Workshop


Doelen en resultaten in het sociaal domein - alleen als incompany


 • Krijg handvatten om doelen te beschrijven en te sturen op resultaat
 • Leer de effectketen toepassen op alle aspecten van uw werk in het sociaal domein
 • Leer op basis van een aantal variabelen (soort gemeente, soort cliënt, kennisniveau etc.) afleiden welke doelen u moet stellen
 • Leer vaststellen welke methodes en middelen nodig zijn voor het behalen van resultaten
 • Leer meten of u de gewenste resultaten heeft bereikt

Inhoud en resultaat

Het doel van de workshop is het aanleren en aanscherpen van uw vaardigheden doelen te stellen in relatie tot resultaten voor cliënten, cliëntgroepen en de gemeenschap als geheel. Na afloop bent u in staat om duidelijk meetbare outcome-criteria te formuleren en deze vast te leggen in contracten met uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties.

Methodiek

Allereerst wordt aan de hand van de zogenaamde effectketen vastgesteld wat nu eigenlijk een “resultaat” is en op welke niveaus u daarmee aan de slag kan (cliënt, cliëntgroep en gemeenschap). Zijn er barrières voor het sturen op resultaat en hoe kunnen we die aanpakken? Vervolgens gaan we op basis van de keten en uw aannames aan de slag om doelen te stellen. Concrete doelen die echt bijdragen aan het bereiken van de gewenste resultaten. Tenslotte stellen we vast hoe we de doelen kunnen meten, of we de gestelde doelen hebben behaald en of deze ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het gewenste resultaat.

Soorten doelen

U leert het onderscheid tussen “doen”-doelen en “leren”-doelen. En onderscheid aanbrengen tussen “bereiken”-doelen en “voorkomen”-doelen. Daarbij leert u ook wanneer u welke doelen moet inzetten om een zo groot mogelijke kans op succes te realiseren. Ook leert u doelen te stellen voor uzelf, uw team of afdeling, de gemeente en het sociaal domein als zodanig. Met als sluitstuk het uitwerken van concrete doelen naar contractuele bepalingen en subsidiebepalingen richting aanbieders van zorg en welzijn.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor gemeentelijke programma- en accountmanagers, beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers binnen het sociaal domein. Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Programma

 • Wettelijk kader en definities van doel en resultaat in het sociaal domein
 • Definities van doel en resultaat buiten het sociaal domein (en wat u daaraan heeft) Soorten doelen, hoe en wanneer stelt u bepaalde doelen
 • Resultaten in relatie tot doelen
 • Kernbedingen, randvoorwaarden en algemene voorwaarden in afspraken met aanbieders van zorg en welzijn
 • Effectketen en toelichting op de elementen en samenhang (mens & middelen, werkprocessen, producten, resultaten)
 • Per cursist opstellen van een effectketen, resultaten, doelen, afsprakenset met aanbieders en meetset

Docenten

mr. drs. Tim Robbe
Advocaat
 
Tim Robbe werkte voor zijn beëdiging als advocaat meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. Hij adviseert gemeenten bij het inrichten van contractuele en subsidierelaties in het sociaal domein. Hij voerde al werkzaamheden uit voor 250 gemeenten in het sociaal domein. Daarnaast procedeert hij voor zorgorganisaties en voert hij bezwaar- en beroepsprocedures voor particuliere cliënten in de Wmo en de Jeugdwet. Hij heeft een levendige en brede blik op wat er speelt op alle niveaus binnen het sociaal domein.
 
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel
Floris Lazrak
Partner bij AEPB Onderzoek en Advies
 
Floris Lazrak is partner bij AEPB Onderzoek en Advies, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in effect- en beleidsonderzoek in het sociaal domein. AEPB heeft als missie bestuurders en beleidsmakers zicht te geven op wat écht werkt binnen het sociaal domein. Met behulp van (ruimtelijk) econometrische onderzoeksmethoden kijkt Lazrak welke factoren een rol spelen binnen het beleid en bestuur. De uitkomsten worden gebruikt bij monitoring, evaluaties en prognoses van (maatschappelijke) effecten. Of het nu gaat om ingezette interventies in de jeugdhulp, passend onderwijs, wijkteams, armoede of participatiewet, centraal staat of de resultaten doeltreffend en doelmatig zijn. Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

U kunt contact met ons opnemen via 020–8200 908 of via academy@berghauserpont.nl