2-daagse cursus

€ 990,-

Handhaving onder de Omgevingswet

7, 9 september 2021

Utrecht
 • Specifiek gericht op consequenties voor handhavers    
 • Zorgplicht, doelvoorschriften, maatwerk: anders mee omgaan
 • Wijzigingen in de Awb
 • Andere rol voor de handhaver/toezichthouder
 • Twee modules van een dag apart te volgen: inhoud en competenties

Zo lang de lockdown geldt worden de open markt cursussen van Berghauser Pont Academy online aangeboden. 

Inleiding

Momenteel worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker, maar binnenkort moeten de overheden er echt klaar voor zijn.

De nieuwe wet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de Awb met betrekking tot handhaving aangepast. En belangrijker: de rol van de handhaver en toezichthouder verandert. Hoe gaat u dat op een nieuwe manier invullen? Daarvoor zijn ook nieuwe competenties nodig. Heeft u die al?
 

Wat zijn die wijzigingen?

Uitgangspunt in de Omgevingswet is de zorgplicht. Deze geldt voor degene die een activiteit uitoefent. Dat betekent dat bij diegene de verantwoordelijkheid berust om bij milieubelastende handelingen ervoor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd, ook al zijn daar geen regels voor gesteld. Dat gaat dus verder dan alleen zich te houden aan de regels die sowieso in acht moeten worden genomen

Daarnaast wordt er zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften: de initiatiefnemer heeft de keuze welke middelen hij wil inzetten, als het (milieu)doel maar wordt gehaald. Voor de handhaving betekent dit dat er een brede kennis moet zijn aan Best Beschikbare Technieken die verplicht zijn voorgeschreven en gelijkwaardige alternatieven, die op hun werking moeten kunnen worden beoordeeld.

Ook ligt er een relatie tussen zorgplicht en maatwerkvoorschrift: wanneer kan worden gehandhaafd op grond van zorgplicht en wanneer moet worden voorzien in het opleggen van een maatwerkvoorschrift?

Op welke wijze krijgt u met het omgevingsplan te maken? Dat wordt het nieuwe toetsingskader voor u waarin heel wat nieuwe regels staan in vergelijking met het oude bestemmingsplan. Hoe moet u dat lezen en wat voor regels staan hierin?

En last but not least: Hoe verhoudt de handhaving op grond van de Omgevingswet zich met de (gewijzigde) handhavingsvoorschriften in de Awb?

Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit twee modules van een dag die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn:
 • Dag 1: Inhoud: Inhoudelijke consequenties Omgevingswet voor toezicht en handhaving
 • Dag 2: Competenties: Nieuwe competenties voor toezichthouders en handhavers Omgevingswet
In beide modules zullen de wijzigingen worden aangegeven met de huidige handhavingspraktijk en wordt u geleerd op een andere manier naar handhavingscases te kijken.
Indien u beide modules volgt is er een kortingsregeling van toepassing.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor toezichthouders, handhavers en handhavingsjuristen. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en inspectiediensten. De cursus is ook interessant voor adviesbureaus en de advocatuur.

Programma

Het zijn 2 dagen:

 • Dag 1: Inhoud: Inhoudelijke consequenties Omgevingswet voor toezicht en handhaving
 • Dag 2: Competenties: Nieuwe competenties voor toezichthouders en handhavers Omgevingswet

Dag 1: Consequenties Omgevingswet voor toezicht en handhaving

Korte update Omgevingswet

 • Aanleiding en verbeterdoelen wet
 • Algemene zorgplicht
 • Kerninstrumenten
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Vier uitvoeringsbesluiten
 • Invoeringswet en -besluit en aanvullingswetten

Omgevingsvergunning en handhaving algemeen

 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Handhaving in de beleidscyclus
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Toepassing in de bestaande werkprocessen en relatie met kwaliteitscriteria
 • Participatie en handhaving
 • Relatie met Wkb
 • Milieubelastende activiteit

Omgevingsplan

 • Het ‘omgevingsplan van rechtswege’ en bruidsschat
 • Het omgevingsplan: aard en karakter
 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan
 • Bruidsschat
 • Omgevingsplan en gebruiksruimte
 • Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Maatwerkvoorschriften en -regels
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Overgangsrecht
 • Hoe ga je als handhaver met omgevingsplan om?

Specifieke consequenties voor toezicht en handhaving

 • Waarop moet worden gelet bij handhaving
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften
 • De mogelijkheden van de zorgplicht
 • Hiërarchie tussen maatwerkvoorschrift en zorgplicht
 • Handhavingsregels in de Omgevingswet, hoofdstuk 18
 • Bestuurlijke boete
 • Rode draad handhaving op grond van Awb
 • Wijzigingen Awb handhaving ten gevolge van handhavingsvoorschriften in Omgevingswet.

Door de hele dag heen: behandeling casuïstiek en praktijkvoorbeelden vanuit rol toezichthouder/handhaver


Dag 2: Nieuwe competenties voor toezichthouders en handhavers Omgevingswet

Vooraf: in de training wordt gebruik gemaakt van de LIFOmethode (https://lifobenelux.eu/nl/LIFO/) waarbij van tevoren een vragenlijst wordt ingevuld door de deelnemers die een soort scan oplevert per deelnemer. Daarmee gaan we oefenen, discussiëren en werken zodat elke deelnemer aan het eind van de cursus een eigen praktisch handelingsperspectief heeft.

Programma

 • Benadrukken: de benadering van initiatieven in de fysieke leefomgeving zal op grond van de Omgevingswet sterk wijzigen. Niet per direct, wel in de komende jaren waarin (soms stapsgewijs) wordt toegegroeid naar het uiteindelijke omgevingsplan. Wat betekent dat in het algemeen voor “toezicht en handhaving”?
 • Minder vergunningen, meer doelvoorschriften, meer gelijkwaardige voorzieningen, zorgplicht. Je mist (steeds vaker) de concrete norm, waarop je toezicht houdt. Hoe ga je daar mee om?
 • Wat betekent dat vervolgens voor het VTH-beleid en jouw werkinstructies? Kunnen we nog wel “afrekenen” op kengetallen en concrete controleresultaten?
 • Wat betekent de nieuwe manier van werken voor de verhouding tussen een Omgevingsdienst en de opdrachtgevende gemeente(n)?
 •  Toepassing van casuïstiek: we gaan aan de slag met enkele concrete voorbeelden uit de (bouw)praktijk, waarbij wij de oude norm vergelijken met de nieuwe. En hoe ga je daar dan mee om?
 • Oefening: welke competenties heb je nodig bij deze andere manier van werken? Hiermee gaan we oefenen op basis van LIFO.
 • De betekenis van de regels in het tijdelijk omgevingsplan en die in de bruidsschat. Waar staat wat? Dit vereist een essentiële afstemming tussen de toezichthouder en de jurist.
 • Oefening op basis van casuïstiek naar de nieuwe uitdagingen in een handhavingstraject. Focussen op de (intensievere) collegiale samenwerking tussen de toezichthouder en de jurist. Welke competenties heb je nodig bij deze andere manier van werken?
 • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoe bepaal je de gevolgklasse 1 en hoe ga je om met de nieuwe taakverdeling tussen de kwaliteitsborger en jouw positie?
 • Oefening met de focus op het nieuwe werken en het loslaten van oude patronen, omgangsvormen en gedragsstijlen. Welke competenties heb je nodig bij deze andere manier van werken?
 • Praktijkcase: onheil bij een monument. Gaan we hier de bestuurlijke boete toepassen? Hoe werkt dat? En ben ik wel bevoegd?
 • Waar staan jouw bevoegdheden en hoe pas je die toe?
 • Ben je integraal toezichthouder of werk je traditioneel in “jouw bloedgroep”? Wat verlangt de gemeente van jou in de nieuwe rol van toezichthouder? Hierbij is ook aandacht voor de (noodzakelijke) samenwerking tussen de verschillende “groepen” toezichthouders, met een nadruk op integraal werken. Ook hierbij weer aandacht voor de gedragsstijlen volgens de LIFOmethode.
 • Evaluatie nieuwe manier van werken, gedragsstijlen en competenties. De deelnemer zal zich herkennen in de eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel in persoon als in het werk.

Docenten

Jan Boer
Trainer en adviseur bij Adviesbureau Verschoor
 
Jan is een gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht. Hij was 44 jaar actief binnen de overheid en heeft nog steeds zijn eigen trainingsbureau. Jan staat midden in het veld als het gaat om de veranderende wereld rond de Omgevingswet: de processen, de gedragsverandering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. Steeds met de focus op de praktijk en de toepassing van de nieuwe regels in de bestaande “gevestigde orde”. Jan probeert deelnemers enthousiast te maken voor alle facetten van het omgevingsrecht en de saaie wetteksten te doorgronden en deze vooral toe te spitsen op praktijksituaties en op die manier al doende te leren. Trainingsdagen worden levendig en een uitdaging om bij te wonen. Jan heeft recent 150 studenten mogen begeleiden in de permanente her- en bijscholing Omgevingsrecht.
 
Hans Fischer
Communicatietrainer, Systemisch Teamcoach, coach en trainingsacteur
Hans Fischer is Communicatietrainer, Systemisch Teamcoach, coach en trainingsacteur. Daarnaast is hij auteur van het boek "Omgaan met trainingsacteurs" en opleider bij LIFO benelux. Hij verhoogt het werkplezier, de onderlinge waardering en autonomie binnen teams.

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 9 september 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 990,-
 • Per module zijn de kosten  €595. Indien u deelneemt aan beide modules krijgt u een korting van €200

  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Prima cursus, genoeg ruimte voor vragen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl