2-daagse praktijkcursus


Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen - alleen als incompany


kernachtig, helder, eenduidig en correct

 • Opstellen integrale regels volgens gedachtegoed nieuwe stelsel
 • Zowel kennis als wetgevingsvaardigheden
 • Instructieregels, maatwerkregels, regels gebruiksruimte
 • Regels formuleren in Omgevingswet-stijl: kernachtig, helder en eenduidig
 • Praktisch, ook zelf aan de slag

Aanleiding

De Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving zal naar verwachting in 2022 in werking treden. In het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht ligt het primaat bij decentrale regelgeving: het Rijk laat veel onderwerpen over aan gemeenten, waterschappen en provincies. En ook op de regels die het Rijk nog wel stelt kan decentraal vaak maatwerk worden toegepast. Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van het nieuwe stelsel.

Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Kennis over bijvoorbeeld de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de mogelijkheden van maatwerk op algemene rijksregels en de verschillende manieren om gebruiksruimte te verdelen. Vaardigheden in het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen. Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen.

Bentu  meer geïnteresseerd in een stappenplan voor het overzetten van bestaande gemeentelijke verordeningen naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht? Bekijk dan onze cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan.

Inhoud en resultaat

Na deze cursus heeft u de volgende kennis:
overzicht van de nationale producten van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht (incl. het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de samenhang met decentrale regelgeving
 • overzicht van de nationale producten van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht
 • overzicht van de ruimte die decentrale overheden hebben om eigen regels te stellen en de onderwerpen die zij in ieder geval zullen moeten regelen
 • overzicht van de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving op omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen
 • inzicht in de systematiek van flexibiliteit binnen de instructieregels
 • inzicht in de systematiek van maatwerkregels op het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • inzicht in de mogelijkheden om gebruiksruimte via het omgevingsplan te verdelen

Daarnaast oefent u de volgende vaardigheden:
 • regelgeving opstellen volgens de Aanwijzingen voor de regelgeving en de 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever
 • regels formuleren in Omgevingswet-stijl: kernachtig, helder en eenduidig
 • goed digitaliseerbare regels maken

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen van gemeenten, waterschappen en provincies die bezig zijn met de voorbereiding op de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht bij hun organisatie. Daarnaast is de cursus ook interessant voor juristen van adviesbureaus.

Programma

Dag 1
 • introductie in de belangrijkste elementen van de stelselherziening voor decentrale regelgeving
 • nut en noodzaak van decentrale omgevingswaarden
 • instructieregels van het Bkl en flexibiliteit binnen instructieregels
 • beleidskeuzes in het Bal en Bbl: specifieke zorgplichten en maatwerk
 • vormgeving van maatwerkregels op het Bal en Bbl
 • inhoud van de bruidsschat voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening
 • de belangrijkste elementen uit de Aanwijzingen voor de regelgeving
 • de belangrijkste lessen uit 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever
 • inleiding in de huiswerkopdracht: schrijf een paragraaf van een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening

Dag 2
 • feedback op de huiswerkopdracht: belangrijkste leerpunten
 • introductie in de belangrijkste elementen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • inzicht in de gevolgen van de digitale standaarden voor het opstellen van omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen
 • regels digitaliseerbaar / toepasbaar maken
 • ervaringen uit de staalkaarten van VNG / ADSMO
 • inzicht in de mogelijkheden om gebruiksruimte via het omgevingsplan te verdelen

Docenten

Simon Handgraaf
Jurist omgevingsrecht, FLO Legal
 
Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht. Simon heeft van 2012 tot 2020 meegewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht in opdracht van het ministerie van BZK. Hij was onder andere betrokken bij de totstandkoming van het Besluit activiteiten leefomgeving en de bruidsschat voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening. Verder werkte hij mee aan de staalkaarten voor het omgevingsplan van de VNG. Op dit moment werkt Simon met het team van FLO Legal hoofdzakelijk aan de implementatie van de Omgevingswet bij decentrale overheden: het opstellen van omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen en het leveren van de toepasbare regels voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 
Maarten Engelberts
Planoloog en jurist omgevingsrecht en eigenaar van Juriplan Advies.
 
Maarten heeft van 2012 tot en met 2017 bij het Ministerie van I&M/BZK gewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht. Hij was daar onder meer verantwoordelijk voor het omgevingsplan, kostenverhaal, onderzoekslasten en digitalisering. Daarvoor heeft hij als planjurist bij gemeenten gewerkt. Maarten werkt nu onder meer op interim basis bij de Verenging Nederlandse Gemeenten (team Invoering Omgevingswet) en het Havenbedrijf Rotterdam (opstellen omgevingsplan Maasvlakte 2).
 
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.

Aanmelden

Referenties
Goede cursus, heel nuttig, zouden veel mensen moeten volgen.

Praktische cursus, deskundige docente en goede interactie.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl