E-cursus

€ 249,-

E-cursus Inkoop sociaal domein


 • Overzicht en inzicht van beschikbare inkoopmethoden
 • De wijze waarop de verschillende inkoopprocedures kunnen worden doorlopen
 • Na afloop toets en certificaat
 • 3 studie-uren

Inleiding

Inkopen in het sociaal domein betekent keuzes maken. Kiest u voor een overheidsopdracht en dus een aanbestedingsprocedure met een beperkt aantal zorgaanbieders? Of voor een zogenoemd ‘open-house model’ met een (nagenoeg) onbeperkt aantal zorgaanbieders? Of voor een subsidie (en mogelijk een subsidietender)? Iedere vorm van inkoop brengt weer andere vragen met zich mee. Kies je bij een aanbestedingsprocedure voor een vast tarief of laat je de markt de prijs bepalen? Aan welke regelgevend kader zijn aanbestedende diensten gebonden bij toepassing van het ‘open-house’ model? Kan subsidiëring altijd één-op-één worden verstrekt of moet hier ook een vorm van mededinging worden gecreëerd?

Om deze eerste keuzes te kunnen maken is het van belang om te weten wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende inkoopmethoden. Is de keuze voor een inkoopmethode eenmaal gemaakt, dan is het de vraag hoe de gekozen procedure het beste kan worden ingericht. Hierbij staat voorop: een inkoopprocedure is een middel om een doel te bereiken. Het is niet het doel op zich. Het doel is te komen tot een goede zorgverlening overeenkomstig de ambities van uw gemeente en binnen het wettelijk kader.

Deze e-cursus volgt u online in uw eigen tijd en tempo. De e-cursus is een combinatie van theorie, verwijzingen naar brondocumenten en meerkeuzevragen. Het doorlopen van de gehele cursus neemt ongeveer 3 uur in beslag. De e-cursus wordt afgesloten met een eindtoets en na afloop kunt u een certificaat van deelname downloaden. 

Inhoud en resultaat

Na het volgen van deze e-cursus heeft u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: inkopers, aanbesteders, adviseurs, juristen, tendermanagers en beleidsambtenaren bij gemeenten. De cursus is ook interessant voor zorgaanbieders 

Programma

De e-cursus Inkoop sociaal domein kent de volgende lessen:

1. Introductie & Inkoop binnen sociaal domein: het menu

2. Wanneer aanbesteden?

3. Aanbestedingsprocedures

 • Procedures: de stappen
 • Bezwaar & beroep
 • Rechtsverwerking

4. Voorwaarden

 • Inrichting opdracht
 • Gunningscriteria
 • Tarieven: bijzondere bepalingen
 • Overige voorwaarden (administratieve lasten)
 • Risicodossier
 • Herzieningsclausules

5. Wanneer open house (toelatingssysteem)

 • Definitie?
 • Rechtspraak HvJEU

6. Wanneer subsidie?

 • Artikel 4.21 Awb
 • Onderscheid overeenkomst

7. De afweging: mogelijkheden en voor- en nadelen

Docenten

mr. Pieter Kuypers
Partner en advocaat bij AKD
 
Pieter Kuypers is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. In dat kader heeft hij meerdere partijen begeleid bij het doorlopen van inkoopprocedures binnen het sociaal domein en opgetreden in gerechtelijke procedures over inkoop van zorg. Ook is Pieter hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aanbestedingsrecht bij de Amsterdam School of Real Estate en Europees recht aan de Universiteit Utrecht. Verder geeft hij gastcolleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. Naast zijn werk als advocaat en docent is Pieter lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingesteld om te bemiddelen in aanbestedingsprocedures. Ook brengt de commissie niet-bindende adviezen uit aan betrokken partijen. Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Nikee Groot
Advocaat bij AKD
 
Nikee Groot is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich daarbij specifiek op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Nikee adviseert en vertegenwoordigt cliënten onder andere bij de inkoop binnen het sociaal domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Zij heeft ook meegewerkt aan een rapportage voor het ministerie over de juridische voor- en nadelen van aanbesteden en subsidiëren. Naast haar juridische werk verzorgt Nikee cursussen, lezingen en in-house trainingen over het (Europese) aanbestedingsrecht en staatssteun. Ook is zij lid van de redactie van Gezondheidsrecht Updates (GZR) Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • U krijgt zes maanden toegang tot de e-cursus en de documentatie sectie
 • Zes maanden toegang tot de gehele digitale kennisbank Zorg&Sociaalweb Pro

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Zorg&Sociaalweb Pro gratis toegang tot 22 andere dossiers, 4 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
  • Genoemd bedrag is exclusief btw (21%)
Aanmelden

Referenties
Voor deze e-cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl