Workshops

€ 249,-

Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen


 • Communicatieproces inrichten met omgeving
 • De rol van de gemeente bij burgerparticipatie
 • Waar is een initiatiefnemer verantwoordelijk voor
 • Live case
Onder de Omgevingswet wordt burgerparticipatie verplicht voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij wet is vastgelegd dat de wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden moet worden aangetoond in de vergunningsaanvraag. Hierbij moet ook gemotiveerd worden hoe de belangen tegen elkaar zijn afgewogen, wie precies betrokken zijn en waarom en wat de concrete uitkomsten van het participatietraject zijn. De wijze waarop participatie plaatsvindt wordt niet gedicteerd: vanuit de Rijksoverheid is participatie vormvrij. Van provincies en gemeenten wordt wel verwacht dat zij nadere regels opstellen.

Aanleiding


Wat in ieder geval duidelijk is, is dat participatieniveau opschuift: van informeren naar raadplegen van direct belanghebbenden. Het belangrijkste uitgangspunt hiervan is dat er kwalitatief betere plannen ontstaan met breed draagvlak in de omgeving. Op papier lijkt dit een logische redenering, die grotendeels ook zeker klopt. De keerzijde is echter dat het afwegen van belangen in de praktijk erg lastig is omdat sommige belangen nu eenmaal in beginsel al tegenstrijdig zijn. Een simpel én actueel voorbeeld: er is een groot tekort aan woningen en aan nieuwbouwlocaties, dus bouwen in het groen lijkt de enige optie, terwijl we anderzijds ook veel waarde hechten aan het behoud van groen. Ook kan het voorkomen dat bij specifieke plannen vroegtijdige participatie helemaal niet gewenst is. Denk aan ingrijpende wijzigingen waar onteigeningsprocedures onderdeel uitmaken van de plannen.

Met de invoering van de Omgevingswet veranderd ook het politieke speelveld: het College van B&W is in veel meer gevallen het bevoegd gezag en dit betekent dat de rol van de gemeenteraad wijzigt. De gemeenteraad zal, na vaststelling van het Omgevingsplan, in de meeste gevallen vooral een adviserende functie krijgen en aan de voorkant van de planvorming betrokken raken bij de belangenafwegingen die gemaakt moeten worden. Voor initiatiefnemers betekent dit dat ook de gemeenteraad een belangrijke stakeholder is in het participatieproces. Er zal dus ook een politieke belangenafweging moeten plaatsvinden.

Programma

In de workshop 'De Omgevingswet: participatie als vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen' wordt nader ingegaan op deze wijzigingen en gaan we, samen met de deelnemers, op zoek naar handvatten en werkwijzen die straks het verschil kunnen maken.
Hoe richt je het communicatieproces met de omgeving in en hoe zorg je dat je in een vroeg stadium weet wat er speelt.

Welke rol zou de gemeente straks moeten vervullen en waar is de initiatiefnemer precies verantwoordelijk voor?

Aan de hand van een live case gaan we aan de slag met het maken van belangenafwegingen, vanuit het perspectief van verschillende stakeholders. De workshop duurt ongeveer 3 uur en vindt van 13.30 tot 16.30 uur plaats in Utrecht

Het programma ziet er als volgt uit:
 • 13.30 tot 13.45 uur: welkom en ontvangst
 • 13.45 tot 14.00 uur: Inleiding: de basis van participatie
 • 14.00 - 14.30 uur: Vormen van participatieprocessen / praktijkvoorbeelden: 
 • 14.30 - 14.45 uur: Pauze: 
 • 14.45 - 15.45 uur: Behandeling live-case(s)*
 • 15.45 - 16.30 uur: Discussie en vragen


*De live-case
Heb je zelf een lastig vraagstuk en zou je dit graag behandeld willen zien tijdens de live-case? Stuur dan voor 10 mei jouw vraagstuk toe aan sophie@berghauserpont.nl met een toelichting van het vraagstuk. We kiezen een of twee live-cases uit, die tijdens de workshop behandeld worden. Indien gewenst wordt de case geanonimiseerd. We nemen tijdig contact met je op om de case inhoudelijk voor te bespreken.

Docenten

Jasper Benus
Specialist in alliantie- en omgevingscommunicatie.
 
De workshop wordt gegeven door Jasper Benus van Dietz Strategie & Communicatie. Dietz Strategie & Communicatie is ruim 12 jaar actief op het gebied van strategische communicatie bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • De genoemde prijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water
aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe workshop, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl