Online

€ 449,-

E-cursus Gemeenterecht


 • In 6 lessen helemaal op de hoogte van de basis en systematiek van het gemeenterecht
 • Gemeentewet, basisbegrippen, inrichting gemeentebestuur, taken en bevoegdheden, instrumenten raad en raadslid, commissie, raadsbesluit en raadsvergadering
 • Online thuis of op kantoor in uw eigen tempo
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • 5 studie-uren
 • Inclusief boek Gemeenterecht in de praktijk

Inleiding

In het gemeenterecht wordt alles rond de organisatie van de gemeente geregeld. De Gemeentewet is daarbij leidend. Veel ambtenaren krijgen op de een of andere wijze te maken met het gemeenterecht, maar blijken daar nog weinig kennis van te hebben. Om goed te kunnen functioneren binnen een gemeente is kennis hierover van groot belang. Daarbij komen vragen aan de orde als:

 • Wat zijn de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen?
 • Hoe is integriteit geregeld?
 • Wat kan en mag de gemeenteraad?
 • Hoe komt een raadsbesluit tot stand?

In deze e-cursus wordt hier nader op ingegaan.

Inhoud en resultaat

Deze e-cursus biedt u inzicht in de systematiek en inhoud van het gemeenterecht.
Na afloop van heeft u inzicht in:
• basisbegrippen en de hoofdlijnen van de Gemeentewet
• inrichting en organisatie van het gemeentebestuur
• taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur
• instrumenten van de gemeenteraad en het raadslid
• de verschillende commissies
• raadsbesluit en raadsvergadering

U kent nu de hoofdlijnen van het gemeenterecht, weet nu wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.

Werkwijze e-cursus
Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 6 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-cursus plus boek Gemeenterecht in de praktijk en Kennisbank
In de e-cursus wordt geregeld verwezen voor verdieping naar het praktische boek Gemeenterecht in de praktijk, zie hier. Na aanmelding krijgt u dit boek toegestuurd, zodat u dit naast de e-cursus kunt raadplegen.

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Ook het boek Gemeenterecht in de praktijk is digitaal te raadplegen in de kennisbank. De kennisbank kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt na de cursus. Na de cursus ontvangt u elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers, raadsadviseurs, griffiemedewerkers en juristen binnen gemeenten. Daarnaast is de e-cursus ook interessant voor raadsleden, advocaten, juridische adviseurs en andere geïnteresseerden in het gemeenterecht.

Programma

Les 1: Inleiding in het gemeenterecht
In deze les bespreken we wat een gemeente precies is en wat de belangrijkst onderwerpen binnen de Gemeentewet zijn. Daarbij staan we stil bij de bronnen van het gemeenterecht, de plaats van de gemeente, onderlinge verhouding tussen de bestuursorganen, bestuursvorm en integriteit.

Les 2: Inrichting en organisatie gemeentebestuur
In deze les bespreken we de stappen die moeten worden gezet op weg naar functies van raadslid, wethouder en burgemeester. Ook onderzoeken we op welke wijze een einde kan komen aan het uitoefenen van deze functies. Dan gaat het om samenstelling gemeentebestuur, totstandkoming gemeenteraad, het raadslidmaatschap, benoeming burgemeester, bestuursvorm gemeente en de ambtenaren aan de top.

Les 3: Taken en bevoegdheden gemeentebestuur
In deze les worden de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen besproken. Deze zijn opgenomen in de Gemeentewet en andere bijzondere wetten. Dan gaat het om taken en bevoegdheden van B&W, burgemeester en gemeenteraad, artikel 160 Gemeentewet en de handhaving van de openbare orde.

Les 4: Instrumenten raad en raadslid
In deze les wordt ingezoomd op de gemeenteraad. Als grondwettelijk hoofd van de gemeente beschikt de raad over de specifieke bevoegdheden om zijn controlerende rol adequaat te kunnen uitvoeren. Daarnaast beschikt elk raadslid over instrumenten om de besluitvorming van de raad te beïnvloeden.  De instrumenten voor raad en raadslid worden in deze les besproken.

Les 5: Commissies
In deze les komen de commissies aan bod. Naast de wettelijk voorgeschreven bestuursorganen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om commissies in te stellen. Dat dient verschillende doelen. Die doelen en de verschillende commissies komen in deze les aan de orde.

Les 6: De totstandkoming van een raadsbesluit
In deze laatste les bespreken we een aantal praktische onderwerpen. Dan gaat het onder andere om totstandkoming raadsbesluit, raadsvoorstel, actoren bij besluitvorming, alle aspecten van de raadsvergadering, maar ook de mogelijke incidenten.

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

U ontvangt het boek 'Gemeenterecht in de praktijk' als onderdeel van de E-cursus.  

Ook wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

U krijgt met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief. 

 

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 449,-
 • • Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:
  o 5 tot 10 personen: € 349,- per cursist na de 5e cursist
  o 10 tot 20 personen: € 299,- per cursist na de 10e cursist
  o Meer dan 20 personen: € 199,- per cursist na de 20e cursist
  o Meer dan 50 personen: neem contact op voor een passend aanbod 

  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw .
  • Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet i.c.m. met andere kortingen).
   

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl