Masterclass

€ 299,-

Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet


 • Voor zowel overheden als bedrijven
 • Inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet
 • Hoe kunnen deze instrumenten in de praktijk uitwerken?
 • Juridisch kader flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • Vanuit de invalshoek van de gebruiker: keuzes verkennen

Inleiding

Met de Omgevingswet wordt beoogd het omgevingsrecht eenvoudiger en beter te maken. Tegelijkertijd is meer flexibiliteit beoogd. Over de wijze waarop deze flexibiliteit in de Omgevingswet vorm zal krijgen, is lange tijd onduidelijkheid geweest; voor de toepassing van flexibiliteit werd verwezen naar de uitvoeringsregelgeving. Met de bekendmaking van de consultatieversies van de AMvB's, in juli 2016, is het onderwerp flexibiliteit nader ingevuld en meer duidelijkheid hierover gekomen.

Inhoud en resultaat

De masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste, theoretische, deel van de masterclass zal worden ingegaan op de wet- en regelgeving over de verschillende flexibiliteitsinstrumenten. Voor burgers en bedrijven zijn dat hoofdzakelijk maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en gelijkwaardigheid. Voor overheden zijn dat hoofdzakelijk omgevingswaarden en instructieregels. Met de bekendmaking van de consultatieversies van de AMvB's, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving, is concreter geworden hoe deze flexibiliteitsinstrumenten kunnen worden toegepast, hetgeen per onderwerp kan verschillen. Ook hebben de flexibiliteitsinstrumenten een belangrijke rol bij het maken van keuzes in het omgevingsplan.
 
In het tweede, praktische, deel van de masterclass, zal worden ingegaan op de werking van de flexibiliteitsinstrumenten en bestuurlijke afwegingsruimte. De Omgevingswet en de AMvB's bieden hiervoor de kaders, in de praktijk zullen met in achtneming van die kaders keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij kunnen lessen worden getrokken uit de bestaande praktijk van onder andere de Crisis- en herstelwet. Aan de hand van een praktijkcasus zullen de mogelijkheden qua keuzes worden verkend, zowel vanuit het perspectief van de overheid als van bedrijven.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor ambtenaren bij overheden, bedrijfsjuristen en advocaten.
 
 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
 •    De flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet – een overzicht
 •    Uitwerking van de flexibiliteitsinstrumenten in de AMvB's
 •    Geleerde lessen over flexibiliteit, o.a. van de Crisis- en herstelwet
 •    Toepassing van flexibiteitsinstrumenten aan de hand van een casus


Docenten

mr. drs. Hugo Doornhof
advocaat/partner, AKD
 
Hugo werkt sinds 2002 als bestuursrechtadvocaat. In 2013 is hij benoemd tot partner bij AKD Amsterdam. Daarvoor was hij verbonden aan Stibbe. Hugo is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht en op overheden georiënteerd burgerlijk recht. Hij adviseert en procedeert over algemeen bestuurs(proces)recht, omgevingsrechtelijke besluiten, claims tegen de overheid en publiek-private samenwerking. Ook is hij betrokken bij handhavend overheidsoptreden tegen bedrijven op grond van omgevingsrechtelijke of arbo-regels.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 299,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water
aanmelden

Referenties

 Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl