Opleiding

€ 4.995,-

HAMIL – Handhaving Milieu

14, 22, 28 november, 12, 19 december 2024, 15, 29 januari, 12, 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart, 2 april 2025

Utrecht
 • Specifiek gericht op handhaving milieu
 • Handhavingsrecht geënt op de nieuwe Omgevingswet
 • Ook aandacht voor de nieuwe rol van handhavers
 • Aan de hand van een rode draad praktijkcasus leer je alle aspecten toepassen
 • Verschillende modules van experts uit het veld
 • Eerste editie met introductiekorting van € 300,- (al in de prijs inbegrepen)
   

Inleiding 

In de wereld van Handhaving, Toezicht en Vergunningverlening gaat het nodige veranderen. Niet alleen de komst van de nieuwe Omgevingswet brengt verandering, ook de rol van de Handhaving gaat veranderen. Zo komen er minder voorschriften in een vergunning en meer algemene regels en moet er vaker gehandhaafd worden op zorgplicht.  Dit vergt een andere denkwijze en rol binnen toezicht en handhaving. De nieuwe rol zal naar tot meer werk leiden voor gekwalificeerde mensen Handhaving Milieu.

Inhoud en resultaat

Deze opleiding is een brede basisopleiding zodat je voldoende kennis en vaardigheden opdoet. Zowel de achterliggende wetgeving, als ook de praktische toepassing in een voorbeeldbedrijf, een gemeentelijke milieustraat, komt uitgebreid aan de orde. Alles dat bij een bedrijfscontrole speelt, wordt systematisch behandeld, en je krijgt ook een goed inzicht in hoe in het Bal en het omgevingsplan diverse milieuaspecten terugkomen. Ook zal er aandacht zijn hoe om te gaan met nieuwe innovatieve ontwikkelingen zoals waterstof en bodemenergie, aspecten van voor milieucriminaliteit en de communicatie tussen gemeente en Omgevingsdiensten. De opleiding is gericht op het ontwikkelen en uitdiepen van de basis op een praktische manier. 

Doelgroep 

Deze opleiding is primair bestemd voor mensen, die aan de slag willen als handhaver of toezichthouder milieu bij gemeenten of Omgevingsdiensten. Zowel starters als instromers zijn welkom, bij voorkeur met een milieutechnische vooropleiding.

Daarnaast kan de cursus ook interessant zijn voor medewerkers die veel met handhaving te maken hebben bij adviesbureaus, advocatenkantoren, rechtsbijstandsverzekeraars of overheden.

Opzet en studiebelasting

De opleiding vindt plaats op 14 fysieke lesdagen van 9.30 tot 16.45 uur. Je volgt daarnaast 2 E-cursussen in eigen tijd en tempo. Het mondeling examen is op de 15e dag. Voor deze opleiding kunt u totaal 105 studie-uren rekenen, waarvan 84 contacturen en 9 uur E-cursussen, met daarnaast extra nog 12 uur thuisstudie en examen.

Kwaliteitseisen

Na het goed afronden van het mondeling examen ontvangt de deelnemer een diploma, waarmee je voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.3. Met deze opleiding kun je als handhaver/toezichthouder milieu aan de slag bij gemeenten of omgevingsdiensten.  

Docenten

De docenten die voor deze opleiding worden ingeschakeld zijn zeer ervaren in de handhaving van milieuregelgeving. Hielke Praamstra is de cursusleider. 

 

Programma

Dag 1: Inleiding, milieuwetgeving algemeen

 •    Omgevingsrecht systeem
 •    Milieurecht algemeen
 •    Begrip Milieubelastende Activiteit (MBA)
 •    Zorgplichten
 •    Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 •    Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
 •    Milieuregels in het omgevingsplan
 •    Introductie rode draad praktijkcasus Milieustraat met diverse activiteiten
 •    Introductie E-cursus Milieu in de Omgevingswet (6 uur)

Rode draad praktijkcasus

Om de stof tot leven te laten komen zal er gedurende de hele opleiding voor elk aspect gekeken worden hoe dit kan worden toegepast in een voorbeeldbedrijf, een gemeentelijke milieustraat waarin meerdere activiteiten plaats vinden. Deze praktijkcasus loopt als een rode draad door de opleiding. De praktijkcasus is een locatie waar een gemeente allerlei activiteiten verricht zoals een milieustraat waar (grove) huishoudelijke worden ingezameld, maar ook bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, de veegauto’s van de gemeente staan daar opgesteld, het vuil van de veegauto’s wordt opgeslagen, de veegauto’s en de vuilnisauto’s worden schoongemaakt op een wasplaats, er is een eigen tankinstallatie op de locatie aanwezig, omdat ook een aantal auto’s op waterstof rijden is er ook een opslag van waterstof, er is een eigen horecagelegenheid aanwezig, voor de verwarming van de kantoorpanden is er bodemenergiesysteem, 4 keer per jaar houdt de brandweer een oefening waarbij autowrakken uit elkaar geknipt wordt, etc.
Bij een aantal van bovenstaande activiteiten zijn er verschillende overtredingen zoals geen goed acceptatiebeleid bij het innemen van afval, de vrachtauto’s worden gewassen op een vloeistofdichte voorziening, maar als het druk is ook ernaast, de horecagelegenheid geeft geuroverlast in de buurt, er is geen voorafgaand bodemonderzoek gedaan voordat er in de boden gegraven wordt. Al deze overtredingen komen ook aan bod bij de diverse milieuthema’s.
Via deze uitgebreide rode draad praktijkcasus krijgen de deelnemers goed inzicht in het Bal, het proces, het omgevingsplan en welke vaardigheden ze nodig hebben.

 

Dag 2 t/m 8: Module Milieuthema’s:

• Dag 2: Bodem – (milieukunde, technische aspecten en recht)
• Dag 3: Water - (milieukunde, technische aspecten en recht)
• Dag 4: Luchtkwaliteit/geur - (milieukunde, technische aspecten en recht)
• Dag 5: Geluid, trillingen en externe veiligheid - (milieukunde, technische aspecten en recht)
• Dag 6 en 7: Afvalstoffen – (met aandacht hierbij voor milieucriminaliteit en ketentoezicht),  en Zeer Zorgwekkende Stoffen
• Dag 8: Milieumeting en analyses 

Dag 9 en 10: Module Handhaving (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk)

 •   Systematiek
 •   Bevoegdheden
 •   Wanneer handhavend optreden
 •   Overtreder
 •   Beginselplicht handhaving
 •   Gedogen
 •   Procedure  
 •   Bestuursdwang
 •   Dwangsom
 •   Bestuurlijke boete
 •   Handhavingsbeleid en LHS Omgevingswet
 •   Handhaving zorgplicht
 •   Relatie met strafrechtelijke handhaving
 •   Handhaving in de Omgevingswet
 •   Introductie E-cursus Handhaving Omgevingswet (3 uur)

Dag 11 en 12: Module Proces en Milieucriminaliteit

 •    Algemeen proces
 •    Relatie met omgevingsdienst, opdrachtgever – opdrachtnemer
 •    Administratief toezicht
 •    Ondermijning en milieucriminaliteit

Dag 13 en 14: Module Vaardigheden handhaving en bedrijfsbezoek

 •    Communicatiestijlen
 •    Luisteren en bestuurlijke sensitiviteit
 •    Probleemanalyse
 •    Onderhandelen
 •    Overtuigen
 •    Weerstand
 •    Afspraken helder maken
 •    Bedrijfsbezoek
 •    Presentatie: overtreding, gedrag, milieu-impact, welke vaardigheden gebruik je hierbij

Dag 15: Mondeling examen
Aan de hand van de praktijkcasus wordt door de cursusleider een mondeling examen afgenomen om te zien of de geboden stof voldoende geland is. In overleg worden de deelnemers ingepland voor een examenmoment die dag.


Docenten

Hielke Praamstra
Docent
..
Hans Fischer
Communicatietrainer, Systemisch Teamcoach, coach en trainingsacteur
Hans is Communicatietrainer, Systemisch Teamcoach, coach en trainingsacteur. Daarnaast is hij auteur van het boek "Omgaan met trainingsacteurs" en opleider bij LIFO benelux. Hij verhoogt het werkplezier, de onderlinge waardering en autonomie binnen teams.

Materiaal

 Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT Omgevingsweb tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT Omgevingsweb gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 103 studie-uren rekenen.

BP Studieuren103103

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 14, 22, 28 november, 12, 19 december 2024, 15, 29 januari, 12, 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart, 2 april 2025
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 4.995,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe opleiding zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl