Leergang

€ 0,-

Klimaatadaptatie - alleen als incompany


 • 4-daagse praktijkgerichte leergang op locatie
 • Alleen te volgen als Incompany 
 •  Klimaatadaptatie: begrippen, achtergrond en analyse
 • Regenwateroverlast, overstromingsrisico, hitte en droogte
 • Maatregelen en integrale aanpak
 • Excursies naar projecten in de praktijkOndersteund door digitale leergang en kennisbank
 • “Het leertraject Klimaatadaptatie heeft onze gemeente hele grote stappen laten zetten op het gebied van klimaatadaptatie. Het samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines had daarbij zeker een grote meerwaarde. De docenten hadden niet alleen veel vakkennis maar ook enorm veel praktijkervaring waardoor zowel de lessen als de excursies zeer inspirerend waren”.
  Jan Jansen, sr. Planoloog, Gemeente Amsterdam

Inleiding

Het wetenschappelijk bewijs is ondubbelzinnig: klimaatverandering is een bedreiging voor het menselijk welzijn en de gezondheid van onze planeet. De kans op hittestress, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt snel toe. Aan gemeenten de taak om klimaatadaptatie een effectieve plek in het beleid te geven en zo de gevolgen van klimaatverandering voor de gemeente te beperken.  

Inhoud en resultaat

Tijdens deze leergang gaan de deelnemers met collega’s uit verschillende afdelingen en disciplines van de gemeente het klimaatadaptatie vraagstuk bekijken. Onder begeleiding van docenten Floris Boogaard of Cees-Anton van den Dool, beiden expert op het gebied van klimaatadaptatie, komen de deelnemers gezamenlijk tot een multifunctionele, groenblauwe aanpak voor klimaatadaptatie voor hun gemeente.

Doelgroep

 Gemeenten die actief aan de slag willen gaan met klimaatadaptatie.

Programma

Dag 1: Klimaatadaptatie: begrippen, achtergrond en analyse

Inzicht in klimaatverandering en beleid

 • Introductie programma en uitleg
 • Wat is klimaatverandering en wat zijn de gevolgen?
 • Beleid klimaatadaptatie

Analyse en risicokaarten

 • Hoe kun je klimaatverandering analyseren?
 • Uitleg stresstesten
 • Risicokaart toelichten
 • Maatlat klimaatadaptatie

Ambities formuleren en beleid implementeren

 • Ambities formuleren
 • Beleid en richtlijnen

Uitleg groepsopdracht

 • Toelichting groepsopdracht, projectgebied en excursies
 • Indeling groepjes
 • Uitleg startpunt excursie van de dag

Excursie 1: Door een klimaatadaptieve bril kijken

In jouw projectgroep ga je een bepaald gebied in. Het doel is om te leren kijken naar de huidige situatie en wat voor rol klimaatadaptie hierin speelt. Na afloop ben je beter in staat om jouw eigen projectgebied te beoordelen en te onderzoeken wat daar aan klimaatadaptie gedaan kan worden.
Groepsopdracht 1
Wat kun je op basis van wat je in de ochtend en tijdens de excursie hebt gehoord en gezien nu al zien qua klimaatproblematiek in de caselocatie?

Dag 2: Thema’s regenwateroverlast, overstromingsrisico, hitte en droogte

Wrap up en openstaande vragen

Wat is regenwateroverlast en overstromingsrisico?

 • Uitleg van de effecten regenwateroverlast en de te nemen stappen
 • Integraal denken
 • (Inter)nationale inspirerende voorbeelden
 • Oplossingen en aandachtspunten beheer en onderhoud
 • Stakeholders
 • Praktische toepassing stresstesten

Hitte & Droogte 

 • Relevantie, doelen en eisen, ontwerpopgave op hoofdlijnen
 • Per thema een korte uitleg van de mogelijke ambities
 • Welk beleid en richtlijnen zijn er al?
 • Circulaire gedachtevorming en de effecten op de lange termijn (mitigatie)
 • Kosten en baten van duurzame innovatie / total cost of ownership
 • Stakeholders
 • Inter/nationale inspirerende voorbeelden
 • Oplossingen en aandachtspunten beheer en onderhoud

Excursie 2: Wateroverlast en overstromingsrisico

We bezoeken een locatie waar een oplossing voor wateroverlast is gevonden. Wat weten we van de omgeving waar dit is geïmplementeerd? Wat weten we van het effect, welke alternatieven waren er?

Werken aan groepsopdracht 2

 • Wat zijn de kwetsbaarheden in het projectgebied? Inventariseer dit aan de hand van de verschillende middelen (klimaateffectatlas, maatlat, dashboard, etc.)
 • Geef een doorkijkje naar mogelijke maatregelen

Dag 3: Maatregelen en integrale aanpak

Maatregelen en ontwerp voor integraal klimaatadaptief ontwerp

 • Type maatregelen
 • Inzicht in werking maatregelen
 • Ontwerp en dimensionering van maatregelen
 • Inspireren en concretiseren – water stopt niet bij grenzen

Integrale aanpak (met Klimaattoets)

 • Hoe bereik je iedereen binnen de gemeente?
 • Klimaatadaptatie in het omgevingsplan
 • Samenwerking met de waternetten
 • Stakeholders

Excursie 3: Fietstocht op zoek naar droogte/hitte met hittesensoren

Dit vindt plaats door middel van een fietstocht langs verschillende plekken. Je krijgt uitleg over gevoelstemperatuur versus ‘echte’ temperatuur. Wat is de invloed van schaduw? En wat is het hitte-eilandeffect?

Groepsopdracht 3

 • Gebruik de klimaattoets
 • Bepalen of de gevonden maatregelen integraal in te passen zijn.
 • Visualiseren, hoe ziet dit eruit in een gekozen straat/plein in het projectgebied.
 • Wat zijn de kosten en baten?
 • Welke stakeholders?


Dag 4 (middag): Presentatie groepsopdrachten

 • Elke groep presenteert 10/15 minuten

Reflectie vanuit groep en cursusleider

 • Lessons learned
 • Gezamenlijke discussie
 • Welke vervolgstappen kun je nu nemen?
 • Verkiezing beste presentatie

Docenten

Floris Boogaard
Consultant en onderzoeker
Floris is gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘regenwaterkwaliteit en internationale klimaatadaptatie’. Hij is momenteel consultant bij Deltares, onderzoeker bij het Global Center on Adaptation en lector Ruimtelijke Transformaties - Water bij het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Onderzoeksfocus: (inter)nationale klimaatadaptatie in de praktijk, mappen en monitoren van watersystemen en klimaatactie. Deltares - Enabling Delta Life Deltares is an independent knowledge institute for applied research in the field of water and subsurface with five areas of expertise.
Cees-Anton van den Dool
Strategisch adviseur bij Nelen en Schuurmans
Cees-Anton van den Dool werkt als strategisch adviseur aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Hij helpt vooral gemeenten, waterschappen en bouwers om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering en heeft als een van de eersten eisen geformuleerd voor klimaatadaptief bouwen in Nederland. Een belangrijk uitgangspunt van zijn benadering is dat de meeste mensen wel een betere toekomst willen, maar dat onduidelijkheid en wantrouwen een goed resultaat vaak in de weg staan.  
 

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 21 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2121

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 0,-
 •  Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties

“Het leertraject Klimaatadaptatie heeft onze gemeente hele grote stappen laten zetten op het gebied van klimaatadaptatie. Het samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines had daarbij zeker een grote meerwaarde. De docenten hadden niet alleen veel vakkennis maar ook enorm veel praktijkervaring waardoor zowel de lessen als de excursies zeer inspirerend waren”.
Jan Jansen, sr. Planoloog, Gemeente Amsterdam
 

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl