Workshop

€ 249,-

Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving


 • de klimaatadaptatie-opgave; oplossingen en beleidsinstrumenten
 • de Klimaat-Stresstest voor gemeenten
 • zorgtaken van de gemeente

Aanleiding

Klimaatadaptatie zal de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel worden van de inrichting van de openbare ruimte. Wist u dat alle ingrepen die de gemeente vanaf 2020 doet in het fysieke domein ‘klimaatadaptief’ moeten zijn? En dat gemeenten verplicht zijn een klimaat-stresstest uit te voeren voor eind 2020?

In deze halve dag leiden we u langs de verschillende aspecten van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. De belangrijkste opgaven komen hier aan de orde: wateroverlast, hitte, droogte.

Deze middag geeft basaal inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptief handelen in het bebouwd (stedelijk) gebied.

Inhoud en resultaat

 • de klimaatadaptatie-opgave: klimaatverandering in Nederland

 • water in de stad: de opgave, oplossingen en beleidsinstrumenten

 • hitte in de stad: de opgave en oplossingen

 • de Klimaat-Stresstest voor gemeenten, en andere instrumenten

Doelgroep

 • Ambtenaren van gemeenten, betrokken of geïnteresseerd bij klimaatadaptatie

 • Voorkennis van klimaatadaptatie niet nodig


Programma

De klimaatadaptatie-opgave: klimaatverandering in Nederland;

 • wat is klimaat?
 • de 4 knmi-scenario’s voor 2020
 • het wordt warmer, natter, droger
 • de belangrijkste opgaven: wateroverlast, droogte, hitte

Water in de stad: de opgave, oplossingen en beleidsinstrumenten

 • de weg van de regendruppel
 • het huidige rioolsysteem
 • aanpassingen aan het systeem: vasthouden, bergen, vertraagd afvoeren
 • de zorgtaken van de gemeente, dwl, hhs, provincie
 • te regelen in: Waterplan, (v)GRP, grondwaterbeleid, hemelwaterbeleid, hemelwaterverordening, legger, > omgevingswet

Hitte in de stad: de opgave en oplossingen

 • UHI
 • effecten, ook in Nederland
 • wind, vochtigheid, materiaal

De Klimaat-Stresstest voor gemeenten, en andere instrumenten

 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018:
 • verplichtingen voor gemeenten: de gestandaardiseerde stresstest
 • regionale afstemming
 • betrekken van partners
 • klimaatadaptatie in de omgevingswet

Docenten

Michiel Brouwer
Eigenaar, MBDSO Michiel Brouwer Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
 
Michiel werkt sinds 2008 als zelfstandig stedenbouwkundige aan een breed scala van projecten op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, met een focus op klimaatadaptatie. Hij studeerde in 1995 af als stedenbouwkundige in milieutechnologie en stadsvernieuwing en werkte daarna bij adviesbureau BOOM, een pionier op het gebied van milieubewust en duurzaam bouwen. In opdracht van het Deltaprogramma begeleidde hij in 2013 vijf gemeentes bij de Proeftuin Klimaatadaptatie in de Stad, schreef mee aan de website www.ruimtelijkeadaptatie.nl en ontwierp het Handboek Meekoppelen. Hij adviseert diverse gemeentes bij het opstellen van beleid of bij projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.​
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water.


aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe workshop, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl