Cursus

€ 595,-

Schaarse Vergunningen

11 oktober 2018

Utrecht
 • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
 • In één middag een overzicht van alle ontwikkelingen
 • Praktische tips over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten

Inleiding

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning.
De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De cursus biedt u niet alleen een overzicht van deze ontwikkelingen, maar zal ook praktische tips geven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten.

Inhoud en resultaat

Tot 2016 heeft de jurisprudentie over schaarse vergunningen en subsidies zich geleidelijk ontwikkeld, maar met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Vlaardingen-zaak is het duidelijk: bij het verlenen van een schaarse vergunning moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen. Aan alle potentiële aanvragers moeten gelijke kansen worden geboden. Dit heeft tot gevolg dat er op bestuursorganen een verplichting rust om een verdeelprocedure te organiseren waarin aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden mee te dingen naar die schaarse vergunning.
De Vlaardingen-uitspraak heeft veel ruimere consequenties dan alleen voor speelautomatenhallen. Ook (markt)standplaatsvergunningen, ontheffingen voor zondagsopenstellingen, exploitatievergunningen en evenementenvergunningen kunnen schaars zijn. Ook subsidies met een subsidieplafond zijn schaars.
In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe zo'n verdeelprocedure kan worden vormgegeven: een kwalitatieve toets, loting of toch verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen? En wanneer voldoet zo'n procedure aan de transparantieverplichting?
Naast de uitspraak van de Afdeling speelt kan ook het Unierecht een rol, omdat op de verlening van een schaarse vergunning ook de Dienstenrichtlijn van toepassing kan zijn. Een schaarse verdeelprocedure vertoont overeenkomsten met het aanbestedingsrecht. Deze raakvlakken met het Unierecht en aanbestedingsrecht komen daarom ook in de cursus aan de orde.
Voor het uitoefenen van een activiteit is vaak niet alleen een vergunning nodig, maar ook een omgevingsvergunning en, als de overheid grondeigenaar is, een (huur)overeenkomst. De vraag is dan of in dat geval niet alleen sprake is van een schaarse vergunning, maar ook van een schaarse omgevingsvergunning of schaarse privaatrechtelijke overeenkomst.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ambtenaren, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en advocaten.
Binnen de overheid kunnen zowel juristen, beleidsadviseurs, vergunning- en subsidieverleners als inkopers met schaarse besluiten in aanraking komen.

Programma

 In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
 • Welke eisen worden aan schaarse besluiten gesteld in de wet en de jurisprudentie?
 • Welke Europese eisen worden aan schaarse besluiten gesteld, bijvoorbeeld in de Dienstenrichtlijn?
 • Welke verdeelprocedures kunnen worden georganiseerd en welke aandachtspunten gelden er voor deze procedures?
 • Wanneer is een verdeelprocedure voldoende transparant? Wanneer is een passende mate van openbaarheid verzekerd?
 • Gelden er uitzonderingen op de mededingingsplicht?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor schaarse omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor overheidsovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten?

Docenten

mr. dr. Annemarie Drahmann
advocaat bij Stibbe te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit Leiden.
 
Annemarie is in 2015 gepromoveerd met een dissertatie getiteld "Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten". Als advocaat is Annemarie werkzaam binnen het algemeen bestuursrecht, met als bijzonder specialisme de verdeling van schaarse besluiten. Zij adviseert zowel bedrijven als overheden hierover.
 
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 11 oktober 2018
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. lunch, koffie/thee/water, excl. btw
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl