Workshop

€ 249,-

Omgevingswet en gezondheid


 • Hoe krijgt gezondheid een volwaardige plek in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte krijgen overheidsorganen?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst?

Aanleiding
De Omgevingswet wordt wel de grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke genoemd. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 26 wetten met 4700 artikelen en 120 maatregelen van bestuur gaan op in die ene Omgevingswet met ‘nog maar’ 349 artikelen en vier besluiten.
Gezondheid is als belangrijke maatschappelijke opgave opgenomen in de Omgevingswet. Een belangrijke verandering in vergelijking met de huidige wetgeving is dat overheden meer ruimte krijgen om zelf afwegingen te maken. Daarbij moeten belangen van gezondheid worden afgewogen naast die van bijvoorbeeld economie, bouwen en infrastructuur. Voor veel overheden is dat een lastige puzzel.
De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. De voorbereiding vergt jaren en vraagt van veel overheden ook om een geheel nieuwe manier van werken. Veel overheden zijn dan ook al aan de slag. Breed leeft de wens om gezondheid een volwaardige plek te geven. Er bestaan geen protocollen of richtlijnen hiervoor. De workshop geeft state-of-the-art inzichten.
Inhoud
In de workshop staat de vraag centraal hoe gezondheid een volwaardige plek kan krijgen in de Omgevingswet? Na een inleiding waarin we de wet met zijn instrumenten en de verantwoordelijkheden en taken van verschillende overheden samenvatten, volgt een interactieve workshop waarin de centrale vraag en vele deelvragen die daarmee samenhangen aan de orde komen.
De workshop is interactief. Gedurende de gehele workshop is er ruimte voor vragen en discussie. U krijgt ruim de gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen hoe uw organisatie gezondheid een volwaardige plek kan geven.
Doelgroep
De workshop is uitermate geschikt voor:
 •    Iedereen die zich beleidsmatig bezig houdt met de Omgevingswet, zoals stedenbouwkundigen, planologen, Medewerkers RO, gezondheid, infrastructuur en alle anderen die zich bezighouden met de Omgevingswet
 •    Medewerkers vergunningverlening en handhaving, waaronder juristen bouwen en handhaving
Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, stedenbouwers, architecten en iedereen die de gezondheid met ruimtelijke maatregelen wil bevorderen.

Programma

 • Waarom een Omgevingswet en welke instrumenten bevat het?   
 • Welke plaats heeft gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte voor gezondheid krijgen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen in de Omgevingswet?
 • Hoe kun je gezondheid opnemen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke partijen kunnen een bijdrage leveren aan het geven van een volwaardige plek van gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst op?
 • Hoe kun je ruimtelijke maatregelen die gezondheidswinst opleveren borgen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke ervaringen zijn er landelijk opgedaan met gezondheid in Omgevingsplannen?
 • Wat zijn best practices?
 • Welke stappen kan uw eigen organisatie zetten om gezondheid een volwaardige plek te geven in de gebouwde omgeving?

Docenten

Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
 
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
 
Marieke Dijkema
senior adviseur Milieu en Gezondheid, GGD Amsterdam
 
Marieke is al jarenlang actief in dit veld. Zij is als gezondheidsadviseur betrokken bij verscheidene ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen, en (pilot)implementaties van de Omgevingswet in zowel landelijk als stedelijk gebied. Marieke is namens GGD GHOR Nederland en RIVM een van de penvoerders van de ‘Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren3

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water.
aanmelden

Referenties

Leuke enthousiaste sprekers!.

Duidelijk en concreet.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl