Opleiding

€ 249,-

VTH en landelijke handhavingsstrategie - alleen als incompany


 • De impact van de Wet en Verordening VTH
 • Toetsing en toepassing van de landelijke handhavingsstrategie
 • Bespreken van praktijksituaties
 • Tijdens deze middag maken we een eerste aanzet voor uw eigen handhavingsstrategie
In deze workshop maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Deze wet is op 14 april 2016 vastgesteld. Voor veel gemeenten aanleiding om hun regierol op omgevingsdiensten te herijken, het handhavingsbeleid te actualiseren en vergunningenbeleid op te stellen. Met het actualiseren wordt ook de landelijke handhavingsstrategie in positie gebracht. Aanvankelijk was er een directe wettelijke implementatieplicht, nu vloeit die voort uit de wettelijk verankerde kwaliteitscriteria.

Inleiding

De Wet VTH is vastgesteld. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn nu wettelijk verankerd. Het is aan de bevoegde gezagen deze criteria onder te brengen in een verordening. De landelijke kwaliteitseisen hebben (eindelijk) een formele status.

Kwaliteit
Kwaliteit kent z’n prijs. Welk kwaliteitsniveau streeft u na bij de omgevingsdienst, waarvan u opdrachtgever en eigenaar bent? Welke kwaliteit borgt u in uw eigen organisatie voor de eventuele achterblijvende taken? Blijft u die in eigen beheer uitvoeren of zoekt u samenwerking bij gemeenten in de regio? Of brengt u de taken alsnog onder bij uw omgevingsdienst. Hoe robuust maakt u de organisatie(s)? Of kiest u bewust voor een ander kwaliteitsniveau met gebruikmaking van de mogelijkheid van “comply or explain”?

Daarnaast: nieuwe inzichten met betrekking tot (integrale) handhaving

De kwaliteitscriteria 2.1 gaan uit van een landelijk dekkend beeld bij toezicht en handhaving. Daaruit vloeide de landelijke handhavingsstrategie (LHS) voort. Na implementatie van de LHS in uw handhavingsbeleid vinden de in te zetten straf- en bestuursrechtelijke interventies plaats aan de hand van een landelijk dekkende methodische aanpak van toezicht en handhaving. Met de komst van de Wet (en Verordening) VTH zullen veel overheden besluiten de sanctiestrategie te implementeren in het handhavingsbeleid, danwel dit beleid te herzien.

Nieuwe manier van werken

LHS en VTH vergen een andere manier van het opbouwen van handhavingsbeleid en nog meer een andere kijk op toezicht en handhaving. Nu ook met het oog op verdere professionalisering van het VTH-proces en een kwaliteitsverbetering, zowel voor organisaties als voor het personeel. Het heeft direct invloed op de manier van controleren en het trekken van conclusies met betrekking tot de aanpak van een geconstateerde overtreding.

Doel workshop

Wij leggen gezamenlijk eerst een basis voor ordening van de organisatie op basis van de Wet- en Verordening VTH. Daarin betrekken wij ook de verplichting tot het vaststellen van vergunningenbeleid. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheid de VTH-criteria te laten gelden voor een Omgevingsdienst, maar ook voor de achterblijvende “eigen” taken. Wij nemen u vervolgens op basis van praktijksituaties mee in de wereld van toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht.

Daarbij laten wij u kennis maken met de landelijke handhavingsstrategie. Het kan voor u de basis worden van een nieuw handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma en gewijzigd inzicht met betrekking tot het werk van toezichthouders en het onderbrengen van omgevingstaken in uw organisatie of in een “verbonden partij”, zoals een Omgevingsdienst.

De landelijke handhavingssstrategie vormt een belangrijk onderdeel van het programmatisch handhaven, waarvan de wettelijke basis in de Wet VTH / Wabo is opgenomen. De strategie vormt de tweede schakel in de Big Eight en is van belang voor eigen VTH taken van overheden en vormt een belangrijk onderdeel in goed opdrachtgeverschap aan de omgevingsdiensten.

Programma

 • Tijdens het eerste deel van de workshop gaan wij met elkaar in gesprek over de impact van de Wet- en Verordening VTH, over de keuze tussen het behoud van of uitplaatsing van taken, de regievoering op een omgevingsdienst en het bepalen van een kwaliteitsniveau.
 • In het tweede deel gaan wij volledig praktijkgericht aan de slag met de toetsing en toepassing van de landelijke handhavingsstrategie. Dat doen wij op basis van praktijksituaties, waarbij u zelf kiest voor een passende sanctie op basis van de LHS.
 • Wij nemen u mee in de nieuwe handhavingswereld, met als resultaat een eerste aanzet voor uw eigen handhavingsstrategie. Een korte tijdsinvestering tegen lage kosten met – naar wij verwachten – veel effect voor u en uw organisatie!

Docenten

Jan Boer
Advies en trainingen in het omgevingsrecht bij Adviesbureau Verschoor
 
Jan is docent Bouw- en RO regelgeving, Wabo en bestuursrecht. Hij is werkzaam bij gemeente IJsselstein, met veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij gemeenten.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Voor deze workshop zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl