Praktijkdag

€ 595,-

Generieke ontheffing Wet natuurbescherming

19 november 2020

Utrecht
Een oplossing op gemeentelijke schaal of op gebiedsniveau?
 • Alle ins en outs over de generieke ontheffing
 • Gericht op gemeentelijke praktijk
 • Ecologische en juridische aspecten
 • Mogelijke aanpak
 • Praktische opzet, docenten met praktijkervaring!

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Aanleiding

Het verwijderen van een houtopstand, of de sloop van een bedrijfsgebouw. Maar er zitten verblijfplaatsen van vleermuizen: wat dan? Rekening houden met beschermde soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen is een wettelijke verplichting. Als een verblijfplaats van een soort als een huismus, of een vleermuis moet worden beschadigd of vernield, dan moet een ontheffing worden aangevraagd. Dat is een tijdrovend proces.

In de praktijk is gezocht naar een oplossing, waarbij niet voor ieder specifieke overtreding van een verbodsbepaling een afzonderlijk toestemmingsbesluit moet volgen. De zogenaamde generieke ontheffing lijkt een goede en praktische oplossing om zowel ontwikkelingen mogelijk te maken en een impuls te geven aan de biodiversiteit. Kan de gemeente een oplossing bieden en ontwikkelingen faciliteren door een ‘generieke ontheffing’ aan te vragen?

Een generieke of gebiedsontheffing is een koepelontheffing, waaraan voorwaarden zijn gekoppeld. Die voorwaarden moeten zorgen voor blijvende goede staat van instandhouding van in het wild levende soorten. Een gebiedsaanpak kan belangrijke ecologische winst opleveren in vergelijking met een reguliere ontheffing verleend voor één enkele project. Een generieke ontheffing wordt verleend aan een openbaar lichaam, zoals een gemeente. Voor ontwikkelaars levert een gebiedsontheffing tijd- en geldbesparing en meer procedurele zekerheid op omdat geen ontheffing nodig is op projectniveau.

Inhoud en resultaat

Op deze praktijkdag wordt stilgestaan bij de ecologische en juridische aspecten van de ‘generieke ontheffing’. Er wordt een mogelijke aanpak van een ontwikkeling geschetst, waarbij wordt toegelicht op welk niveau en op welke wijze ecologisch onderzoek moet plaatsvinden. Ook wordt ingegaan op de juridische grenzen die moeten worden bewaakt, alsmede op handhaving en monitoring van de ontwikkelingen. Het proces om te komen tot een werkbare ontheffing wordt geschetst en toegelicht.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor met name beleidsmedewerkers, adviseurs, juristen en ecologen bij gemeenten die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten en de generieke ontheffing. Daarnaast is de cursus interessant voor provincies, rijk, natuurorganisaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en (ecologische) adviesbureaus.

Programma

 • Instrument generieke ontheffing
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Soortenonderzoek, protocollen en monitoring
 • Juridische vormgeving besluit
 • Flexibiliteit inbouwen
 • Proces van aanvragen, samenwerking met bevoegd gezag
 • Handhaving
 • Samenhang met gebiedsbescherming en actieve soortenbescherming
 • Samenhang ruimtelijk instrumentarium en Omgevingswet

Docenten

Theo Portegijs
Zelfstandig adviseur
 
Theo is naast zijn adviseurswerk, werkzaam bij de gemeente Rheden. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met de uitvoering van zowel de Natuurbeschermingswet als de Flora- en faunawet.
 
mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 19 november 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 100,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.