4-daagse cursus

€ 1.995,-

Basiscursus Grondbeleid


 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Aanvullingswet grondeigendom
 • Compleet instrumentarium door vakspecialisten
 • Actualiteiten: organisch ontwikkelen, duurzaamheid, participatie, volkshuisvesting
 • Grondexploitatie, planeconomie, btw en overdrachtsbelasting


   

Inleiding

Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. Door middel van het grondbeleid proberen gemeenten dat grond­gebruik te sturen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de gemeente en andere partijen voldoende mogelijkheden zien om het gewenste eindresultaat te realiseren?

Inhoud

De overheid, maar ook particulieren, maken plannen voor het gebruik van beschikbare grond. De overheid kan dit doen door actief in te grijpen, het aan anderen over te laten en allerlei varianten daar tussenin. De overheid kan bij het grondbeleid verschillende instrumenten inzetten om het grondgebruik te sturen. De Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in dit instrumentarium. Ook worden in de cursus de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid behandeld.

Tijdens de Basiscursus Grondbeleid bieden ervaren en deskundige docenten handreikingen voor een effectief grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de hoofdlijnen en actualiteiten van het gemeentelijk grondbeleid. Daarna worden alle relevante deelonderwerpen behandeld door verschillende vakspecialisten. Denk hierbij aan onderwerpen als gronduitgifte, kostenverhaal, contracteren, aanbesteden en staatssteun. Ook alle actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, organisch ontwikkelen en participatie, maar ook volkshuisvestelijke doelen en btw/overdrachtsbelasting komen aan bod.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw, planeconomen, projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties die nog niet zo lang in dienst zijn, of die zijdelings te maken hebben met grondbeleid. De cursus is ook geschikt voor advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs.

 

 

Programma


Dag 1 - Ambities, plannen en mogelijkheden

09.00  Ontvangst met koffie / thee

09.30  Inventarisatie vragen en verwachtingen
Docent: Ines Keetell-Homringhausen

09.40  Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid

 • Grondpolitiek
 • Grondbeleid
 • Beleidsvormen
 • Instrumentarium
 • Grondbedrijfscyclus

Docent: Ines Keetell-Homringhausen

10.30  Omgevingswet kerninstrumenten

 •  Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • Opa
 • Bopa

Docent: Ines Keetell-Homringhausen

12.00  Lunch

13.00  Vervolg Omgevingswet kerninstrumenten
Docent: Ines Keetell-Homringhausen

14.30  Grondexploitatie en grondprijsberekening

 •  Basisbeginselen en begrippen planeconomie en grondexploitatie
 • Rekenmodellen
 • Kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, economische uitvoerbaarheid
 • Casuïstiek

Docent: Harry Nijland

15.00  Theepauze

15.15 Vervolg: Grondexploitatie en grondprijsberekening

16.30  Einde eerste cursusdag


Dag 2 - Grondpositie verkrijgen

09.00  Ontvangst met koffie / thee

09.30  Verwerving

 •  Minnelijke verwerving en tijdelijk beheer
 • Onderhandelingen en koop
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Andere inkoopvarianten

Docent: Ines Keetell-Homringhausen

12.00  Lunch

13.00  Contracteren met de overheid

 •  Publiekrechtelijke bevoegdheden en beperkingen
 • Grens publiekrecht en privaatrecht
 • Gemeente als contractspartij
 • Bevoegdheid
 • Publiekrechtelijk normen bij contracten
 • Grenzen gebruik privaatrecht door gemeenten

Docent: Ines Keetell-Homringhausen

14.15  Waardebepaling

 •  Waarde en waardebepaling
 • Waardebegrippen
 • Waarderingsmethoden
 • Casuïstiek

Docent: Richard Homan

15.00  Theepauze

15.15  Vervolg: Waardebepaling

16.30  Einde tweede cursusdag


Dag 3 - Afspraken met zelfrealisatoren / particuliere partijen

09.00  Ontvangst met koffie / thee

09.30  Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

 •  Aanbesteding en/of gronduitgifte bij gebiedsontwikkeling
 • Overheidsopdracht voor werken of niet
 • Drempelwaarden aanbestedingsplicht
 • Transparantieverplichting bij grondverkoop
 • Staatssteun
 • Geen voordeel, geen staatssteun: de “Market Economy Operator”
 • Bagatels
 • Wel staatssteun, geen probleem?
 • Praktijkcasus

Docent: Sjaak van der Heul

11.30  Koffiepauze

11.45  Kostenverhaal en Bijdragen in de Omgevingswet

 •  Veranderingen tov Wro
 • Privaat spoor
 • Publiek spoor
 • Kosten en financiële bijdragen
 • Anterieure overeenkomsten

Docent: Harry Nijland

12.30  Lunch

13:30  Vervolg: Kostenverhaal en Bijdragen in de Omgevingswet
Docent: Harry Nijland

16.30 Einde derde cursusdag

 

Dag 4 - Uitvoering / realisatie

09.00  Ontvangst met koffie / thee

09.30  Planschade en nadeelcompensatie

 • Wat is nadeelcompensatie en planschade
 • Hoofdlijnen overgangsrecht
 • Verschillen planschadebeoordeling en nadeelcompensatie:
  • Verschillen in beeld aan de hand van een korte casus
 • Basisbegrippen
  • Indirecte en directe schade
  • Normaal maatschappelijk risico
  • Voorzienbaarheid
 • Schadeverhaalsovereenkomst
 • Procedure

Docent: Ineke van Leeuwen

11.00  Communicatie en participatie

 • Participatie in de Omgevingswet
 • Do’s en don’ts bij participatie
 • Inzet van middelen online en offline

Docent: Marion van der Voort

12.30  Lunch

13.30  Gronduitgifte

 •  Vormen van gronduitgifte
 • Algemene (uitgifte) voorwaarden
 • Beperkingen: anti-speculatiebeding, zelfbewoningsverplichting, naverrekeningsclausule
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Intentieovereenkomst
 • Bouwclaimovereenkomst
 • BTW en overdrachtsbelasting

Docent: Ines Keetell-Homringhausen

15.00  Theepauze

15.15  Vervolg Gronduitgifte

16.15  Afronding cursus/resumé en casus
Docent: Ines Keetell-Homringhausen

16.30  Einde cursus

Docenten

Ineke van Leeuwen
Advocaat bij Zypp Advocaten
Ineke is werkzaam als advocaat bij ZYPP advocaten te Arnhem. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met als zwaartepunt zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie) en grondverwerving (onteigening). Verder is Ineke onafhankelijk voorzitter van schadecommissies van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Naast haar werkzaamheden als advocaat en voorzitter geeft zij met enige regelmaat cursussen op het gebied van algemeen bestuursrecht, nadeelcompensatie en onteigeningsrecht.
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
Mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is juridisch adviseur bij Kleine Beer Vastgoedjuristen in Amersfoort. Zij adviseert overheden en ontwikkelaars bij het aangaan van contracten en verwerving (overheidsvastgoed). Zij is ook bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Richard Homan
Rentmeester, taxateur en onteigeningsdeskundige bij Kendes Rentmeesters Veenendaal
In zijn functie als rentmeester is Richard vaak betrokken bij taxaties en waarderingen van vastgoed. Hij heeft een ruime ervaring in de grondverwervings-, en onteigeningspraktijk. Voor overheidsorganisaties geeft hij het grondbeleid vorm en vooruitlopend op plannen ontwikkelingen geeft hij advies over verwervingsstrategie en aankoop. Als aankoper heeft hij een goede aansluiting bij de dagelijkse praktijk.
Harry Nijland
Adviseur bij Newland Kennistransfer
drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs, verzorgt publicaties, doet onderzoek, adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer. Harry is verbonden aan Newland Kennistransfer te Ugchelen en bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Sjaak van der Heul
Advocaat mededingingsrecht bij Dirkzwager
Sjaak is senior advocaat bij Dirkzwager legal & tax. Hij houdt zich bezig met de concurrentiepraktijk in de meest brede zin van het woord. Bij (gebieds- en energie)ontwikkelingen adviseert hij zijn cliënten over de mogelijkheden hun projecten staatssteun- en aanbestedingsproof te realiseren.
Marion van der Voort
Eigenaar/adviseur bij Bureau voor gebiedscommunicatie
Marion van der Voort is eigenaar van BV Gebiedscommunicatie en heeft jarenlange ervaring in communicatie en participatie. Daarbij heeft zij zich gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Ze ontwerpt en organiseert participatietrajecten voor overheden en voor grote en kleine ontwikkelaars. Daarnaast is ze bedreven gespreksleider voor online en live bijeenkomsten.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT | Omgeving tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.995,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Sterk inhoudelijke en degelijke basiscursus met enthousiaste docenten.

Goede afwisseling, enthousiaste sprekers en praktisch bruikbaar in de praktijk

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl