Incompany cursus


Basis Milieu voor bouwmensen - alleen als incompany


Milieu voor bouwvergunningverleners en –toezichthouders
 • De andere kant leren kennen
 • Integraler kunnen werken: oog- en oorfunctie
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Relaties met bouwen
 • Up to date met de Wabo en doorkijk naar Omgevingswet

Inhoud en resultaat

Integraal werken is het nieuwe credo. De invoering van de Wabo heeft dit proces versterkt en de nieuwe Omgevingswet trekt deze lijn door. Was je als bouwvergunningverlener of bouwinspecteur/handhaver alleen maar bezig met je eigen vakgebied bouwen, nu speel je een bredere rol binnen het omgevingsrecht. Ook al ben je specialist, je krijgt nu geregeld ook met andere aspecten te maken binnen de vergunning, waarbij je moet overleggen met andere specialisten. Om mee te kunnen praten is inzicht nodig in de systematiek van de milieuregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en weten op welke manier je hierin een rol kunt spelen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Bouwvergunningverleners
 • Toezichthouders/handhavers bouwen
 • Technisch/administratief medewerkers bouwen

Zij zijn werkzaam in de bouwkolom bij gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus. Basiskennis over bouwen en de Wabo wordt geacht aanwezig te zijn.

Cursus voor de andere kant: Basis RO en bouwen voor milieumensen, kijk hier voor meer info.

Programma

Opzet cursus
 • Doel en opzet van de cursus
 • Plaats van milieu in ruimtelijke ordenings- en bouwproces
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Vergunningverlening voor inrichtingen (Wm en Wabo)

 • Inhoud Wet milieubeheer
 • Vervlechting Wm en Wabo
 • Aanwijzing inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders (bref’s, richtlijnen, beleidsregels)
 • OBM
 • Milieu-effectrapportage
 • Procedures
 • Nieuwe systematiek in Omgevingswet

Activiteitenbesluit (Wm)

 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Meldingen
 • Ontwikkelingen
 • Toezicht en handhaving
 • Het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving)

Sectorale milieuwetgeving
 • Externe veiligheid (Bevi, plaatsgebonden risico en groepsrisico)
 • Geluid (Wet geluidhinder, doorwerking in ruimtelijke ordening)
 • Luchtkwaliteit (Wet en Besluit luchtkwaliteit, NSL, fijnstof, NER)
 • Bodem (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit)
 • Afvalwater (indirecte lozingen)
 • Overige milieuwet- en regelgeving (afvalstoffen, geur, REACH, energie)
 • Hoe komt de sectoren terug in de Omgevingswet?

Docenten

Edwin Voogd
Adviseur Activiteitenbesluit en Omgevingswet, Infomil
 
Edwin houdt zich bezig met het vertalen van (nieuwe) wetgeving naar de gebruikers zoals gemeeenten, provincies en omgevingsdiensten. Daarvoor was hij werkzaam bij een omgevingsdienst.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties
Uitgebreid, goede inhoud en uitleg

Heel leerzaam en interessant

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl