E-cursus

€ 499,-

E-cursus Milieu in de Omgevingswet


 • Specifiek gericht op consequenties voor milieuregels voor bedrijven in de Omgevingswet
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten, met name Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Omgevingsvergunning milieu
 • Online thuis of op kantoor in je eigen tempo
 • 10 lessen, elke les is een mix van, theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • 6 studie-urena

Aanleiding

De Omgevingswet is inmiddels in werking. De wet omvat het complete omgevingsrecht. Hiervoor was het milieurecht nog met name geregeld in de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en een aantal sectorale wetten. In de Omgevingswet zijn deze regels vervallen. Hoe is het nu geregeld?

Inhoud en resultaat

Het doel van deze E-cursus is om je te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieuregels voor bedrijven. We geven je inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen milieu. Ook de algemene regels in vergelijking met het ‘oude’ Activiteitenbesluit en de milieuaspecten die in het Omgevingsplan terecht gaan komen worden behandeld in deze E-cursus.

 • In 10 lessen wordt specifiek ingegaan op de consequenties voor milieu in de Omgevingswet, gericht op bedrijven 

Werkwijze 

De e-cursus is online te volgen via een computer, tablet of smartphone. De e-cursus wordt aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). Je logt in en start met de lessen, waarbij je in eigen tempo de 6 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, casuïstiek, webcolleges, toetsvragen en achtergrondmateriaal.

Op je persoonlijke overzichtspagina kan je gedurende de cursus je kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kan je ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Na afronding van alle lessen volgt een toets. Als je slaagt kan je direct zelf een certificaat uitprinten.

Daarnaast krijg je beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee je je kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. Je ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via je smartphone, tablet of computer.

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de E-cursus krijg je ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Klimaatweb Pro, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kan je tijdens de e-cursus raadplegen, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang je bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Partner

Deze e-cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van onze partner, CE Delft. CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Ze zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. 

Doelgroep

Deze e-cursus is

 • enerzijds bestemd voor vergunningverleners, handhavers en specialisten/adviseurs en beleidsmedewerkers milieu bij overheden (omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, rijksinstanties als ILT en Rijkswaterstaat) en
 • anderzijds voor milieu-medewerkers van bedrijven: KAM-coördinator, SHEQ manager, etc..

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus, en advocatenkantoren die meer willen weten over de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor bedrijven. 

Programma

Les 1: Introductie: Uitleg stelsel Omgevingswet en vindplaats milieuregels in dit stelsel

In les 1 staan we stil bij het stelsel van de Omgevingswet en de vindplaats van de milieuregels in dit stelsel. We laten zien welk type activiteiten de Omgevingswet onderscheid en wat voor soort milieuregels er zijn. Daarnaast komt in het kort de hele cursus (op hoofdlijnen) aan bod en introduceren we de casus die als een ‘rode draad’ in de gehele cursus aan de orde komt.

Les 2: Het Bal (1): opbouw, werking en systematiek van het Bal

In deze eerste van de drie lessen over het Besluit activiteiten leefomgeving (het Bal) les introduceren we de werking en de systematiek van het Bal. Het Bal bevat namelijk het grootste deel van de landelijke milieuregels. In deze les leggen we uit wat er in het Bal staat, hoe het Bal werkt en hoe je in het Bal de milieuregels kunt vinden.

Les 3: Het Bal (2): De milieubelastende activiteiten en de lozingsactiviteit

De tweede les over het Bal gaat in op de twee belangrijkste activiteiten met betrekking tot de milieuregels: de milieubelastende activiteit en de lozingsactiviteit. Na deze les weet je welke soorten mba’s er zijn en wat dit betekent voor bedrijven. Je weet ook wanneer er algemene regels gelden en wanneer er een Omgevingsvergunning nodig is.

Les 4: Het Bal (3): Zorgplichten, maatwerk, melding en overige activiteiten Bal

In deze derde en laatste les over het Bal gaan we in op de zorgplicht, de mogelijkheid voor maatwerk en de overige activiteiten. Hoe werkt het met de algemene en specifieke zorgplicht en wanneer gelden deze? Hoeveel ruimte voor maatwerk geeft de Omgevingswet en hoe werkt dat? Wanneer moet je als bedrijf een melding doen of informatie toesturen? Deze vragen kun je allemaal beantwoorden na het volgen van deze les.

Les 5: Decentrale regels

Een van de grote veranderingen met de komst van de Omgevingswet is het feit dat een deel van de milieuregels niet meer landelijk geregeld worden maar decentraal. Deze regels gaan in de meeste gevallen naar het Gemeentelijk Omgevingsplan, maar soms ook naar de Waterschapsverordening en in enkele gevallen naar de Provinciale Omgevingsverordening.

Les 6: Procedures en vergunningen

Les 6 gaat over de Omgevingsvergunning en alles wat daarbij hoort zoals procedures, bevoegd gezag en indieningsvereisten. We gaan hierbij vooral in op de Omgevingsvergunning Milieu, inclusief de specifieke milieuregelateerde zaken zoals BBT, BREF, RIE en de indieningsvereisten. Tot slot komen de andere typen omgevingsvergunningen nog ook kort aan bod.

Les 7: Milieuthema’s (1): Lucht, Geur, Geluid en Trillingen

Het wordt tijd om na de meer juridische en procedurele lessen in te gaan op de verschillende milieuthema’s. In deze eerste van de drie lessen gaan we in op de thema’s Lucht, Geur, Geluid en Trillingen. We laten zien hoe deze thema’s in de Omgevingswet zitten en wat dit betekent voor bedrijven. Ook laten we zien wat er verandert ten opzichte van de huidige wetgeving.

Les 8: Milieuthema’s (2): Veiligheid, Energie en NatuurEnergie, CO2, Stikstof en Natuur

De tweede les over de milieuthema’s gaat in op de buitengewoon actuele onderwerpen Veiligheid, Energie en Natuur. Hoe zit de regelgeving over deze onderwerpen in het stelsel van de Omgevingswet en wat betekent dit voor een bedrijf? Hierbij gaan we ook in op de natuurvergunning in de Omgevingswet.

Les 9: Milieuthema’s (3): Bodem, water en afval

Hoe zit het met de regels over bodem en water? Hoe zit afval en circulariteit in de wetgeving onder de Omgevingswet? In deze laatste van de drie lessen over verschillende milieuthema’s komen deze onderwerpen bodem aan bod.

Les 10: Milieueffectrapportage, Handhaving en het OvergangsrechtOvergangsrecht en een samenvatting van de cursus

De Omgevingswet vervangt bestaande regelgeving over de fysieke leefomgeving en dat geldt ook voor de regels over de milieueffectrapportage. Naast deze verandering gaat we in op handhaving de handhaving en het overgangsrecht. Wat gebeurt er met bestaande regels en vergunningen? Waar moet je als bedrijf op letten? Hoe zit het met bestaande rechten? In de laatste les van deze cursus kijken we van de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.

Docenten

Kornelis Jorna
Milieuadviseur, Krea-S
Kornelis is milieu- en bedrijfskundige en sinds 2007 werkzaam als milieuadviseur voor bedrijven. Na 15 jaar in loondienst, onder andere bij Royal HaskoningDHV en Tauw, is hij in 2022 zijn eigen adviesbureau Krea-S gestart. Hij ondersteunt zowel industriële bedrijven als het MKB met het aanvragen van de juiste (milieu)vergunningen en het voldoen aan de milieuregels. Vergunningen en regels afkomstig uit huidige wetgeving zoals de Wabo en het Activiteitenbesluit, maar ook adviseert hij bedrijven over de impact van de milieuregels in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Kornelis heeft ervaring in veel verschillende sectoren, waaronder de chemie, tankopslag, drinkwaterproductie, maakindustrie, transport en logistiek, duurzame energievoorziening en de groene sector.

Materiaal

Je krijgt zes maanden lang de mogelijkheid om de e-cursus te voltooien.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heb je ook toegang tot de digitale kennisbank Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 499,-
 • Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen: € 399,- per cursist na de 5e cursist
  • 10 tot 20 personen: € 349,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 299,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 peronen: neem contact op voor een passend aanbod   

  Genoemd bedrag is exclusief 21% btw

Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe e-cursus zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103