2-daagse cursus

€ 1.195,-

Van beleid naar praktische uitvoering

27 mei, 17 juni 2024

Utrecht
 •  De beleidstheorie (Beleidskompas e.d.) wordt aangereikt, ingekleurd met praktijkvoorbeelden en praktische tips;
 • Interactief en praktijkgericht: op dag 1 maak je een fictieve beleidscasus en voor dag 2 breng je een eigen beleidscasus in;
 • Je geeft een consultatiereactie op het beleidsvoorstel van andere deelnemers en op je eigen beleidsvoorstel ontvang je deze ook.
 • Na deze training heb je een overzicht van theoretische en praktische handvatten bij het maken van beleid

 Inleiding 

Om een probleem op te lossen gaat het bestuursorgaan vaak enthousiast aan de slag met een mooi beleidsplan. En dan pakt het toch niet altijd uit, zoals de beleidsmaker, de politiek verantwoordelijke of de organisatie het bedoeld heeft. Hoe kun je ervoor zorgen dat het beleidsdoel wél wordt gehaald?
Het maken van goed overheidsbeleid vraagt meer dan een mooie beleidsnota en een helder juridisch kader. Om het beleidsdoel te kunnen vertalen naar uitvoering die ook echt werkt, zijn veel praktische aspecten van belang. Denk bijvoorbeeld aan:

• hoe kun je van te voren genoeg research doen om makkelijk te voorkomen valkuilen te identificeren?
• hoe kan beleid toekomstbestendig worden gemaakt?
• welke oplossingen zijn mogelijk als belanghebbenden een eigen expert inschakelen om het conceptbeleid te beïnvloeden?

Hoe ga je hier in de praktijk mee om?

Inhoud en resultaat

Hoe kom je tot effectieve uitvoering van beleid waarbij het beleidsdoel wordt behaald?

In deze cursus krijgt de beleidsmaker en de juridisch medewerker praktische handvatten om effectief overheidsbeleid te maken. Het gaat om de algemene vaardigheid consistent en doordacht beleid te maken. Specialistische inhoudelijke kennis van een specifiek beleidsterrein is niet vereist voor het volgen van de training. Je brengt ook een eigen casus in. Daarmee kun je meteen resultaat in je eigen werk behalen.

De theorie over het maken van beleid en de uitvoering van beleid, maken wij concreet aan de hand van veel praktische tips en handvatten. Die kun je meteen toepassen bij het maken van beleid aan de hand van een casus, tijdens de eerste cursusdag.

We bootsen ook een consultatie van het beleid na. Deze training is in feite het proces voor het maken van goed overheidsbeleid in een snelkookpan. Hiermee kun je direct in de praktijk brengen wat is aangereikt. Voor de training en als naslag krijg je een boek mee dat geschreven is door de docenten.

Daarnaast breng je een eigen casus in. Die wordt op de tweede dag behandeld aan de hand van de theorie en handvatten die we op de eerste dag hebben besproken.

Na deze training heb je een overzicht van theoretische en praktische handvatten bij het maken van beleid en heb je dit in de praktijk kunnen brengen, ook in je eigen casus.

Doelgroep

De training is bestemd voor beleidsmedewerkers en andere (juridisch) medewerkers (HBO en WO-niveau) die betrokken zijn bij het maken van beleid. Zij werken bij gemeenten, provincies, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen of het Rijk. 


 


 

 

Programma

 De training bestaat uit twee cursusdagen. Je krijgt aan het eind van de eerste cursusdag een opdracht mee om een eigen casus voor te bereiden die op de tweede cursusdag wordt behandeld.

Dag 1

Ochtend: Theorie over het maken van beleid en toepassing in de praktijk

We geven je een overzicht van de theorie voor het maken van beleid. De vragen uit het Beleidskompas en het Better Regulation-programma van de Europese Commissie komen aan de orde. Daarnaast besteden we ook aandacht aan hoe een belanghebbende (stakeholder) een goede zienswijze kan inbrengen, en zo het beleid effectief kan beïnvloeden. Andersom kun je als beleidsmaker hier ook je voordeel mee doen. We bespreken ook hoe je daar goed op kunt reageren. Hierbij komen veel voorbeelden aan de orde en vragen wij je ook om actief mee te denken. Je kunt uiteraard ook vragen inbrengen en leren van de praktijkvoorbeelden van andere deelnemers.

Ook gaan wij in op de wisselwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht. Denk aan uitvoeringstoetsen, de invoeringstoets, de handhaafbaarheidstoets, het programma Werk aan Uitvoering en de samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht.

Als derde en laatste theoretisch onderdeel wordt de verdeling van schaarse rechten kort behandeld. Doel van dit onderdeel is ook praktische handvatten te geven voor het opbouwen van een verdeelregeling. Welke bouwstenen zijn nodig om een verdeelregeling te maken? Welk verdeelinstrument past bijvoorbeeld bij welk schaars recht en hoe kun je daarmee ‘spelen’ om je beleidsdoel te halen? Deze manier van denken kan ook helpen bij het maken van beleid op andere terreinen.

Middag: Werken aan beleid

In de middag ga je zelf aan de slag met beleid maken. Je krijgt praktijksituaties aangereikt waarin er een probleem is en beleid gemaakt moet worden voor een oplossing. Aan de hand van opdrachten maak je in tweetallen een stuk van het beleid dat het probleem kan oplossen. Hierbij kun je de theorie van de ochtend toepassen. Daarna bootsen we een consultatie van het gemaakte beleid na. Je brengt een zienswijze uit op het beleid van een ander tweetal. De zienswijzen op je beleidsvoorstel beoordeel je. Je bepaalt ook of de zienswijzen leiden tot aanpassing van je beleidsvoorstel.

Dag 2

Ochtend: Gestructureerd bespreken van de casussen van deelnemers

Je hebt een eigen casus ingebracht ter voorbereiding op de tweede dag. Dit kan een concreet probleem zijn waar je mee worstelt, of een aspect van het maken van beleid in je werk waar je graag tips over wilt.

Je bespreekt in kleine groepen op interactieve en gestructureerde wijze je casus en nog een of twee casussen van andere deelnemers. Hierbij komen de theorie en handvatten van de eerste dag weer aan de orde. Je krijgt feedback en tips van de andere deelnemers en de docenten.

Middag: Presenteren van oplossingen en tips voor de casussen

Elke deelnemer presenteert zijn casus met de mogelijke oplossingsrichtingen die in de ochtend zijn verzameld plenair. We zorgen gezamenlijk dat je met concrete handvatten voor je eigen casus naar huis gaat.

We sluiten af met een terugblik op de training.


Docenten

Judith van der Vange
coördinerend jurist bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen
Judith heeft ervaring met het maken van veel verschillende overheidsproducten, van regelingen en primaire besluiten tot verweerschriften en pleiten in hoger beroep. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen maakt zij onder meer uitvoeringsbeleid. Hiervoor was zij coördinerend jurist bij Agentschap Telecom (thans: Rijksinspectie voor Digitale infrastructuur)
Ronald Diekema
manager Juridische Zaken bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen
Ronald heeft in zijn loopbaan ervaring opgedaan in de gehele keten van beleid, uitvoering, toezicht en beroep bij de bestuursrechter. Ronald is zijn loopbaan gestart als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is bij Agentschap Telecom (thans: Rijksinspectie voor Digitale infrastructuur) betrokken geweest bij het maken van beleid en de uitvoering, bijvoorbeeld bij veilingen voor mobiele communicatiefrequenties en cybersecurity. Namens de rijksoverheid heeft hij vaak als procesvertegenwoordiger het rijksbeleid toegelicht bij de bestuursrechter. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen geeft hij nu leiding aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de (juridische) kaderstelling, zoals beleidsregels.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT Omgeving of PONT Klimaat of PONT Sociaal (jouw keuze) tot één maand na de cursus

Hiermee krijg je toegang tot inhoudelijke dossiers, diverse digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Daarnaast krijg je op de eerste dag van de training het boek Praktijkgids overheidsbeleid uitgereikt, dat geschreven is door de docenten van de training.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 27 mei, 17 juni 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.195,-
Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.