Online

€ 249,-

E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan


 • Specifiek gericht op het opstellen van toepasbare regels en alles wat daarbij komt kijken
 • Technische materie duidelijk neergezet en inzichtelijk gemaakt
 • Inzicht in de systematiek en uitvoering van toepasbare regels in het DSO
 • Online: in eigen tijd en tempo te volgen
 • 6 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en mc-vragen
 • Na afloop toets en certificaat
 • 3 studie-uren

Inleiding

De Omgevingswet is inmiddels in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Een belangrijke rol is weggelegd voor het DSO, het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De bevoegde gezagen dienen zich hier op aan te sluiten en moeten zorgen voor de toepasbare regels. Maar wat zijn dat precies en hoe werken ze?

Inhoud en resultaat

In deze e-cursus krijg je alle basiszaken mee over de nieuwe taak, die door bevoegde gezagen moet worden opgepakt: het maken en beheren van toepasbare regels.

Je leert over:

 • Waarom toepasbare regels?
 • Wat zijn toepasbare regels?
 • Wat is de context waarin we toepasbare regels maken?
 • Wie maken de toepasbare regels?
 • Hoe maak je toepasbare regels in de praktijk?
  • Welk proces wordt hiervoor gebruikt?
  • Welke software producten zijn beschikbaar?
  • Op welke wijze kunnen toepasbare regels interbestuurlijk worden gemaakt?
  • Hoe borgen we de kwaliteit?
  • Op welke wijze kunnen we toepasbare regels publiceren?
 • Wat levert de bruidsschat ons op en wat moeten we zelf nog doen?

Kortom, een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan!

Toepasbare regels en DSO is vaak technische materie met veel vaktermen, systemen en afkortingen. In deze e-cursus wordt dit ontrafeld en visueel heel duidelijk neergezet, zodat u begrijpt hoe het werkt en vervolgens zelf mee aan de slag kan.

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen tijd en tempo. U logt in en u start met de lessen, waarbij u de 6 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na afloop van de lessen gaat u aan de slag met een casus.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Nadat u alle lessen en de casus heeft afgerond volgt er een toets. U krijgt een aantal vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 60% correct beantwoordt bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de E-cursus?

Deze e-cursus biedt inzicht in toepasbare regels in het systeem van DSO. De cursus is bestemd voor juristen, beleidsmedewerkers, regelanalisten, adviseurs, vergunningverleners, maar ook GEO-specialisten die betrokken zijn bij het opstellen van toepasbare regels.

Programma

Les 1: Inleiding – bepalen wat kan en mag op een locatie

In deze inleidende les komen onderwerpen aan de orde als: wat zijn toepasbare regels? Waarom zijn er toepasbare regels? Wat is het omgevingsloket? En hoe werken ketenprocessen. Alle samenhangen worden in deze les geschetst.

Les 2: Integrale ketenaanpak; toepasbare regels maak je niet alleen

In deze les gaan we verder met de integrale samenwerking bij de uitvoering van de omgevingswet. En er komt ook een nieuwe rol bij, namelijk die van regelanalist voor het maken en beheren van toepasbare regels. Vervolgens wordt ook het basis-omgevingsplan en de integrale ketenaanpak behandeld. Die aanpak is van groot belang voor het maken van leesbare en juiste toepasbare regels.

Les 3: Analyseren, schetsen, bespreken, maken en preview

In deze les gaan we het hebben over het analyseren van juridische regels en het maken van toepasbare regels. We zullen zien hoe we juridische teksten eenduidig kunnen interpreteren en hoe we ze toepasbaar kunnen maken. Vervolgens leggen we uit hoe je door middel van annoteren relaties legt tussen juridische regels, toepasbare regels en werkingsgebieden.

Les 4: Software producten, demo, zelf aan de slag

In deze les gaan we schetsen maken van toepasbare regels. Dit doen we in de vorm van een beslisboom, pseudo code of een beslistabel. We zien hoe dit kan leiden tot het herschrijven van een juridische tekst. Vervolgens gaan we daadwerkelijk toepasbare regels maken en testen.

Les 5: Standaarden, bruidsschat en aansluitpunten

In deze les leren we welke standaarden er gebruikt worden in het DSO. Standaarden zijn nodig om de keten processen te laten werken en om informatie uit te wisselen tussen applicaties. Verder staan we even stil bij de bruidsschat en hoe dat gemeenten kan helpen met het maken van het eigen omgevingsplan. Ten slotte laten we zien hoe je met aansluitpunten toepasbare regels kan laten samenwerken vanuit verschillende bestuurslagen.

Les 6: Publiceren en de werkende DSO-keten

In deze les gaan we in op de laatste stap uit het proces, namelijk het publiceren. Het omgevingsplan wordt als eerste gepubliceerd in de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen). Vervolgens kunnen de toepasbare regels worden gepubliceerd in de RTR (Registratie Toepasbare Regels). Dankzij de toepasbare regels kunnen we nu het omgevingsloket gebruiken voor bijvoorbeeld een vergunningcheck of een vergunningaanvraag.

Casus

De e-cursus wordt afgesloten wordt met een uitgebreide praktijkcasus waarin een juridische tekst wordt geanalyseerd en omgezet naar een toepasbare regel.

Docenten

 
Chris van Wegen
Directeur-eigenaar bij Regel-Service
 
Chris is verantwoordelijk voor Regel-Service, een jong en groeiend bedrijf dat is gespecialiseerd in het maken en beheren van toepasbare regels. Vanaf 2012 was Chris verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van OLO (OmgevingsLoket Online). Hierin zijn de gehele Wabo en Waterwet uitgemodelleerd. Op basis van deze kennis en ervaring heeft Chris zich nu gespecialiseerd in toepasbare regels. Verder is Chris initiatiefnemer en medeoprichter van GemeenteDSO. Dit is een samenwerkingsverband van Regel-Service met Royal HaskoningDHV en IDgis. GemeenteDSO heeft een integrale ketenaanpak ontwikkeld en helpt gemeenten met het maken van een omgevingsplan.Daarnaast is Chris binnen de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor het inrichten en testen van de werkprocessen van Visie t/m VTH.

Materiaal

U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de e-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete kennisbank Omgevingsweb Professioneel. Hier vindt u actuele teksten van de wetten en besluiten, de toelichtingen en verhelderende artikelen en boeken over alle thema’s binnen de Omgevingswet. Tegelijkertijd met de e-cursus ontvangt u van ons de inlogcodes van de kennisbank.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • € 249,-

  Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen € 199,- per cursist na de 1e cursist
  • 10 tot 20 personen € 175,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 99,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 personen: neem contact op met de programmamanager voor een passend aanbod

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21%

Aanmelden

Referenties
Voor deze e-cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Docentprofiel met cartaID 25722 niet gevonden.