Workshop

€ 249,-

Resultaatgericht beschikken


 • Wat is de impact van de uitspraken van de CRvB
 • Wat zijn de consequenties voor de praktijk en hoe speelt u daar op in?
 • Hoe levert u maatwerk?
 • Handreikingen en praktische oplossingsrichtingen

Aanleiding

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft met zijn uitspraken over Hulp bij het huishouden de beleidsruimte van gemeenten beperkt. Gemeenten kunnen niet zo maar stoppen met de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening, ze kunnen niet volstaan met een algemene voorziening en moeten zorgvuldig onderzoek doen naar de persoonskenmerken en persoonsbehoefte van de burger. Hoe wijst u nu huishoudelijke hulp toe, met inachtneming van deze uitspraken? En hoe zit dat met de maatwerkvoorziening begeleiding. Gelden daar dezelfde afspraken over?

De uitspraak van de CRvB lijkt gevolgen te hebben voor de resultaatgerichte indicering, dat populair geworden is onder gemeenten. Want wat is nu bedoeld met het omschreven resultaat. De gemeenten zullen afspraken moeten maken op welke wijzen het resultaat behaald moet worden. Dit zet ook de inkoop van ondersteuning en (maatwerk)voorzieningen op zijn kop: gemeenten moeten nu opeens aangeven op welke wijze de resultaten moeten worden bereikt. Kortom, heel veel impact. Hoe gaat u hier mee om?

Inhoud en resultaat

In deze workshop wordt allereerst de impact van de uitspraken van de CRvB besproken. De consequenties voor de praktijk worden aangegeven en hoe u daar het beste op kan inspelen, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als de aanbieders. Er worden handreikingen en praktische oplossingsrichtingen gegeven. Daarnaast wordt er ingegaan op de consequenties van resultaatgerichte indicering, resultaatgerichte financiering en het indiceren op basis van uren. Welke keuzes kunt u maken en welke gevolgen heeft dit voor de uitvoering. En hoe levert u nu maatwerk? Na afloop kent u de consequenties en heeft u handvatten om uw eigen praktijk aan te passen aan de nieuwe lijn van de jurisprudentie. De workshop is interactief aan de hand van praktijkcases en -vragen die men van tevoren kan aanleveren. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor juristen, beleidsmedewerkers, medewerkers en managers van wijkteams. Zij zijn werkzaam bij zowel gemeenten als zorgaanbieders

Programma

 • Consequenties van de CRvB-uitspraken
 • Aanpassing beleid: welke ruimte is er nog?
 • Resultaatgericht indiceren versus werken op basis van uren
 • Invloed van deze uitspraken op resultaatgerichte inkoop
 • Maatstaf voor het toewijzen van huishoudelijke hulp en begeleiding
 • Uw vragen en cases

Docenten

mr. drs. Tim Robbe
Advocaat
 
Tim Robbe werkte voor zijn beëdiging als advocaat meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. Hij adviseert gemeenten bij het inrichten van contractuele en subsidierelaties in het sociaal domein. Hij voerde al werkzaamheden uit voor 250 gemeenten in het sociaal domein. Daarnaast procedeert hij voor zorgorganisaties en voert hij bezwaar- en beroepsprocedures voor particuliere cliënten in de Wmo en de Jeugdwet. Hij heeft een levendige en brede blik op wat er speelt op alle niveaus binnen het sociaal domein
 
Ronny de Leeuw
Senior adviseur sociaal domein bij Factum advies BV
 
Ronny de Leeuw is al meer dan 16 jaar werkzaam als adviseur in het publieke domein. Via Factum Advies zet hij zijn kennis en expertise in bij gemeenten en non-profit organisaties. Hij ondersteunt als senior adviseur bij het vormgeven, implementeren en uitvoeren van de Wmo.
 
 

Materiaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en een syllabus met achtergrondmateriaal.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).
aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe workshop, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Docentprofiel met cartaID 3530 niet gevonden.