3-daagse training

€ 1.795,-

Vitaal platteland: gebiedsgericht aan de slag

1, 3, 15 oktober 2024

Utrecht
 • Wat is een vitaal platteland en hoe bereik je dit?
 • Gericht op de gebiedsgerichte aanpak van ruimtelijke opgaven op het platteland
 • Gericht op alle actoren in het landelijk gebied, van belangenorganisaties tot ontwikkelende partijen en gemeenten.
 • Inzicht in de diverse thema’s en de complexe problematiek van het landelijk gebied
 • Inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet die hierbij kunnen helpen.
 • Praktisch aan de slag met je eigen casus en eigen ontwikkeldoelen

Inleiding

Er spelen veel ruimtelijke uitdagingen en beleidsopgaven in het landelijk gebied, zoals de transitie van de agrarische sector, versterking van de biodiversiteit, problematiek van bodem en water, landschapsherstel, klimaatadaptatie, de recreatieve ruimtevraag, en de stikstofproblematiek. 

Bij al deze opgaven spelen uiteenlopende belangen en verschillende organisaties een rol.  Wil je met de opgaven in het landelijk gebied aan de slag? Dan is een integrale aanpak, met betrokkenheid van stakeholders en aandacht voor de impact op de langere termijn nodig.

De rijksoverheid is het daarmee eens. Zij maakte veel geld vrij voor een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak en stelde het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op. Dat NPLG werken provincies uit in eigen programma’s landelijk gebied. Bij die uitwerking zijn ook andere actoren betrokken, zoals gemeenten, waterschappen en recreatieschappen. De aanpak vindt gebiedsgericht plaats en veelal op lokaal of regionaal niveau. 
Hoe pak je dat aan?

 In het verleden werd het gebiedsgericht werken geleid door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Na de ontbinding van DLG is de kennis en ervaring daarvan versnipperd of verloren geraakt. 

Er is nu behoefte aan een hernieuwde integrale aanpak, waarbij samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en stakeholders centraal staat. Deze training leidt je hiervoor op.

Inhoud en resultaat

Het doel van de training is: 

 • inspireren en ondersteunen bij de vitalisering van het platteland met de mogelijkheden van gebiedsgericht, interdisciplinair werken; 
 • breder en integraler leren kijken naar de verschillende belangen en doelstellingen van betrokkenen;
 • Effectief inzetten van nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.

Alle deelnemers formuleren voor aanvang van de cursus drie persoonlijke leerdoelen op basis waarvan ze een persoonlijk ontwikkelprogramma kunnen doorlopen. Zo neem je als deelnemer meteen de regie over je eigen leerontwikkeling.

Doelgroep

De training is bestemd voor projectleiders RO, ruimtelijk ontwerpers, beleidsmakers, ontwikkelaars, natuur- en milieuorganisaties, adviseurs en andere partijen die betrokken zijn bij ontwikkelingen in het landelijk gebied. Zij werken o.a. bij gemeenten, provincies, adviesbureaus, gebiedsontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties.

Het is bij deze cursus interessant om met collega’s van verschillende afdelingen samen te werken. De tweede deelnemer van de organisatie krijgt daarom 20% korting (gebruikelijk bij de derde deelnemer, nu dus direct bij de tweede).  

Programma

 • Dag 1: Opgaven, ruimtelijke vragen, doel voor gebiedsontwikkeling
 • Dag 2: Mogelijke instrumenten onder Omgevingswet
 • Dag 3: Proces, koppelkansen, gebiedsgerichte aanpak

In de ochtenden ligt het accent op theoretische kennisdeling en presentaties. De middag starten we met een voorbeeld uit de praktijk. Verder gaan we in de middagen aan de slag met een praktische opdracht die we gedurende de trainingsdagen steeds verder uitwerken.

Dag 1

Ochtend

 • Bespreking van ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied, met duurzaamheid als centraal thema.
 • Een eerste verkenning van de kansen en belemmeringen voor gebiedsgericht werken.
 • Analyse van ontwerpopgaven en beleidskaders, inclusief onderwerpen zoals transitie van de agrarische sector, versterking van de biodiversiteit, problematiek van bodem en water,  landschapsherstel, klimaatadaptatie, de recreatieve ruimtevraag, circulariteit en de woningbouwopgave.
 • Verkennen wat ‘bodem en water sturend’ betekent.

Middag

Praktijkvoorbeeld: het middagprogramma begint met een voorbeeld uit de praktijk. In een gemeente is een verkenning gemaakt naar nieuwe locaties voor woningbouw. Daarin is een brede analyse van de opgaven in het gebied. De aanpak en uitkomsten lichten we toe.

De cursisten gaan vervolgens aan de slag met een concrete casus, aangereikt door de docenten. Hierbij brengen de deelnemers de ruimtelijke opgaves binnen de casus in beeld. Vervolgens maken we een verdiepende analyse om de ruimtelijke vragen helder te krijgen en bepalen we het doel waar we naartoe willen werken. Ook is er ruimte om vraagstukken vanuit de eigen werkpraktijk in te brengen en te bespreken.

Dag 2

Ochtend

 • Verkenning van de mogelijkheden in de Omgevingswet voor het maken van gebiedsgerichte keuzes en het creëren van synergie. Op welke manier kunnen we de instrumenten van de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie en het programma, gericht inzetten?
 • Praktische handvatten en casestudies om duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen en de mogelijkheden van de Omgevingswet te benutten. Hierbij gebruiken we o.a. de gebiedsontwikkeling Oostpolder nabij de Eemshaven en het programma ruimtelijke kwaliteit in Voorst. 
 • Verkennen van geschikte ontwerptools voor grote ruimtelijke opgaves.

Middag

Praktijkvoorbeeld: het middagprogramma beginnen we weer met een voorbeeld uit de praktijk. De gemeente Oldebroek heeft een Programma Vitaal Platteland Oldebroek opgesteld. Dit om overzicht te krijgen in de veelheid aan opgaven, die over het buitengebied is uitgerold (zie www.programmavpo.nl). De gemeente heeft inmiddels pilots doorlopen voor locaties van herontwikkeling van voormalige agrarische erven. Tijdens deze middag bespreken we de ervaringen van de gemeente Oldebroek. 

Vervolgens werken we verder aan de casus uit dag 1. We brengen samen in beeld wat de Omgevingswet aan mogelijkheden biedt en wat de beste aanpak is voor de casus.  

Dag 3

Ochtend

De derde dag gaan we aan de slag met de vraag welke tools we inzetten om gebiedsgericht te werken. Wat betekent interdisciplinair werken hierin, hoe betrekken we alle stakeholders en hoe hebben we oog voor koppelkansen? Wat is er nodig om deze koppelkansen vervolgens uit te werken, zowel gebiedsspecifiek als gebiedsoverstijgend?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld kijken we naar de potenties hiervan en de meerwaarde van een gebiedsgerichte aanpak.

Middag

We ronden de casus af. Dit mondt uit in een voorstel voor een gebiedsgerichte aanpak voor de opgave. In het voorstel benoemt de deelnemer de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, welke koppelkansen er liggen en welke tools we beschikbaar hebben voor de aanpak. 

Afsluiting 

Het laatste deel van de cursus biedt ruimte voor interactie en reflectie. De deelnemers delen hun inzichten met elkaar en we formuleren concrete actiepunten voor de toekomst.

Docenten

Henk Veldhuis
senior adviseur BügelHajema
Henk heeft een brede ervaring met ruimtelijke projecten in het landelijk gebied. Dat loopt van bestemmingsplannen, visies, planMER’s, omgevingsplannen, omgevingsvisies en programma’s. Daarbij hoort ook de ervaring met het begeleiding van de processen om deze producten tot stand te brengen. Recent maakte hij voor de gemeente Oldebroek het Programma Vitaal Platteland Oldebroek. Bekijk LinkedIn profiel
Gabriëlle Bartelse
senior landschapsarchitect BügelHajema en docent landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit.
Gabriëlle heeft een brede ervaring in gebiedsgerichte projecten en ruimtelijke opgaven. Haar werk is door de schalen heen van visie tot straatklinker. Daarnaast heeft ze een brede ervaring op het gebied van cultuurhistorische projecten, groenstructuurplannen en beplantingsplannen.   Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs 
 • Relevant aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT | Omgeving tot een maand na de cursus.

Voor deze cursus worden 14 NRVT-punten toegekend

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 1, 3, 15 oktober 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie, thee en lunch
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103