • Overige ontwikkelingen in afvalstoffenbeleid en regelgeving
Praktijkcases en discussie
Cursisten buigen zich eerst in kleine groepen over een aantal praktijkcases. Daarna gaat men plenair aan de slag, vindt discussie plaats en worden conclusies getrokken voor de praktijk.

Docenten

Peter-Arjen Boers
Adviseur / gerechtelijke deskundige bij de STAB
 
Peter-Arjen Boers werkt als senior adviseur bij de STAB. Zijn hoofdtaak is het uitbrengen van deskundigenberichten aan de (bestuurs)rechters over de technische aspecten van omgevingsrechtgeschillen. Het gaat daarbij vooral om zaken op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, inpassingsplannen, etc.) en milieu (vergunningen, handhaving, etc.). ​
 
Tjeerd van der Meulen
Senior adviseur, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
Tjeerd adviseert de bestuursrechter desgevraagd op het gebied van het omgevingsrecht. Hij is gespecialiseerd in Milieu-effectrapportage, bodembescherming en afvalstoffenrecht. Hij is mede-auteur van het Handboek afvalstoffenrecht en Handboek bodembeschermingsrecht en annoteert voor JM.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 28 november 2019
 • 13:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 299,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water.
aanmelden

Referenties
Uitspraken heel interessant.Veel casus prima.

Duidelijk theoretisch kader met daarna praktijkvoorbeelden en oefeningen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.