Incompany cursus


Mantelzorg en vergunningvrij bouwen - alleen als incompany


 • In deze middag workshop alle nieuwe regels en de uitvoering in de praktijk
 • Waarom vergunningvrij bouwen?
 • Regels voor vergunningvrij bouwen
 • Mogelijkheden voor mantelzorg

Aanleiding

Per 1 november 2014 is het mogelijk om (nieuwe of bestaande) bijbehorende bouwwerken te gebruiken voor de huisvesting van mantelzorg. Er moet wel een noodzaak aanwezig zijn voor de zorg. Die kan met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur worden aangetoond. Dat zijn de regels. Maar hoe werkt dit uit in de praktijk?

Er is in ieder geval geen preventieve toets of indicatiestelling. Het komt dus pas aan de orde bij toezicht en handhaving. Dan komen er direct een paar vragen op:
 • Wat te doen na overlijden van de zorgvrager? Afbreken? Zelfstandige woning? Of een andere zorgvrager gaan huisvesten?
 • Illegale verhuur is dan een voor de hand liggende optie. Hoe kun je dit gaan controleren?
 • Hoe moet ik vanuit de BAG omgaan met mantelzorg? En moet ik een huisnummer toekennen aan de ‘mantelzorgwoning’?
 • Vaak blijkt de mantelzorgwoning niet aan de eisen te voldoen, dan dus wel vergunningplichtig. Hoe kun je dit goed en tijdig monitoren?
 • Zou je vanuit de ruimtelijke ordening niet beleid moeten opstellen voor mantelzorgwoningen?
 • Hoe zit het met de brandveiligheid en andere bouwkundige eisen als er geen toets is?
 • Is er afstemming nodig met de medewerkers van welzijn (Wmo) en zorg? Maar niet alle zorgvragers zijn daar bekend, dus wat dan?
 • Hoe ga je die afstemming in de praktijk regelen? Handhavers zitten steeds vaker op afstand bij de omgevingsdiensten.
Inmiddels is de regeling nu al meer dan een half jaar van kracht en hebben we ook de eerste ervaringen hiermee. Die delen we hier graag.

Inhoud en resultaat

In deze workshop worden allereerst de nieuwe regels uitgelegd en in context gezet. Daarna wordt door gegaan naar de uitvoering in de praktijk. Dan komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:
 • Toezicht en handhaving
 • Beëindiging situatie mantelzorg
 • Beleid ruimtelijke ordening
 • BAG en mantelzorg: huisnummer
 • Bouwkundige eisen
 • Relatie met zorg en welzijn
 • Afstemming intern bij gemeente
 • Etc.
De workshop is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases in brengen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:
 • Vergunningverleners bouwen (Wabo) / bouwplantoetsers / casemanagers
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen 
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening
 • Juristen ruimtelijke ordening en handhaving
Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast is de workshop interessant voor beleidsmedewerkers welzijn/zorg bij gemeenten, adviesbureaus, bouwbedrijven, architecten en advocatuur.

Programma

Waarom vergunningvrij mantelzorg

 • Zorg verlenen of krijgen van persoon die ‘inwoont’ buiten je woning
 • Motie Pieper c.s. uit 2010
 • Wonen toegestaan indien mantelzorg
 • Mantelzorg in bijbehorende bouwwerken

Regels voor vergunningvrij bouwen

 • Achtererfgebied
 • Bebouwingsgebied
 • Hoeveel m² bijbehorend bouwwerk?

Mogelijkheden voor mantelzorg

 • In bestaande woning
 • Met meerdere huishoudens in één woning
 • In bestaand bijbehorend bouwwerk
 • Geen beperkingen qua omvang gegeven
 • Nieuw bijbehorend bouwwerk
 • Buiten de bebouwde kom?
 • Waaraan moet ‘mantelzorgwoning’ voldoen?

Wat is mantelzorg?

 • Ieder z’n eigen definitie
 • Van belang voor BWT- en RO-medewerkers
 • Verklaring huisarts
 • Rol Wmo

De woning in de praktijk

 • Grote variëteit in maten en vormen
 • Diverse financieringsconstructies
 • Enkele voorbeelden

Huisvesting mantelzorg

 • Beëindiging van gebruik, en dan?
 • Gebruik bestaand bouwwerk
 • Gebruik nieuw gebouwd bouwwerk
 • Voorzieningen in het bijgebouw
 • Vervalt de mantelzorg?

Mantelzorg en de BAG

 • Aanname: mantelzorg = verblijfsobject
 • Gevolgen?
 • Definitie artikel 1, Wet BAG
 • Niet iedere mantelzorg is verblijfseenheid
 • Standpunt BAG
 • Criteria verblijfsobject

Docenten

Hajé van Egmond
zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Op aanvraag

aanmelden

Referenties
Voor deze workshop zijn nog geen referenties beschikbaar


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl