Workshop

€ 695,-

Enkelvoudige natuurvergunning onder de Omgevingswet

10 april 2024

Utrecht

Aan de hand van een rode draad praktijkcasus behandelen we een aanvraag voor een enkelvoudige natuurvergunning (flora- en fauna-activiteit en Natura2000-activiteiten) en enkele handhavingsvraagstukken

 • Hoe verleen je een natuurvergunning via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en hoe wijkt deze af van de reguliere voorbereidingsprocedure Omgevingswet?
 • Op praktische wijze het hele proces doorlopen
 • Hoe ga je om met toezicht, handhaving en handhavingsverzoeken?
 • Afwegingen tussen ecologie en andere maatschappelijke belangen
 • Relatie Omgevingswet en algemene wet bestuursrecht
 • Door het volgen van de workshop ontstaat ook inzicht in de procedure voor het verlenen van een enkelvoudige omgevingsvergunning voor een Natura2000-activiteit.
 • Geschikt voor zowel startende als ervaren medewerkers bevoegd gezag en consultancy

Inleiding

De omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden en dit heeft ook gevolgen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving van een activiteit die hiervoor in de Wet natuurbescherming was geregeld. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? 

Inhoud en resultaat

Deze praktische workshop van een dag gaat over de verlening van (en het toezicht op) een enkelvoudige natuurvergunning. Binnen een dag verlenen we een natuurvergunning en worden diverse handhavingszaken besproken en behandeld aan de hand van één casus, die als een rode draad door de dag loopt.

In de workshop worden de relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht gecombineerd met de Omgevingswet. 

De te behandelen praktijkcasus gaat over een soortenbeschermingsaanvraag ten aanzien van de diersoort dassen en hun verblijfplaats. 

De workshop wordt gegeven door een senior vergunningverlener / jurist natuurbeschermingsrecht met veel praktijkervaring.  

Doelgroep

De workshop is specifiek gericht op vergunningverleners en toezichthouders van omgevingsvergunningen voor Natura2000-activiteiten en Flora- en fauna-activiteiten.

De workshop is geschikt voor zowel ervaren medewerkers als starters en voor zowel ambtenaren als hun adviseurs.

Programma

De workshop start met een korte introductie over besluitvorming, waarbij de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet centraal staan. Het gaat hier vooral om de samenhang tussen beide stelsels in geval van besluitvorming en het behandelen van aanvragen. 

Gedurende de dag komen thema’s aan de orde als: 

 • participatie,
 • inspraak,
 • het indienen en verwerken van zienswijzes,
 • het opstellen van ontwerp-besluiten,
 • het formuleren van voorschriften en beperkingen
 • het definitieve besluit
 • bekendmaking en 
 • toezicht en handhaving

Tijdens de workshop zal steeds in groepjes worden gewerkt en gediscussieerd over thema’s en aanpak van besluitvorming of handhaving. Dit wordt afgewisseld met kleine blokjes theorie via een presentatie.

Tijdens de besluitvorming wordt ook stilgestaan bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaraan de overheid steeds gebonden is. Handhaving en toezicht zijn onderdeel van het geheel, waarbij ook groepsgewijs een aantal vragen zal moeten worden beantwoord. 

Het is een interactieve workshop, waarbij steeds voldoende ruimte is voor vragen en discussie tussendoor. 

Docenten

mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief. 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10 april 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe workshop zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103