E-cursus

€ 249,-

E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen


 • In 3 uur een goed beeld van de doelen en consequenties van de Omgevingswet
 • 6 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • Online in uw eigen tijd en tempo
 • Begin januari 2024 geactualiseerd


 

Inleiding

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet beoogt veel wet- en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet, vier uitvoeringsbesluiten en één regeling. Dit heeft behoorlijke consequenties voor de werkwijze binnen het omgevingsdomein. Niet alleen de regels veranderen, maar ook de manier van werken. Wat betekent dit voor u? 

Deze e-cursus behandelt de essentie van de nieuwe wet. De cursus gaat in op de vraag waarom een nieuwe wet, maar behandelt daarnaast de verschillende instrumenten op hoofdlijnen. Ook specifieke aandacht voor de omgevingsvergunning, milieu en grondzaken onder de nieuwe wet.  Het laatste hoofdstuk gaat over het anders werken onder de wet. 

De cursus is bestemd voor medewerkers ruimtelijke ordening, VTH, milieu, grondzaken, etc. van verschillende overheden, maar ook voor marktpartijen en adviseurs die in de basis willen weten hoe de Omgevingswet is opgebouwd.  

Inhoud en resultaat

Deze e-cursus biedt u een introductie op hoofdlijnen in de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in: 

 • De hoofdlijnen van de Omgevingswet 
 • De kerninstrumenten 
 • De werking van het omgevingsplan
 • Het instrument omgevingsvergunning
 • Milieu en grondzaken
 • De andere manier van werken die vereist is voor de organisatie 

U weet wat er globaal verandert en u snapt daardoor goed op welke wijze de primaire doelgroepen als ruimtelijke ordening, beleid, milieu en VTH aan de slag moeten gaan met de Omgevingswet. 

Voor verdere verdieping op de verschillende thema's of instrumenten kunt u ons uitgebreide pakket aan E-cursussen volgen, zoals 'Omgevingswet Compleet', ‘Omgevingsvergunning’ of ‘Omgevingsplan’, zie verder hier

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 6 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg. 

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben. 

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 6 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 4 van de 6 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt de eindtoets herkansen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.  

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.    

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de e-cursus?

Deze e-cursus Omgevingswet biedt inzicht in het systeem en de instrumenten van de Omgevingswet. De cursus is speciaal ontwikkeld voor juristen, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten.

Daarnaast is de e-cursus interessant voor professionals die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.  

Programma

Les 1: Inleiding: waarom een (nieuwe) Omgevingswet?

We staan stil bij de invoering van de Omgevingswet. Ook komt in het kort de hele cursus (op hoofdlijnen) aan bod.

Les 2: De kerninstrumenten in de Omgevingswet en de werking

In deze les worden de belangrijkste kerninstrumenten van de Omgevingswet behandeld. Er wordt een kort overzicht gegeven van de zes kerninstrumenten, maar stilgestaan wordt bij de belangrijkste kerninstrumenten omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit. Ook komen algemene regels aan bod.

Les 3: ‘Ruimtelijke ordening’ in de Omgevingswet

In deze les wordt stilgestaan bij de instrumenten die als de basis van de ruimtelijke ordening in de Omgevingswet kunnen worden gezien. Het gaat dan om de omgevingsvisie alsmede het omgevingsplan.

Les 4: De belangrijkste vergunning in de Omgevingswet: de omgevingsvergunning

In deze les staat de omgevingsvergunning binnen het Omgevingswetstelsel centraal. Dit instrument wordt uitgelicht aan de hand van de uitbreiding van toestemmingen (die in de omgevingsvergunning erbij komen). De hoofdlijnen van de werking van de omgevingsvergunning komen aan de orde.

Les 5: Thema’s Omgevingswet: milieu en grondzaken

In deze les wordt behandeld wat de belangrijkste veranderingen zijn in het milieurecht. Ook komen de belangrijkste veranderingen in het thema grondzaken aan de orde.

Les 6: Het stelsel in beweging

In deze les wordt behandeld hoe de Omgevingswet eigenlijk ‘dwingt’ tot anders werken / anders nadenken: wat betekent dit voor de praktijk? In deze les komen ook de competenties aan de orde die nodig zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken.

Docenten

Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • € 249,-

  Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen € 199,- per cursist na de 1e cursist
  • 10 tot 20 personen € 175,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 99,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 personen: neem contact op met de programmamanager voor een passend aanbod

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21%

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl