1-daagse cursus

€ 795,-

Van beleid naar praktische uitvoering

25 november 2024

Utrecht
 • De beleidstheorie (Beleidskompas e.d.) wordt je ‘s morgens aangereikt, ingekleurd met praktijkvoorbeelden en praktische tips. Daarbij is vanzelfsprekend ruimte voor vragen die in je eigen werk spelen.
 • Interactief en praktijkgericht: ‘s middags gaan we aan de slag met het maken van beleid voor een fictieve, maar realistische praktijksituaties. Je geeft een consultatiereactie op het beleidsvoorstel van andere deelnemers en op je eigen beleidsvoorstel ontvang je deze ook.
 • Na deze training heb je een overzicht van theoretische en praktische handvatten bij het maken van beleid.


 Inleiding 

Om een probleem op te lossen gaat het bestuursorgaan vaak enthousiast aan de slag met een mooi beleidsplan. En dan pakt het toch niet altijd uit, zoals de beleidsmaker, de politiek verantwoordelijke of de organisatie het bedoeld heeft. Hoe kun je ervoor zorgen dat het beleidsdoel wél wordt gehaald?
Het maken van goed overheidsbeleid vraagt meer dan een mooie beleidsnota en een helder juridisch kader. Om het beleidsdoel te kunnen vertalen naar uitvoering die ook echt werkt, zijn veel praktische aspecten van belang. Denk bijvoorbeeld aan:

 • hoe kun je van te voren genoeg research doen om makkelijk te voorkomen valkuilen te identificeren?
 • hoe kan beleid toekomstbestendig worden gemaakt?
 • welke oplossingen zijn mogelijk als belanghebbenden een eigen expert inschakelen om het conceptbeleid te beïnvloeden?

Hoe ga je hier in de praktijk mee om?

Inhoud en resultaat

Hoe kom je tot effectieve uitvoering van beleid waarbij het beleidsdoel wordt behaald?

In deze cursus krijgt de beleidsmaker en de juridisch medewerker praktische handvatten om effectief overheidsbeleid te maken. Het gaat om de algemene vaardigheid consistent en doordacht beleid te maken. Specialistische inhoudelijke kennis van een specifiek beleidsterrein is niet vereist voor het volgen van de training. De theorie over het maken van beleid en de uitvoering van beleid, maken wij concreet aan de hand van veel praktische tips en handvatten. Die kun je meteen toepassen bij het maken van beleid aan de hand van een casus, tijdens het middaggedeelte.

We bootsen ook een consultatie van het beleid na. Deze training is in feite het proces voor het maken van goed overheidsbeleid in een snelkookpan. Hiermee kun je direct in de praktijk brengen wat is aangereikt. Voor de training en als naslag krijg je een boek mee dat geschreven is door de docenten.

Na deze training heb je een overzicht van theoretische en praktische handvatten bij het maken van beleid en heb je dit in de praktijk kunnen brengen.
 

Doelgroep

De training is bestemd voor beleidsmedewerkers en andere (juridisch) medewerkers (HBO en WO-niveau) die betrokken zijn bij het maken van beleid. Zij werken bij gemeenten, provincies, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen of het Rijk. 


 


 

 

Programma

Ochtend: Theorie over het maken van beleid en toepassing in de praktijk

We geven je een overzicht van de theorie voor het maken van beleid. De vragen uit het Beleidskompas en het Better Regulation-programma van de Europese Commissie komen aan de orde. Daarnaast besteden we ook aandacht aan hoe een belanghebbende (stakeholder) een goede zienswijze kan inbrengen, en zo het beleid effectief kan beïnvloeden. Andersom kun je als beleidsmaker hier ook je voordeel mee doen. We bespreken ook hoe je daar goed op kunt reageren. Hierbij komen veel voorbeelden aan de orde en vragen wij je ook om actief mee te denken. Je kunt uiteraard ook vragen inbrengen en leren van de praktijkvoorbeelden van andere deelnemers.

Ook gaan wij in op de wisselwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht. Denk aan uitvoeringstoetsen, de invoeringstoets, de handhaafbaarheidstoets, het programma Werk aan Uitvoering en de samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht. Hierbij behandelen wij ook praktijkvoorbeelden.

Middag: Werken aan beleid

In de middag ga je zelf aan de slag met beleid maken. Je krijgt realistische praktijksituaties aangereikt waarin er een probleem is en beleid gemaakt moet worden voor een oplossing. Aan de hand van opdrachten maak je in tweetallen of groepen een stuk van het beleid dat het probleem kan oplossen. Hierbij kun je de theorie van de ochtend toepassen. Daarna bootsen we een consultatie van het gemaakte beleid na. Je brengt een zienswijze uit op het beleid van een ander tweetal. De zienswijzen op je beleidsvoorstel beoordeel je. Je bepaalt ook of de zienswijzen leiden tot aanpassing van je beleidsvoorstel. Daarna bespreken we met de hele groep de beleidsvoorstellen en de verwerking van de zienswijze. Dan zijn de opgedane inzichten voor iedereen beschikbaar.

We sluiten af met een terugblik op de training.

Docenten

Judith van der Vange
coördinerend jurist bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen
Judith heeft ervaring met het maken van veel verschillende overheidsproducten, van regelingen en primaire besluiten tot verweerschriften en pleiten in hoger beroep. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen maakt zij onder meer uitvoeringsbeleid. Hiervoor was zij coördinerend jurist bij Agentschap Telecom (thans: Rijksinspectie voor Digitale infrastructuur).   Bekijk LinkedIn profiel
Ronald Diekema
manager Juridische Zaken bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen
Ronald heeft in zijn loopbaan ervaring opgedaan in de gehele keten van beleid, uitvoering, toezicht en beroep bij de bestuursrechter. Ronald is zijn loopbaan gestart als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is bij Agentschap Telecom (thans: Rijksinspectie voor Digitale infrastructuur) betrokken geweest bij het maken van beleid en de uitvoering, bijvoorbeeld bij veilingen voor mobiele communicatiefrequenties en cybersecurity. Namens de rijksoverheid heeft hij vaak als procesvertegenwoordiger het rijksbeleid toegelicht bij de bestuursrechter. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen geeft hij nu leiding aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de (juridische) kaderstelling, zoals beleidsregels.   Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT Omgeving of PONT Klimaat of PONT Sociaal (jouw keuze) tot één maand na de cursus

Hiermee krijg je toegang tot inhoudelijke dossiers, diverse digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Daarnaast krijg je op de eerste dag van de training het boek beleid maken uitgereikt, dat geschreven is door de docenten van de training.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 november 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 795,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103